Familiebedrijven vrezen loon-prijsspiraal door inflatie

  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2022
  4. Onderzoek familiebedrijven en inflatie
Familiemoment

Familiebedrijven vrezen loon-prijsspiraal door inflatie

onderzoek
14 juni 2022
Familiebedrijven in Nederland maken zich grote zorgen over de gevolgen van de hoge inflatie voor hun bedrijf. Driekwart van de eigenaren van familiebedrijven vreest dat Nederland in een loon-prijsspiraal belandt. Daarnaast stelt de helft dat de winstgevendheid van hun onderneming lijdt onder de oplopende inflatie. Dat blijkt uit panelonderzoek onder eigenaren van familiebedrijven, uitgevoerd door Nyenrode Business Universiteit in samenwerking met Van Lanschot Kempen.
Van de eigenaren maakt 66% zich zorgen over de gevolgen van inflatie voor hun onderneming. 11% geeft aan steun vanuit de overheid nodig te hebben om de gevolgen van inflatie op te vangen en 5% vreest voor de continuïteit van hun bedrijf. Desondanks is de meerderheid van de familiebedrijven financieel gezond: 65% heeft geen behoefte aan overheidssteun.

Familiebedrijven vormen het kloppend hart van de Nederlandse economie. Zo’n 60% van de Nederlandse bedrijven is een familiebedrijf. Nederland telt 273.000 familiebedrijven en bieden werk aan ruim 2,5 miljoen mensen. 

Prijsverhogingen doorbelasten

Hoewel ondernemers zelf nauwelijks invloed hebben op de inflatie, kunnen ze zich er ook moeilijk tegen wapenen. Zo’n negen op de tien familiebedrijven geven aan dat kostenbesparingen op energie, overige grondstoffen en loonkosten ‘niet mogelijk’ zijn. Wel verwacht 89% prijsverhogingen te zullen doorvoeren, maar ondernemers blijven desondanks met de rekening zitten: slechts 13% verwacht dat prijsverhogingen de stijgende kosten kunnen afdekken.

'Inflatie leeft sterk onder familiebedrijven', concludeert prof. dr. Marta Berent-Braun, hoogleraar Familiebedrijven en Eigendomsdynamiek aan Nyenrode Business Universiteit. 'Wel is het positief dat uit het onderzoek blijkt dat ondernemers niet gaan bezuinigen op investeringen in innovatie. Dat tekent familiebedrijven, die blijven gericht op de bedrijfscontinuïteit en de lange termijn'.

Financieringsstructuur

De meeste familiebedrijven (71%) hebben hun financieringsstructuur (nog) niet aangepast omwille van de hoge inflatie. Ondernemers die dit wel hebben gedaan, kiezen voor het langer vastzetten van de rente (17%), aflossen van schulden (15%) en het creëren van extra kredietruimte (14%).
 
Bij veel familiebedrijven zit de meerderheid van het familiekapitaal ‘vast’ in de onderneming. Ondanks dat vier op de tien ondernemers (38%) zich zorgen maken over de gevolgen van de inflatie op hun overige vermogensbestanddelen, vindt slechts 14% dat hun privé-vermogensbestanddelen onvoldoende zijn ingedekt tegen inflatie.

Goede spreiding

'Het familiekapitaal zit veelal in de onderneming', zegt Mark Buitenhuis, managing director Private Clients Regions bij Van Lanschot Kempen. 'Dat gedeelte wordt nu flink geraakt. Het bedrijf is volgens het onderzoek gevoeliger voor inflatie dan ander vermogen, zoals onroerend goed en de aandelenportefeuille. Bovendien kun je met privévermogen beter sturen. Hier zie je het belang van goede spreiding'.

Buitenhuis vervolgt: 'We zien dat familiebedrijven in deze tijden vooral kijken naar het efficiënter maken van hun bedrijf en minder naar de financierings- of vermogensstructuur. Sommige ondernemers lossen af op hun leningen, maar is dat de ideale keuze in tijden van hoge inflatie?'
 

Ondernemingsstructuur

Ondernemers doen er volgens Buitenhuis goed aan om samen met hun adviseurs de structuur van hun onderneming onder de loep te nemen. 

'Hoe pas je die aan op de stijgende inflatie? Wat is de ideale financieringsstructuur? Zijn er afspraken te maken met leveranciers? Ook is het verstandig om stil te staan bij aankomende investeringen en de bijbehorende financieringen en voorwaarden. Op die manier stoom je de innovatie- en investeringsagenda van het familiebedrijf klaar voor de nieuwe wereld waarin we leven.' 

Onderzoek: familiebedrijf en inflatie

Het onderzoek is uitgevoerd met het onderzoekspanel van Nyenrode Business Universiteit en Van Lanschot Kempen. Dit panel bestaat uit 107 eigenaren en directeuren van familiebedrijven. 94 van hen namen deel aan het onderzoek.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel