Een toekomstbestendig vermogen? Vermijd deze valkuilen

  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2022
  4. Een toekomstbestendig vermogen Vermijd deze valkuilen
overzicht vermogensregie

Een toekomstbestendig vermogen? Vermijd deze valkuilen

BLOG
Vermogen wordt – terecht – gezien als een verzekering voor een comfortabele oude dag en als steun in de rug voor de volgende generatie. Toch is het goed om te realiseren dat vermogen in de praktijk geen pot met geld is, maar vastzit in BV’s, vastgoed en beleggingen, met alle haken en ogen van dien. Goed kunnen léven van vermogen vereist daarom een doordachte strategie.

Inkomen uit vermogen, rentenieren – het roept beelden op van een zorgeloos leven, een heerlijk vooruitzicht na jaren van hard werken en investeren. Maar om dat droombeeld werkelijkheid te laten worden, moeten we aandacht geven aan een activiteit die minder warme gevoelens bij ons oproept: vermogensstructurering.

Vermogensstructurering ziet toe op de fiscale, juridische en familiaire aspecten die spelen rondom vermogen. Bij vermogen is er meestal sprake van één of meerdere bedrijven, een eigendomssituatie en een familie. Deze drie aspecten grijpen op diverse manieren op elkaar in, waardoor de wens om te leven uit opgebouwd vermogen om méér vraagt dan alleen het verkopen van wat aandelen.

Dus: zorgeloos leven? Dat is zeker mogelijk, mits u de volgende drie valkuilen voorkomt.

1. Alleen focussen op rendement
Ondernemers zijn gewend om te investeren en hebben daarom veel oog voor rendement. Dat is een goede eigenschap, maar die kan zich ook tegen u keren. Als we te veel focussen op rendement, verliezen we de structuur uit het oog. Terwijl een onhandige vermogensstructuur op termijn juist nadelig is voor dat rendement.

Structureren is dus van cruciaal belang, en niet alleen voor uw eigen ‘oude dag’. Het is geen prettige gedachte, maar wat als u plotseling komt te overlijden? Waar zadelt u dan uw partner en/of de volgende generatie mee op? Wat gebeurt er met uw bedrijf, uw panden, investeringen en uw uitstaande leningen? Een fiscaal en juridisch optimaal gestructureerd vermogen is de eerste en misschien wel belangrijkste stap naar een zorgeloze toekomst.

2. Te laat beginnen met structureren
Ze behoren tot de moeilijkste vragen waar vermogende mensen mee lopen: hoe en wanneer betrek ik de volgende generatie bij mijn vermogen? Hoeveel draag ik aan de volgende generatie over, en op welke manier? In de praktijk zien we dat vermogenden deze vragen graag voor zich uitschuiven, totdat ze ermee worden geconfronteerd op een moment dat ze niet zelf hebben gekozen. Bijvoorbeeld omdat ze niet meer verder kunnen of willen, ziek worden of omdat de volgende generatie zich gaat roeren.

Daarom is het nodig om ruim op tijd een verstandige structuur in te richten. Maak met team van trusted advisors een inventarisatie van uw vermogen, inkomsten, uitgaven, wensen, doelstellingen en zorgen. Uitdagingen vinden we bijvoorbeeld in beleggingen, vastgoed en aandelenposities. Is het vastgoed een pand voor de eigen onderneming of een beleggingspand? Zit het in een holding of in de werkmaatschappij? Of is het pand privé aangeschaft? De antwoorden hebben fiscale, juridische en financiële gevolgen voor de vermogenspositie.

3. De complexiteit onderschatten
Het structureren van vermogen klinkt als een klinische aangelegenheid. We zijn snel geneigd te denken dat het een rationeel proces is met fiscale en juridische afvinklijstjes. Maar dan vergeten we dat de emotionele kant een minstens even grote rol speelt. Binnen families worden wensen en verwachtingen voor de toekomst vaak niet open en duidelijk naar elkaar uitgesproken. Met als gevolg dat dit op het verkeerde moment kan zorgen voor emoties en conflicten.

Deze emotionele kant van vermogen wordt onderschat en brengt extra complexiteit in het proces. Ondernemers gaan er stilzwijgend vanuit dat de volgende generatie automatisch wel of geen interesse heeft in hun bedrijf of vermogen. Vaak is dit gebaseerd op aannames. Regelmatig is met het kind nog niet eerder een gesprek gevoerd over diens ambities richting het familiebedrijf en mogelijke opvolging. Ook spreken over het vermogen zelf blijkt in de praktijk lastig te zijn voor vermogende families. Daarom: wees de moeilijke situaties voor en ga met alle belanghebbenden open in gesprek. Niet zelden laten de uitkomsten daarvan de betrokkenen positief verrast achter.

Meer weten over vermogensstrucutrering? 

U wilt de regie houden over uw vermogen, maar dat valt niet altijd mee. Door uw vermogen helder te structureren helpen wij u inzicht en overzicht te geven. Daarbij komt vanzelf de vraag bovendrijven of wat u eerder heeft geregeld nog past bij uw situatie, wensen en doelstellingen. Uw private banker geeft u graag samen met een specialist inzicht in deze kwesties.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel