Liquiditeitsprobleem door uitbetalen vakantiegeld? Met financieel inzicht geen liquiditeitstekorten meer

Rico van Zee
Team voor eerstelijns zorg, Van Lanschot Healthcare
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. Healthcare
  4. Liquiditeitstekort door uitbetalen vakantiegeld
Blog
18 april 2023

Liquiditeitsprobleem door uitbetalen vakantiegeld? Met financieel inzicht geen liquiditeitstekorten meer

Het voorjaar is een tijd om te genieten van mooi lenteweer. Maar voor praktijkhouders kan er rond de meimaand een wolkje aan de lucht komen. Vakantiegeld uitbetalen aan personeel en de dubbele loonbelasting een maand later, kan zorgen voor een liquiditeitsprobleem. In deze blog leg ik uit hoe u liquiditeitstekorten voorkomt met een goed financieel plan
Gezin zwemmen met een boot

Vakantiegeld uitbetalen, betekent in de maanden mei en juni een extra beslag op uw liquide middelen. Dit kan resulteren in liquiditeitsproblemen. Want bij het betalen van belastig kunt u om uitstel van betaling vragen, maar de vakantiegeld-uitbetaling kunt u alleen uitstellen in overleg met uw personeel. Voor veel praktijkhouders is dit een brug te ver. Dit zorgt voor een jaarlijks terugkerend fenomeen voor de praktijkhouder, namelijk relaties vragen of ze tijdelijk meer ruimte op de rekening kunnen krijgen om het vakantiegeld uit te betalen. Maar deze niet-gewenste - en ook dure - oplossing zorgt ervoor dat zij achter de feiten aan blijven lopen. 

Liquiditeitsproblemen voorkomen: budgetteer en begroot

Zowel het vakantiegeld als de belastingen zijn grote periodieke kostenposten. Maar dit zijn ook kosten die u kunt begroten. Door vooruit te kijken en rekening te houden met toekomstige kosten, kunt u zich erop voorbereiden.

  • Stel jaarlijks een begroting op, zo krijgt u inzicht in de uitgaven die u te wachten staan.
  • Begroot, eventueel samen met uw accountant, hoeveel u moet betalen aan vakantiegeld en belastingen.
  • Maak deze niet-frequente en grote uitgaven onderdeel van uw maandelijkse kosten. Reserveer maandelijks een bedrag en zet dat opzij. Zo worden deze posten onderdeel van uw maandelijkse kostenstructuur.
  • Vergeet niet om de reserveringen aan te passen als de kosten toe- of afnemen. 

Door maandelijks een bedrag te reserveren voor grotere kostenposten worden deze behapbaar. Stel: het uit te betalen vakantiegeld is € 10.000. Dat komt neer op nog geen € 850 per maand. Dit steeds opzij zetten is een stuk prettiger dan ineens dat grotere bedrag op te moeten hoesten.

Zo leiden niet-frequente grote uitgaven zoals het vakantiegeld, maar ook de eindejaarsuitkering en belastingen, tot een stuk minder kopzorgen. 

Privé werkt het ook

Een maandelijkse reservering voor grote incidentele uitgaven is ook privé van toepassing. Verwacht u een grotere uitgave over een paar jaar, dan is lenen of leasen op dat moment een mogelijkheid. De maandelijkse verplichting volgt dan achteraf. Dat kan ook omgekeerd, door dat bedrag nu al maandelijks te reserveren. Met € 1000 per maand is die auto van € 60.000 die u over vijf jaar wilt kopen, ineens heel bereikbaar

Als u eenmaal gewend bent dit bedrag per maand opzij te zetten, kunt u dit volhouden voor een volgende uitgave. Zo behoudt u flexibiliteit, die u niet heeft als u vastzit aan een leasecontract of lening en bespaart u op de rente die deze kredieten kosten.

Periodiek vermogen opbouwen

Als u doelen en wensen heeft die verder in de toekomst liggen, kunt u er ook voor kiezen om daar periodiek geld voor opzij te zetten en dit te beleggen. Het is gemakkelijker om vroegtijdig kleine bedragen te investeren in plaats van grote bedragen in korte tijd. 

Belegt u nu 20 jaar lang iedere maand € 500 dan heeft u zo’n € 170.000. Start u daar 10 jaar later mee, dan moet u maandelijks meer dan het dubbele opzij zetten, zo’n 1200. 

Laat het opbouwen van vermogen onderdeel zijn van uw maandelijkse uitgave. Dit geeft u op lange termijn flexibiliteit en vrijheid. Meer over het slim opbouwen van vermogen leest u in mijn blog: Medisch professional? Zó bouwt u slim vermogen op.

Meer weten? 
Wilt u weten wat Van Lanschot Healthcare voor u kan betekenen? Neem contact met mij op via +31 6 29 71 33 21 of r.vanzee@vanlanschot.com. 

Rico van Zee
Team voor eerstelijns zorg, Van Lanschot Healthcare
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel