Regelingen bedrijfsoverdracht (BOR) gaan op de schop: vervolg

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2023
  4. Regelingen bedrijfsoverdracht (BOR) gaan op de schop
blog
11 juli 2023

Regelingen bedrijfsoverdracht (BOR) gaan op de schop: vervolg

Eerder besprak Hanneke Kroonenberg, hoofd Kenniscentrum Van Lanschot, de voorgenomen aanpassingen van de fiscale regelingen die gelden bij een bedrijfsoverdracht (BOR). In dit artikel gaat ze in op de belangrijkste aanvullingen en aanpassingen ten opzichte van de eerdere blog.
Man met map in industriegebouw

In mijn blog van 11 mei 2023 heb ik de voorgenomen aanpassingen besproken van de fiscale regelingen die gelden bij een bedrijfsoverdracht (BOR). In een Kamerbrief van 29 juni 2023 geeft staatssecretaris Van Rij daar nu een verdere invulling aan. Hieronder bespreek ik de belangrijkste aanvullingen en aanpassingen ten opzichte van mijn blog van 11 mei.

Verhuurd onroerend goed wordt beleggingsvermogen

Verhuurd onroerend goed wordt per 1 januari 2024 per definitie beleggingsvermogen en daarmee uitgesloten van de BOR. Alleen onroerend goed in eigen gebruik valt dan onder het ondernemingsvermogen. Als binnen een concern de ene BV een pand verhuurt aan een andere BV, wordt dit ook als ‘in eigen gebruik’ (en dus als ondernemingsvermogen) aangemerkt. Kortdurende verhuur binnen de dienstensector wordt niet als verhuur aan derden aangemerkt, waardoor deze panden ook als ondernemingsvermogen gezien worden. Denk daarbij bij voorbeeld aan verhuur van hotelkamers, restaurants, tennis- en squashbanen.

5%-marge beleggingsvermogen verdwijnt

Onder de huidige BOR wordt beleggingsvermogen ter grootte van 5% van het ondernemingsvermogen ook als ondernemingsvermogen aangemerkt. Die 5%-marge vervalt. De ingangsdatum van deze maatregel is voor de schenk- en erfbelasting 1 januari 2025. Voor de inkomstenbelasting wordt dit een latere nog niet gespecificeerde datum.

Bedrijfsmiddelen die zowel zakelijk als privé gebruikt worden, mogen straks alleen nog maar voor het zakelijke deel worden meegenomen in de BOR.

Aanpassing keuzevermogen

Bedrijfsmiddelen die zowel zakelijk als privé gebruikt worden, mogen straks alleen nog maar voor het zakelijke deel worden meegenomen in de BOR. Uit oogpunt van efficiëntie gaat dit alleen gelden voor bedrijfsmiddelen die voor meer dan 10% privé gebruikt worden en een minimale waarde van € 100.000 hebben. In de praktijk zal het dan gaan om onroerend goed, vlieg- en vaartuigen en auto’s die ook gedeeltelijk privé gebruikt worden.

Eis dienstbetrekking vervalt, introductie minimumleeftijd bij schenking

Bij schenking van de onderneming geldt nu voor de inkomstenbelasting dat degene die de onderneming geschonken krijgt, al 36 maanden in dienst moet zijn. Die eis komt te vervallen. Om te voorkomen dat de BOR gebruikt gaat worden voor de schenking van ondernemingen aan jonge kinderen, wordt er een minimumleeftijd geïntroduceerd van 21 jaar. Dit geldt alleen bij schenkingen, zowel voor de vrijstelling van de schenkbelasting als voor de doorschuiffaciliteit in de inkomstenbelasting. Bij de overgang van de onderneming in geval van overlijden geldt geen leeftijdseis.

Versoepelingen in de bezits- en voortzettingseisen

Bepaalde knelpunten in de bezits- en voortzettingseisen die reorganisaties in de weg staan, worden weggenomen. Het uitgangspunt hierbij is dat als er door de reorganisatie niets wijzigt in de eigendom van de onderneming, dit geen invloed heeft op de bezits- of voortzettingsduur.

Daarnaast wordt de bezits- en voortzettingseis van vijf jaar ingekort. Met hoeveel jaar is nog niet bekend.

Gefaseerde invoering 

De aanpassingen van de BOR worden gefaseerd ingevoerd. De verhuurd-onroerend-goedmaatregel gaat al in per 1 januari 2024. De verlaging van het vrijstellingspercentage naar 70% onder verhoging van de vrijstelling naar € 1,5 miljoen, het vervallen van de 5%-marge beleggingsvermogen, de aanpassing van het keuzevermogen en het vervallen van de dienstbetrekkingseis en invoering minimumleeftijd gaan in per 1 januari 2025. De overige aangekondigde wijzigingen gaan in per 1 januari 2026.

Maatregel Beoogde invoeringsdatum
Verhuurd onroerend goed beleggingsvermogen  01-01-2024
 Verhoging vrijstelling € 1,5 miljoen, verlaging percentage 70%  01-01-2025
 Vervallen 5%-marge beleggingsvermogen voor BOR-successie  01-01-2025
 Keuzevermogen naar rato zakelijk gebruik  01-01-2025
 Vervallen dienstbetrekkingseis  01-01-2025
 Minimumleeftijd voor schenking 21 jaar  01-01-2025
 Vervallen 5%-beleggingsmarge voor IB-doorschuif  01-01-2026 (?)
 Vervallen BOR voor soort-aandelen  01-01-2026
 Versoepelingen bezits- en voortzettingseisen  01-01-2026
 Aanpakken constructies  01-01-2026

De aangekondigde maatregelen moeten nog in een wetsvoorstel omgezet worden. Voor de maatregelen met een ingangsdatum van 2025 wordt dat wetsvoorstel op Prinsjesdag 2023 gepubliceerd, tenzij dit onderdeel door de val van het kabinet omstreden wordt verklaard. We houden u via onze blogs op de hoogte van de ontwikkelingen.

Overweegt u om uw onderneming over te dragen aan uw kinderen? Dan is het misschien verstandig dat nog onder de huidige wetgeving te doen. Raadpleeg hiervoor uw fiscalist. 

Geschreven naar de stand van zaken op 11 juli 2023.

Disclaimer

Dit artikel bevat alleen algemene informatie en geen persoonlijk advies. Wilt u persoonlijk advies, overleg dan met uw fiscaal adviseur of uw notaris wat de beste keuze voor u is.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel