Groeiende zorgen bij familiebedrijven over economische situatie

  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. Ondernemers
  4. Groeiende zorgen over economische situatie bij familiebedrijven
Onderzoek
24 oktober 2022

Groeiende zorgen bij familiebedrijven over economische situatie

Directeuren van familiebedrijven maken zich in toenemende mate zorgen over de economische situatie. Nieuw onderzoek van Nyenrode Business Universiteit, RSM en Van Lanschot Kempen laat zien dat inflatie, personeelstekorten en belastingschulden hun tol beginnen te eisen. Daarbij voelen familiebedrijven zich onvoldoende gesteund door de kabinetsplannen.
Illustratie familie

Het onderzoek werd uitgevoerd onder twee onderzoekspanels van RSM en Van Lanschot Kempen. Directeuren van familiebedrijven werd gevraagd naar de gevolgen van de onzekere economische situatie en de Prinsjesdagplannen op hun bedrijfsvoering.

Arbeidsmarktkrapte

De arbeidsmarktkrapte bezorgt familiebedrijven de grootste kopzorgen; voor de grootste groep (25%) is dit thema het meest urgent. Dit wordt op korte afstand gevolgd door de stijgende energieprijzen en de onzekere inkoopprijzen (beide 20%). Eén op de tien bedrijven (9%) maakt zich het meeste zorgen over het toenemend debiteurenrisico.

Uit het onderzoek blijkt dat de zorgen toenemen. In juni 2022 stelde 28% van de directeuren uit het panel dat de arbeidsmarktkrapte de continuïteit van hun bedrijfsvoering in gevaar brengt. In het meest recente onderzoek is dit gestegen naar 48%. Slechts 28% van de directeuren verwachtte hierdoor in juni een terugval in winstmarge, maar inmiddels is dit een meerderheid: 56%. De helft van de familiebedrijven geeft aan een tussentijdse loonsverhoging te hebben doorgevoerd.

Zorgen over inflatie

Tot steeds meer directeuren dringt door dat de hoge inflatie weleens een blijvertje kan worden – en dat dit een gevaar vormt voor de toekomst van hun familiebedrijf. 20% vreest dat het voortbestaan van hun onderneming op het spel komt te staan. Dit voorjaar was dit nog 9%. Veel directeuren geven dan ook aan investeringen, zoals in innovatie, terug te schroeven.

‘Het is uitermate zorgwekkend dat er door de hoge inflatie gevreesd wordt voor continuïteit van het familiebedrijf en dat er minder wordt geïnvesteerd in innovatie’, zegt Mark Buitenhuis, managing director Private Clients Regions bij Van Lanschot Kempen. ‘In economisch moeilijke tijden zijn familiebedrijven minder snel geneigd personeel te ontslaan, maar die rek is niet oneindig. Daarmee lijken verdere ingrijpendere maatregelen binnen familiebedrijven op stapel te staan.’

Plannen Prinsjesdag

Familiebedrijven zijn niet te spreken over de gepresenteerde kabinetsplannen op Prinsjesdag. Slechts 14% steunt deze plannen, die vooral uitmonden in lastenverzwaring voor het bedrijfsleven. Ook vindt driekwart van de directeuren van familiebedrijven dat de gepresenteerde maatregelen onvoldoende aandacht schenken aan de belangen van de Nederlandse familiebedrijven.

‘Familiebedrijven, het kloppend hart van onze economie, hebben behoefte aan meer maatwerk’, zegt Buitenhuis. ‘Ze kraken en zuchten onder de uitdagende economische omstandigheden en de kabinetsplannen, inclusief de blijvende onzekerheid omtrent de Bedrijfsopvolgingsregeling. Ze hebben er alle begrip voor dat de rekening gedeeld moet worden, maar dit gaat verder dan lasten delen en tegenvallers incasseren. Onzekerheden worden op elkaar gestapeld.’

Meer lezen over dit onderzoek naar familiebedrijven?

Bekijk nu het volledige rapport. Wilt u meer weten over onze aanpak voor ondernemers met een familiebedrijf? Lees dan verder op onze website of neem contact met ons op.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel