Prinsjesdag 2021: vijf aandachtspunten voor equity partners van advocaten- en advieskantoren

Van Lanschot Business Professionals - Denise Meijer
Denise Meijer
Business Professional banker, Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. Prinsjesdag
  4. Aandachtspunten voor equity partners Prinsjesdag
Blog
22 september 2021

Prinsjesdag 2021: vijf aandachtspunten voor equity partners van advocaten- en advieskantoren

Door de demissionaire status van het kabinet zijn de veranderingen in het Belastingplan 2022 voor equity partners beperkt. In deze blog zet Denise Meijer, Private Banker binnen Van Lanschot Business Professionals, een aantal aandachtpunten voor partners op een rij.
Man op de fiets

1. Box 3-heffing

De veranderingen in de vermogensrendementsheffing, binnen box 3 blijven beperkt. De forfaitaire rendementen op sparen en beleggen in 2022 dalen licht. Het tarief (31%) in box 3 blijft ongewijzigd. Zoals verwacht is het systeem van de box 3 heffing niet veranderd. De heffing over een forfaitair rendement blijft, in 2022 komt er dus geen heffing over het werkelijke rendement. Dat er iets moet gaan veranderen is wel duidelijk. Op korte termijn verwachten we dat het tarief in deze box verder zal dalen. En een verhoging van het heffingsvrije vermogen in box 3. Op lange termijn moet een nieuw kabinet werk gaan maken van de heffing van belasting over vermogen die beter aansluit op de werkelijk behaalde rendementen.

2. Winstreserves in de BV uitkeren naar privé?

Veel equity partners bouwen vermogen op in hun Holding BV. Dan is de vraag wanneer het aantrekkelijk is dit vermogen als dividend naar privé uit te keren en te beleggen in box 3. Ook hiervoor is het omslagrendement door de wijzigingen in box 3 licht gedaald. Box 3 is interessanter wanneer het rendement hoger ligt dan de percentages in het onderstaande schema. Over het algemeen is beleggen in de BV dus aantrekkelijker dan beleggen in box 3, zeker als u de box 2-heffing wilt uitstellen.

Gecombineerde belastingdruk Vpb en AB 1e schijf box 3 2022 2e schijf box 3 2022 3e schijf box 3 2022
Winst tot € 395.000: 37,87% 1,49% 3,57% 4,53%
Winst boven € 395.000: 45,18% 1,25% 3,00% 3,79%

Overweegt u winstreserves uit de BV uit te keren naar privé? Laat u dan goed adviseren door uw fiscalist.

3. Excessief lenen

Op 17 juni 2020 werd het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij de eigen vennootschap’ bij de Tweede Kamer ingediend. Invoering hiervan is uitgesteld naar 1 januari 2023. Dit voorstel ligt nog steeds ter behandeling bij de Tweede Kamer. In het Belastingplan 2022 is niets vermeld over dit wetsvoorstel.

4. Jubelton voorlopig ongemoeid

Wij krijgen in de praktijk vaak de vraag van equity partners hoe ze hun kinderen kunnen helpen bij de aankoop van een eigen woning. Het gerucht ging dat de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van € 106.672 (2022) wellicht al deze Prinsjesdag zou sneuvelen. In het belastingplan 2022 is dit niet gebeurd. Is de optie van de afschaffing nu van tafel? Wij schatten in van niet. In de beslisnota’s bij het Belastingplan 2022 staat vermeld dat afschaffing van de schenkingsvrijstelling eigen woning op zijn vroegst mogelijk is per 1 januari 2023. Wij zullen de parlementaire behandeling op dit punt goed volgen.

Is uw kind jonger dan 40 jaar, maar heeft hij nog geen eigen woning? Dan kunt u toch al belastingvrij schenken, mits uw kind binnen nu (2021) en eind 2023 een eigen woning koopt. Neem dan als ontbindende voorwaarde op dat uw kind uiterlijk eind 2023 de schenking voor de eigen woning heeft gebruikt. Is daar niet aan voldaan, dan kan de schenking worden teruggedraaid.

5. Veranderingen rond eigen woning

Een positieve verrassing zijn de aangekondigde veranderingen in de eigenwoningregeling volgend jaar. De voorwaarden rond de eigen woning reserve (EWR) moeten rechtvaardiger worden. De EWR – de overwaarde na verkoop van een woning - beïnvloedt de hoogte van het bedrag waarover u rente mag aftrekken bij een nieuwe lening. Nu zorgt dat voor onbedoelde beperkingen van de hypotheekrenteaftrek. Bijvoorbeeld als u samen met een partner een woning koopt en daarvoor zelf ook al een koopwoning had. Of voor mensen die een koopwoning hebben met een partner die komt te overlijden. Dankzij de verwachtte veranderingen wordt de achterblijvende partner straks niet meer geconfronteerd met het eigenwoningverleden van de overleden partner.


Meer weten?

Bent u equity partner en wilt u weten wat er nog meer verandert volgend jaar? Neem dan contact op met Denise Meijer via 06 29 71 23 47 of d.meijer@vanlanschot.com.

Van Lanschot Business Professionals biedt gespecialiseerde dienstverlening aan equity partners van advocaten-, advies- en private equity kantoren. 
Van Lanschot Business Professionals - Denise Meijer
Denise Meijer
Business Professional banker, Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel