Aandachtspunten voor bestuurders tijdens Prinsjesdag

Executive Director Private Banking - Jacqueline van der Voort
Jacqueline van der Voort
Directeur Executives bij Van Lanschot
 1. Inspiratie
 2. Vermogensregie
 3. Prinsjesdag
 4. Aandachtspunten voor bestuurders tijdens Prinsjesdag
Blog
22 september 2021

Aandachtspunten voor bestuurders tijdens Prinsjesdag

Door de demissionaire status van het kabinet zijn de veranderingen in het Belastingplan 2022 beperkt. Toch bevatten de plannen voor bestuurders en commissarissen zeker aandachtspunten.
Atrium vergadering
 • Box 3-heffing
  Neem de veranderingen in de vermogensrendementsheffing, binnen box 3. De forfaitaire rendementen op sparen en beleggen in 2022 dalen licht. Het tarief (31%) in box 3 blijft ongewijzigd. Zoals verwacht is het systeem van de box 3 heffing niet veranderd. Er blijft in 2022 sprake van een heffing over een forfaitair rendement en niet van een heffing over werkelijke rendement. Ons Kenniscentrum heeft alle veranderingen overzichtelijk op een rij gezet.

  Bestuurders die beleggen kunnen overwegen het vermogen dat nu wordt belast in box 3 over te hevelen naar de BV. In de BV wordt het vermogen in box 2 belast. Door de wijzigingen in box 3 kan dat fiscaal aantrekkelijker zijn. Dat hangt onder andere af van het verwachte rendement op het vermogen. Een handig schema laat de omslagrendementen zien. Is het rendement hoger dan in het schema, dan is box 3 vaak interessanter dan box 2. Als u vermogen in box 3 heeft met een relatief lage rendementsverwachting, kan het aantrekkelijk zijn om het vermogen onder te brengen in uw BV. Overleg zo nodig met uw private banker.
 • Lagere aftrekpost partneralimentatie en giften
  Volgend jaar veranderen de tarieven waartegen aftrekposten kunnen worden afgetrokken in de hoogste schijf van de inkomstenbelasting van 43% naar 40%. De komende jaren daalt het maximum voor de aftrek verder naar circa 37% in 2023.
 • Jubelton voorlopig ongemoeid
  Wie zijn kinderen of een andere naaste financieel wil steunen bij de aankoop of verbouwing van een huis kan dat naar verwachting ook in 2022 nog doen. Het gerucht ging dat de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van € 106.672 zou sneuvelen. In het belastingplan 2022 is dit niet gebeurd. Overweegt u te schenken, dan is het belangrijk tijdig in actie te komen. We verwachten dat de jubelton tijdens de parlementaire behandeling zeker zal worden besproken.
 • Aandelenopties anders belast
  Ontvangt u als bestuurder aandelenopties als onderdeel van uw beloning? Dan verandert er wat voor u in 2022.
  Bij aandelenoptierechten krijgen werknemers het recht om aandelen in het bedrijf te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs (uitoefenprijs). In de huidige regeling wordt belasting geheven als de werknemer de optie uitoefent en deze omzet in aandelen. Het nadeel van dit heffingsmoment is dat u direct belasting moet betalen. Dit kan een probleem zijn, door een contractuele beperking om de aandelen te verkopen. Of omdat er niet voldoende vrij vermogen is om de belasting te betalen.

Vanaf volgend jaar kiest u zelf wanneer belasting wordt geheven:

 • op het moment waarop de aandelen verhandelbaar zijn. U heeft dan de mogelijkheid (een deel van) de aandelen te verkopen waarmee u de belasting betaalt.
 • op het moment dat de opties worden omgezet in aandelen. Er geldt een uitzondering: als het bedrijf naar de beurs gaat of al beursgenoteerd is en de werknemer toch een contractuele beperking heeft om deze aandelen te verkopen. Dan mag de heffing maximaal vijf jaar na uitoefening van het optierecht worden uitgesteld. Ons Kenniscentrum heeft alle voorwaarden voor u op een rij gezet.

Weten wat er nog meer verandert volgend jaar? Lees de blogs van Hanneke Kroonenberg, hoofd Kenniscentrum, met de belangrijkste aandachtpunten voor vermogende particulieren en voor de DGA

Meer weten?

Wilt u weten wat Van Lanschot Executives voor u kan betekenen? Neem contact op met Jacqueline van der Voort, via 06 29 71 36 38 of j.vandervoort@vanlanschot.com.
Executive Director Private Banking - Jacqueline van der Voort
Jacqueline van der Voort
Directeur Executives bij Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel