Box 3-uitspraak Hoge Raad niet verwerkt in voorlopige aanslagen IB 2022

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2022
  4. Box 3-uitspraak Hoge Raad niet verwerkt in voorlopige aanslagen IB 2022
blog
13 januari 2022

Box 3-uitspraak Hoge Raad niet verwerkt in voorlopige aanslagen IB 2022

De Hoge Raad oordeelde op 24 december 2021 dat de box 3-heffing in 2017 en 2018 in strijd is met het eigendomsrecht en het discriminatieverbod uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Op 11 januari heeft de Belastingdienst in een persbericht laten weten, dat het helaas nog niet mogelijk is om de gevolgen van deze uitspraak te verwerken in de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting over 2022.
Man op de fiets

Momenteel verstuurt de Belastingdienst veel voorlopige aanslagen 2022. Hebt u onlangs een voorlopige teruggaaf of aanslag ontvangen of ontvangt u die binnenkort? Dan is hierin dus nog geen rekening gehouden met de eventuele gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad voor de hoogte van uw box 3-heffing. De Belastingdienst geeft aan het belangrijk te vinden dat u uw voorlopige teruggaaf gewoon ontvangt. En dat u een te betalen aanslag verspreid over het jaar kunt betalen. Hiermee verwachten zij mogelijke betalingsproblemen te voorkomen.

Tabel: Box 3-heffing 2022

Vermogensschijven per partner Sparen
(-0,01%) 
Beleggen 
(5,53%) 
Fictief rendement  Belastingtarief box 3  Heffing 
 € 0-50.650  vrijgesteld  vrijgesteld  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.
 € 50.650-101.300  67%  33%  1,82%  31%  0,56%
 € 101.300-1.013.000  21%  79%  4,37%  31%  1,35%
 > € 1.013.000  0%  100%  5,53%  31%  1,71%

Definitieve aanslag 2022

Momenteel onderzoekt de Belastingdienst wat de gevolgen zijn van de uitspraak van de Hoge Raad voor de aangiftes van de afgelopen jaren en voor de box 3-heffing over 2022.

Als op een later moment blijkt dat de wijzigingen invloed hebben op de belasting die u over het belastingjaar 2022 moet betalen, dan wordt dit hersteld in de definitieve aanslag 2022. De Belastingdienst geeft in het persbericht van 11 januari aan dat u hiervoor zelf geen actie hoeft te ondernemen. 

Aangifte over 2021

Het persbericht geeft geen duidelijkheid over de aangifte over het belastingjaar 2021. U moet vóór 1 mei 2022 aangifte doen over 2021. De Vooringevulde Aangifte (VIA) van dat jaar gaat vermoedelijk uit van het forfaitaire rendement en niet van uw werkelijk gerealiseerde rendement. U kunt binnen zes weken na het opleggen van de definitieve aanslag bezwaar maken. Of dat nodig is, hangt af van het nog te publiceren beleid van de Belastingdienst. Dat wordt binnenkort verwacht. 

Kamervragen

Ondertussen zijn er Kamervragen gesteld over de gevolgen van de Hoge Raad-uitspraak. De Kamerleden vragen zich onder andere af hoe de staatssecretaris de bezwaren gaat afhandelen en wat de budgettaire consequenties zijn. Daarnaast wil de Tweede Kamer weten hoe de staatssecretaris denkt om te gaan met de belastingplichtigen die geen bezwaar tegen hun aangiftes hebben gemaakt. Volgens de huidige wet hebben namelijk alleen de belastingplichtigen die in de jaren 2017 tot en met 2020 meegedaan hebben aan de massaalbezwaarprocedures recht op teruggave. 

Aanvulling:
In een brief van 24 januari 2022 heeft de nieuwe staatssecretaris Van Rij uitstel van beantwoording gevraagd. Hij geeft daarin wel aan dat er tot nader bericht geen definitieve aanslagen inkomstenbelasting worden opgelegd, behalve als hierdoor navorderingstermijnen dreigen te verlopen. De voorlopige aanslagen voor het jaar 2022 blijven nog in stand.


We zijn benieuwd naar de antwoorden op de Kamervragen en volgen de ontwikkelingen op de voet. Via onze blogs houden we u vanzelfsprekend op de hoogte.

Geschreven naar de stand van zaken op 12 januari 2022, bijgewerkt op 24 januari 2022.

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie. 
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel