UBO-register: toch niet openbaar?

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2022
  4. UBO-register: toch niet openbaar?
blog
24 november 2022

UBO-register: toch niet openbaar?

Op 22 november 2022 heeft het Europese Hof van Justitie een belangrijke uitspraak gedaan over de openbaarheid van de UBO-registers.
Vergaderruimte met adviseur en klant

In Nederland is op 27 september 2020 het UBO-register ingevoerd en per 1 november 2022 is daar het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies bijgekomen. Met de registers wil de overheid witwassen en financieren van terrorisme tegengaan. 

Doorn in het oog
In de twee registers worden de gegevens van de uiteindelijk belanghebbenden (de ultimate beneficial owners, afgekort: UBO’s) van rechtspersonen, personenvennootschappen en fondsen voor gemene rekening bijgehouden. Deze twee registers zijn openbaar. Iedereen kan, tegen een beperkte vergoeding, bij de Kamer van Koophandel de UBO-gegevens van een bepaalde identiteit opvragen. Sommige informatie is alleen zichtbaar voor bepaalde bevoegde instanties, bijvoorbeeld de Belastingdienst en justitiële opsporingsdiensten. Op verzoek kunnen de openbare UBO-gegevens (zie kader) afgeschermd worden. Dat geldt echter alleen voor minderjarigen en voor personen die politiebeveiliging genieten.

UBO-informatie Openbaar Alleen FIU en bevoegde autoriteiten
1 Naam x x
2 Geboorteland en -jaar x x
3 Woonstaat x x
4 Nationaliteit x x
5 Aard en omvang van het economisch belang van de UBO aangeduid in klassen (bandbreedte 0-25%, 26%-50%, 51%-75%, 76%-100%). Er staan geen geldbedragen. x x
6 Burgerservicenummer (BSN) of fiscaal identificatienummer van een ander land x
7 Geboortedag x
8 Geboorteplaats en -land x
9 Woonadres x
10 Afschriften van documenten op grond waarvan nummers 1 t/m 9 zijn geverifieerd x

De invoering van de UBO-registers geeft derden dus tot op zekere hoogte inzicht in de financiële situatie van geregistreerde personen, omdat het mogelijk is de UBO-gegevens van een bepaalde entiteit te koppelen met de financiële gegevens uit het Handelsregister. Die zichtbaarheid is voor veel vermogende ondernemende families een doorn in het oog.

Inbreuk op de privacy
Is de openbaarheid van de UBO-registers niet een te grote inbreuk op de grondrechten van eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens (zoals die zijn vastgelegd in de Europese wetgeving)? In een recente procedure in Luxemburg is deze vraag  gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Het Hof komt in zijn uitspraak van 22 november 2022 tot de conclusie dat de openbaarheid van de UBO-registers inderdaad een inbreuk op de privacy is.

Deze uitspraak heeft hoogstwaarschijnlijk consequenties voor de Nederlandse UBO-wetgeving. Vooruitlopend op een kabinetsreactie heeft de minister van Financiën besloten dat de Kamer van Koophandel voorlopig geen informatie uit het UBO-register mag verstrekken.

Wij houden u in onze blogs op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Geschreven naar de stand van zaken op 24 november 2022.

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie. 
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel