Verkiezingen 2021: wat zijn de gevolgen voor de schenk- en erfbelasting?

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2021
  4. Verkiezingen 2021: wat zijn de gevolgen voor de schenk- en erfbelasting?
blog
08 februari 2021

Verkiezingen 2021: wat zijn de gevolgen voor de schenk- en erfbelasting?

Op woensdag 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Inmiddels hebben alle politieke partijen hun verkiezingsprogramma bekendgemaakt. Wat zijn hun plannen voor de schenk- en erfbelasting en de 'jubelton'?
Het binnenhof

In twee eerdere blogs heb ik op een rij gezet wat er in de verkiezingsprogramma’s staat over box 3 en over de eigen woning en de hypotheekrenteaftrek. Mijn collega Andrew Mackay heeft een blog geschreven over de gevolgen voor goede doelen. In deze blog ga ik in op wat er in de verkiezingsprogramma’s staat over de schenk- en erfbelasting.

In Nederland kennen we zowel schenk- als erfbelasting. De tarieven zijn voor beide gelijk, maar de vrijstellingen zijn wel verschillend. Onderstaand de tarieven voor 2021:

Belaste verkrijging  Tariefgroep I
(partner en kinderen) 
Tariefgroep IA
(Kleinkinderen) 
Tariefgroep II
(Overigen)
 € 0 - € 128.751  10%  18%  30%
 > € 128.751  20%  36%  40%

Verkiezingen 2021

In de verkiezingsprogramma’s van de partijen vinden we maar beperkt iets over de schenk- en erfbelasting.

Logo D66
Bij D66 lezen we (pagina 60): ‘Wij verhogen de tarieven in de erf- en schenkbelasting. We verkleinen het onderscheid tussen de verschillende categorieën ontvangers. De tarieven worden progressiever, zodat over grote erfenissen relatief meer belasting wordt betaald. Zo zorgen we ervoor dat erfenissen en schenkingen niet onevenredig bij mensen terechtkomen die al relatief welvarend zijn.
Logo GroenLinks
In het programma van GroenLinks staat: ‘Vermogensongelijkheid wordt doorgegeven van generatie op generatie. 1 procent van de kinderen erft bijna 30 procent van alle erfenissen. We dringen deze ongelijkheid terug door de erfbelasting af te schaffen voor gewone huishoudens met een gemiddelde erfenis en door grote erfenissen juist zwaarder te belasten. Om misbruik tegen te gaan, hervormen we de bedrijfsopvolgingsregeling zodat mensen gewoon belasting afdragen als ze een bedrijf erven.’

Logo CDA

Daarentegen wil het CDA de bedrijfsopvolgingsregeling voor familiebedrijven juist behouden en vereenvoudigen. Zij beschrijven dit als volgt in hun programma (pagina 38 en 42): ‘Wij behouden de bedrijfsopvolgingsregeling voor familiebedrijven en willen een snellere behandeling van aanvragen door de Belastingdienst. Nu kan het toekennen van de fiscale vrijstelling jaren duren.’

Logo Forum voor Democratie
In het programma van Forum voor Democratie staat (pagina 48 en 49): ‘De erf- en schenkbelasting vinden we onrechtvaardig. We willen de erf- en schenkbelasting daarom afschaffen.’
Logo Christen Unie

ChristenUnie (pagina 99) en GroenLinks (pagina 45) vinden allebei dat de schenkingsvrijstelling voor de woning van € 100.000 (ook wel de ‘jubelton’ genoemd) moet worden afgeschaft.

Afschaffing jubelton?

Wat houdt de jubelton precies in? U kunt uw kind eenmalig € 105.302 (2021) belastingvrij schenken voor de aanschaf of verbouwing van de eigen woning, afkoop van de erfpacht of aflossing van de hypotheek of restschuld. Voorwaarde is wel dat uw kind tussen de 18 en 40 jaar is of een partner heeft die aan deze leeftijdseis voldoet. Is uw kind bijna 40 jaar, maar heeft hij nog geen eigen woning? Dan kunt u toch al belastingvrij schenken, mits uw kind binnen nu (2021) en eind 2023 een eigen woning koopt. U neemt dan als ontbindende voorwaarde op dat uw kind uiterlijk eind 2023 de schenking voor de eigen woning heeft gebruikt. Is daar niet aan voldaan, dan wordt de schenking teruggedraaid.

Let op: u moet het geld nú al overmaken aan uw kind en niet pas bij de aankoop van de eigen woning. Moet de hele schenking van € 105.302 gebruikt worden voor de eigen woning? Nee, als de schenking van de ouders komt, dan mag maximaal € 26.881 vrij worden besteed. Daar kan bijvoorbeeld de inrichting van de woning of een auto van gekocht worden. Of het bedrag kan als financiële buffer worden aangehouden. 

Schenken op korte termijn

Na de verkiezingen gaat er mogelijk iets veranderen in de schenk- en erfbelasting. Natuurlijk geven wij als bank geen stemadvies, maar de kans bestaat dat de belastingvrije schenking van de jubelton komt te vervallen. Wilt u hier nog gebruik van maken? Dan kunt u de veilige weg kiezen door niet te wachten en de schenking op korte termijn te doen. Uw private banker overlegt graag met u of het past binnen uw wensen en doelstellingen om deze schenking te doen.

Bent u benieuwd naar de standpunten van de politieke partijen over andere onderwerpen?

Geschreven naar de stand van zaken op 8 februari 2021.

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie. 
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel