Zo financiert u uw familiebedrijf met extern vermogen

  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. Ondernemers
  4. Zo financiert u uw familiebedrijf met extern vermogen
BLOG
18 oktober 2022

Zo financiert u uw familiebedrijf met extern vermogen

Een onderneming heeft kapitaal nodig om haar ondernemingsactiviteiten te kunnen financieren. Dat kan variëren van de financiering van de start van de onderneming, aanschaf of vervanging van een pand, machines, vervoermiddelen, voorraden of debiteuren tot de financiering van een overname of een dividenduitkering aan de aandeelhouders.
Man en vrouw in magazijn

Bancaire financieringen

Vaak is een bank medefinancier van de onderneming via geldleningen. Ik bespreek hier 4 vormen van bancaire financieringen.

Objectfinanciering

Bij objectfinanciering wordt een lening aangetrokken voor bijvoorbeeld de aanschaf of verbouwing van een pand of aankoop van machines. Het aangeschafte object dient meestal ook als zekerheid voor de terugbetaling van de geldlening via een hypotheek- of pandrecht. De aflossing van de lening loopt meestal parallel aan de levensduur van het bedrijfsmiddel en de daaraan gekoppelde afschrijving.

 

Werkkapitaalfinanciering/rekeningcourantkrediet

Gedurende het jaar wisselt de behoefte aan liquiditeit voor de reguliere ondernemingsactiviteiten. Grondstoffen moeten worden aangeschaft, crediteuren en personeel betaald, terwijl goederen nog niet verkocht zijn of al wel geleverd maar nog niet betaald. Hiervoor verleent de bank een werkkapitaalfinanciering of rekeningcourantkrediet. Op basis van een liquiditeitsprognose wordt een maximum kredietlimiet vastgesteld. Behalve van het absolute maximum is de kredietlimiet vaak ook afhankelijk van de stand van de debiteuren en voorraden. Als zekerheid voor deze vorm van financiering worden de voorraden en debiteuren verpand aan de bank.

 

Borgstellingskrediet

Om de bancaire financiering voor het MKB te bevorderen, heeft de overheid het borgstellingskrediet in het leven geroepen. Als de MKB-onderneming niet voldoende zekerheden kan verlenen aan de bank, stelt de overheid zich onder bepaalde voorwaarden garant voor de terugbetaling van het bancaire krediet. Als u hiervoor in aanmerking komt, regelt de bank het borgstellingskrediet voor u.

 

Overnamefinanciering

Bij een overname van een onderneming eist een bank vaak dat een deel van de overnamesom met eigen vermogen wordt gefinancierd. Het restant kan dan mogelijk met bancaire leningen gedekt worden. Voor een deel kan dat met de reguliere object- of werkkapitaalfinanciering, en voor het resterende deel wordt dan een overnamefinanciering verstrekt. Voor de bank brengt dat een groter risico met zich mee, daarom wordt voor een overnamefinanciering een hogere rentevergoeding gevraagd en mogelijk ook een borgstelling door de ondernemer/aandeelhouder. Deze financieringen zijn ook nodig bij overdracht van de onderneming in de familiesfeer.

Alternatieve financieringsvormen

Naast bancaire financieringen zijn er ook andere financieringsvormen. Ik zet er hieronder 5 voor u op een rij.
Lease

Lease

Alternatieve financiering

In plaats van een bedrijfsmiddel te kopen, kunt u het ook leasen. Het voordeel van lease is dat de leasemaatschappij het bedrijfsmiddel volledig financiert. De gebruiker hoeft geen eigen vermogen aan te wenden. We onderscheiden operational lease en financial lease.

Bij operational lease blijft de leasemaatschappij eigenaar van het bedrijfsmiddel en verhuurt dat aan de gebruiker, eventueel aangevuld met additionele diensten zoals onderhoud, reparatie en verzekering. Aan het eind van de leaseperiode gaat het bedrijfsmiddel terug naar de leasemaatschappij of kan de gebruiker het tegen een bepaald bedrag overnemen.

Bij financial lease wordt de gebruiker meteen eigenaar van het bedrijfsmiddel. Hij sluit feitelijk een lening af bij de leasemaatschappij, en betaalt die in termijnen terug.

Factoring

Factoring

Alternatieve financiering
Als een onderneming een product verkoopt krijgt zij een vordering op de afnemer, de debiteur, die pas over enige tijd betaald wordt. Bij factoring wordt deze vordering verkocht aan de factoringmaatschappij, waardoor de onderneming meteen de liquiditeiten ontvangt en die niet zelf hoeft voor te financieren via het eigen vermogen of een bancair krediet.
Crowdfunding

Crowdfunding

Alternatieve financiering
Een betrekkelijk nieuwe manier van financiering is crowdfunding. Via een platform trekt de onderneming een lening of eigen vermogen aan. Het geld wordt verstrekt door verschillende investeerders die ieder een deel van de financiering voor hun rekening nemen.
Kredietunie

Kredietunie

Alternatieve financiering
Een kredietunie is een coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk van ondernemers voor ondernemers. Het kapitaal van de kredietunie wordt onder andere verstrekt door de leden zelf. De kredietunie verstrekt leningen aan leden-ondernemingen tot maximaal ca. € 250.000.
Private equity

Private equity

Alternatieve financiering
Naast de bovengenoemde vormen van externe financiering zijn er ook investeerders of investeringsmaatschappijen die ondernemingen willen financieren. Veelal gebeurt dat in de vorm van een aandelenbelang, in combinatie met het verstrekken van een geldlening. 

Meer weten?

Wilt u weten wat Van Lanschot Kempen voor u kan betekenen? Neemt u dan contact op met Paul Schut, Business Advisor bij Van Lanschot via 06 22 37 99 96 of p.g.n.schut@vanlanschot.com.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel