Toetreden tot een maatschap? 4 financieringsoplossingen voor het praktijkpand

Henk-Jan van Roekel
healthcare banker, Van Lanschot Healthcare
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. Healthcare
  4. Toetreden tot een maatschap? 4 financieringsoplossingen voor het praktijkpand
blog
23 mei 2022

Toetreden tot een maatschap? 4 financieringsoplossingen voor het praktijkpand

Als huisarts werkt u vaak samen in een maatschap. Wanneer een maat met pensioen gaat, treedt er meestal weer een nieuwe huisarts toe. Ook komt het voor dat de maatschap uitbreidt. Als het praktijkpand in eigendom is van de maten, willen zij vaak een deel van het pand overdragen. Een kostbare aangelegenheid, waar een toetredende maat misschien nog niet het vermogen voor heeft.
Huisarts
Een financiering aan de toetredende maat kan hier uitkomst bieden. Maar om een langjarige lening aan te kunnen bieden, wil een bank het praktijkpand als onderpand. Vaak is dit pand echter eigendom van alle maten en die zitten niet altijd te wachten op een hypothecaire inschrijving. 

Het is daarom verstandig dit tijdig met elkaar, uw adviseur(s) en de bank te bespreken. Zo voorkomt u discussies en vertraging bij de toetreding. Deze situatie vraagt om maatwerk, maar we zetten 4 mogelijke oplossingen voor u op een rij.

4 financieringsoplossingen

Financiering aan maatschap

Financiering aan de maatschap

Een financiering aan de maatschap maakt het mogelijk om een hypotheek op het praktijkpand te vestigen. Dit kan de praktijkmaatschap of een aparte onroerendgoedmaatschap zijn. Zo kan een langjarige lening worden verstrekt. Dit betekent wel dat ook de zittende maten kredietnemer worden; zij krijgen een schuld die ze eerder niet hadden. Maar zo maken ze wel de overdracht mogelijk en borgen daarmee de continuïteit van de praktijk. Over de betaling van de financieringslasten kunnen dan onderling afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld dat die voor rekening van de toetredende maat komen.
Financiering aan toetredende maat

Financiering aan de toetredende maat

Soms is het mogelijk om het bedrag wél aan de toetredende maat te verstrekken. Dat kan bijvoorbeeld als het bedrag beperkt is of als het bedrag relatief snel afgelost kan worden. Dan is er minder noodzaak voor een harde zekerheid. Ook kunnen er zekerheden gesteld worden uit privé, denk daarbij aan een (tweede) hypotheek op de eigen woning.
Verhoging hypotheek

Verhoging van de hypotheek

Onze klanten verhogen hun hypotheek om verschillende redenen, bijvoorbeeld voor een tweede woning of de bouw van een zwembad. De toetredende maat kan zijn hypotheek ook voor een zakelijk doel verhogen als het inkomen als praktijkhouder en de marktwaarde van de woning dat toelaten. Dit heeft twee voordelen: de rente is vaak lager dan bij een zakelijke lening en de aflossingstermijn mag langer zijn, namelijk 30 jaar. Soms is zelfs een aflossingsvrije lening mogelijk. Let op: als u gehuwd bent of samenwoont en een gezamenlijke eigen woning hebt, wordt ook uw partner hoofdelijk aansprakelijk.
Alternatieve financiering

Alternatieve financiering

In de praktijk zien we ook wel eens dat andere partijen bereid zijn om te financieren zonder hypothecaire zekerheid. Denk hierbij aan vrienden en familie. Een andere optie is om het bedrag aan de uittredende maat schuldig te blijven, of een soort inverdienregeling af te spreken voor het pand.

Maatwerkoplossing

Bovenstaande opsomming is niet uitputtend. En elke oplossing heeft voor- en nadelen. Wij bespreken graag samen met u wat voor uw situatie de beste oplossing is.

Meer weten?

Wilt u weten wat Van Lanschot Healthcare voor u kan betekenen? Neem contact op met Henk-Jan van Roekel, teammanager Healthcare Eerstelijns Zorg, via 06 12 28 02 21 of h.vanroekel@vanlanschot.com.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel