Van kluseconomie tot BENU. De nieuwe wereld komt eraan!

Chris Zegers
directeur Healthcare
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2021
  4. Van kluseconomie tot BENU. De nieuwe wereld komt eraan!
farmacie,apotheker,healthcare,gezondheidszorg

Van kluseconomie tot BENU. De nieuwe wereld komt eraan!

blog
20 september 2021
Zoals u misschien weet, ben ik een hartstochtelijk pleitbezorger van ondernemerschap. Daarmee bedoel ik vooral zaken als kansen zien, kansen benutten en toegevoegde waarde bieden. Dat is een beetje tegen de stroom in, merk ik steeds vaker.
Recent kreeg ik feedback van een lezer die meende dat mijn voorkeur voor ondernemerschap vooral gebaseerd is op eigenbelang. Want, zo vond de lezer, wordt het niet lastiger voor ons als financieel dienstverlener om waarde toe te voegen als de complexiteit bij onze doelgroep afneemt? En wat is onze toekomst als we dat verschil niet meer weten te maken ten opzichte van onze collega-banken? 

Er hangt verandering in de lucht, dat is wel duidelijk. NRC opende recent met de kop VVD-D66-notitie: minder markt, meer overheid. Partijen vinden dat de overheid meer regie moet nemen op de woningmarkt, dat in de zorg meer moet worden samengewerkt in plaats van geconcurreerd en dat financiële prikkels om medische behandelingen wel of niet te geven moeten worden ingeperkt. Een richting die voor Groen Links, CU en PvdA aanleiding was enthousiast te reageren.  

Je kunt de zee niet oversteken door alleen naar het water te staren

Ondernemerschap versus loondienst of, zoals de minister zegt, “Minder marktwerking en meer samenwerking” is zeker niet alleen een thema in de zorg. Dat zien we terug in het FD dat een artikel over dit onderwerp opent met grote letters in de kop Rechtbank steekt opnieuw spaak in het wiel van de kluseconomie. Een uitspraak waarin vakbond FNV een klinkende overwinning boekt op Uber. Die laatste moet voortaan zijn chauffeurs volgens de taxi-CAO belonen. Een opmerkelijke uitslag die overigens past bij internationale ontwikkelingen. Markant dat FNV deze slag toebrengt aan een internationaal platformbedrijf. Onze “oude” vakbond tegen de “nieuwe” wereld met als voorlopige uitslag 1-0. De wedstrijd is zeker nog niet gespeeld, maar bijzonder is het wel. 

Er is dus het nodige gaande en in de zorg deinen we een beetje mee op het huidige tij. Dat maakt mij dan weer ongeduldig. Een beetje meedeinen gaat ons nergens brengen toch? Of – zoals een Indiase Nobelprijswinnaar al eens treffend zei – “Je kunt de zee niet oversteken door alleen naar het water te staren”. De vraag is dus wat we nu gaan doen. 

Misschien inspireert de afspraak tussen CZ en BENU tot radicale verandering van de bekostiging

Die vraag is ook gesteld op het hoofdkantoor van Benu en daarop zijn ze in actie gekomen. Volgens mij is wat in gang is gezet een revolutie die niet alleen het huidige model van de apotheker op zijn kop zet, maar zeker ook uitstaling gaat hebben naar andere professionals in de zorg. Het Farmaceutisch Weekblad opende 9 september met de kop BENU en CZ stoppen traditionele bekostiging apotheekzorg. Het gaat om een vijfjarige(!) samenwerking waarbij partijen de dienstverlening opnieuw gaan vormgeven. Basis voor het model is een vaste vergoeding per klant, waarna de apotheker zich volgens beide partijen beter kan richten op de behoefte van diezelfde klant. Daarnaast zien partijen meer ruimte voor maatschappelijk belangrijke onderwerpen als de-medicalisering en preventie. Een signaal naar alle openbaar apothekers dat er iets gaat veranderen. 

Op zoek naar dit soort disruptie in de eerste of tweede lijn blijft het een beetje staren in de glazen bol. Hoe die professionals in het ziekenhuis, in de huisartsenpraktijk en op al die plekken nu meer gaan samenwerken is nog onduidelijk. Wellicht een vaste vergoeding voor elke vorm van zorg per patiënt? Een abonnementstarief in het ziekenhuis? Misschien inspireert de gemaakte afspraak tussen CZ en BENU tot radicale verandering van de bekostiging. 

Tja, en wat moet je dan als je zoals ik vooral het ondernemerschap ziet als toekomst voor de zorgsector? Ik weet het om eerlijk te zijn even niet en troost mij dan maar met de gedachte dat moeizame wegen vaak leiden tot mooie bestemmingen. En kijk, die bestemming daar heb ik dan wel weer zin in.

Chris Zegers is directeur Van Lanschot Healthcare, telefoon 06 50 64 78 99, e-mail c.zegers@vanlanschot.com.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel