UBO nog niet ingeschreven? Deadline nadert

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2022
  4. UBO nog niet ingeschreven? Deadline nadert
blog
14 februari 2022

UBO nog niet ingeschreven? Deadline nadert

Sinds 27 september 2020 kennen we in Nederland het UBO-register. Nieuw opgerichte rechtspersonen of personenvennootschappen moeten hun UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) binnen één week na oprichting inschrijven. Voor entiteiten die op 27 september 2020 al bestonden geldt nog een overgangsregeling, die binnenkort afloopt. Deze entiteiten moeten vóór 27 maart 2022 hun UBO’s hebben ingeschreven. Let op: niet inschrijven is een economisch delict.
Man en vrouw in trein

Wat is het UBO-register? 

Daarin worden de uiteindelijk belanghebbenden van een rechtspersoon of personenvennootschap geregistreerd. Het is een apart register naast het Handelsregister, dat ook door de Kamer van Koophandel (KvK) wordt beheerd. In mijn blog van 6 juli 2020 leest u precies wie als UBO van een organisatie moet worden ingeschreven.

Bank moet UBO’s onderzoeken 

Financiële instellingen, zoals banken, en bepaalde financiële dienstverleners, zoals notarissen en advocaten, hebben een wettelijke verplichting om onderzoek te doen naar hun bestaande en toekomstige klanten. Daartoe behoort ook het UBO-onderzoek. Op basis van onder andere de door de klant verstrekte informatie doet de bank zelf onderzoek. Een van de checks daarbij is of de UBO-informatie uit dit eigen onderzoek overeenkomt met de UBO-informatie uit het UBO-register. Als er afwijkingen zijn, moet de bank dat melden bij de KvK, waarna de KvK ook een onderzoek start. Zolang dit onderzoek loopt, wordt dit vermeld in het UBO-register. 

Uw actie nodig

Heeft u de UBO’s voor uw organisatie nog niet ingeschreven? Regel dat dan vóór 27 maart. Houd er rekening mee dat u veel documenten digitaal moet aanleveren, dus begin op tijd. 

Binnenkort ook UBO-trustregister

Naar verwachting wordt dit jaar nog een ander UBO-register geïntroduceerd, waarin de UBO’s van trusts en soortgelijke structuren moeten worden ingeschreven. Onder soortgelijke structuren worden ook de Fondsen voor gemene rekening (FGR) begrepen. De Eerste Kamer heeft eind vorig jaar het wetsvoorstel daarvoor aangenomen, maar de invoeringsdatum is nog niet bekend. In deze wet is ook een overgangsperiode opgenomen voor reeds bestaande FGR-en. Die is echter maar drie maanden vanaf de invoeringsdatum. Via onze blogs houden we u de komende tijd ook hiervan op de hoogte.

Geschreven naar de stand van zaken op 14 februari 2022.

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie. 
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel