Tandarts? Start nú met vermogens­opbouw voor later

Pieter Steenhuizen
Teamleider bij Van Lanschot Healthcare
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2021
  4. Medisch zzp’er? Start nú met vermogensopbouw voor later
blog
28 mei 2021

Tandarts? Start nú met vermogens­opbouw voor later

Uit gesprekken die ik met tandartsen voer, blijkt dat de meesten pensioenopbouw uitstellen. Maar daardoor wordt het steeds duurder en moeilijker om een goed pensioen op te bouwen. Daarom in deze blog: de vier belangrijkste mogelijkheden die u hebt om vermogen voor later op te bouwen.
Tandarts

Uit een recent onderzoek van Markteffect onder zzp’ers blijkt maar weer eens dat de pensioenopbouw bij veel van hen zwaar onder de maat is. Bijna de helft van de zzp’ers bouwt helemaal geen pensioen op en circa 40% weet ook niet hoe zij een goed pensioen kunnen opbouwen. Dit zie ik ook bij tandartsen terug. Zowel de zzp-tandarts als de praktijkhoudende tandarts is zelf verantwoordelijk voor zijn pensioenopbouw.

40% zzp'ers weet niet hoe zij een goed pensioen kunnen opbouwen

Uit gesprekken die ik met tandartsen voer, blijkt dat de meesten wel weten dat ze hier stappen in moeten zetten. Maar ze vinden het vaak lastig een keuze te maken, of het benodigde geld vrij te spelen om een goed pensioen op te bouwen. Dus stellen ze pensioenopbouw vaak nog maar even uit. Door dit uitstel wordt het echter steeds duurder en moeilijker om een goed pensioen op te bouwen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het rekenvoorbeeld hieronder. Toch is het verstandig om hier zo snel mogelijk mee te beginnen. U hebt een aantal mogelijkheden om vermogen voor later op te bouwen. Ik bespreek de  vier belangrijkste.

Een rekenvoorbeeld

Theo is veertig jaar en heeft op dit moment niets geregeld voor later. De wens is om op zijn 65ste met pensioen te gaan en hij wil dan graag € 50.000 netto-inkomen per jaar hebben. Wat is ervoor nodig om dit voor Theo mogelijk te maken? Als Theo vandaag begint met vermogensopbouw, dan moet hij jaarlijks € 50.000 beleggen om deze doelstelling te realiseren. Stel dat Theo tien jaar wacht met vermogensopbouw, dan zal hij jaarlijks al € 93.000 opzij moeten zetten om deze doelstelling te realiseren. Bijna een verdubbeling van de inleg dus. 

Vermogen voor later: 4 mogelijkheden 

Lijfrente bij verzekeraar of bank

Lijfrente bij een verzekeraar of bank

U kunt bij een verzekeraar of bank vermogen opbouwen voor een lijfrente. De inleg kunt u onder voorwaarden in mindering brengen op uw belastbaar inkomen in box 1, zodat u netto minder betaalt. Over de toekomstige jaarlijkse uitkering van de lijfrente betaalt u inkomstenbelasting in box 1. Meestal is de belastingteruggave over de inleg hoger dan de belasting over de toekomstige uitkering, zodat u daar een fiscaal voordeel mee behaalt. Daarnaast is het opgebouwde vermogen niet belast in box 3. De maximale inleg bedraagt jaarlijks € 13.236 (2021). Als u de afgelopen zeven jaar geen of niet volledig gebruik hebt gemaakt van deze mogelijkheid, kunt u nog aanvullend inleggen. Op de site van de Belastingdienst staat een rekenprogramma om uw maximale inleg te bepalen

U bent verplicht het op deze manier opgebouwde vermogen te gebruiken voor een lijfrente-uitkering die uiterlijk vijf jaar na uw AOW-leeftijd in moet gaan. Als u komt te overlijden, moet het opgebouwde vermogen gebruikt worden voor een uitkering aan uw nabestaanden.

Rekenvoorbeeld

Stel, Theo legt op 40-jarige leeftijd € 12.000 in en doet vervolgstortingen van € 1.000 per maand tot 67 jaar: hoe pakt dat uit? Bekijk de afbeelding met de opbrengst bij een goed, gemiddeld en slecht scenario in Evi Pensioen.

Een lijfrentevoorziening heeft bepaalde fiscale voordelen, maar is wel gebonden aan allerlei spelregels waardoor de flexibiliteit beperkt is. Bovendien is er in veel gevallen nog aanvullend vermogen nodig om in het gewenste bestedingsniveau te kunnen voorzien.

Vermogen opbouwen in box 3 of BV

Vermogensopbouw in box 3 of de BV

Verdere vermogensopbouw kan op diverse manieren. Denk daarbij aan sparen, beleggen, investeren in vastgoed etc. Voor de inkomstenbelasting wordt dit vermogen belast in box 3. U wordt geacht een bepaald rendement met dat vermogen te behalen, ongeacht het feit of u dat rendement daadwerkelijk hebt gerealiseerd. U kunt er ook voor kiezen om belasting te betalen over het werkelijk gerealiseerde rendement in plaats van het forfaitaire rendement. 

Als u uw praktijk in een BV-vorm uitoefent, dan kunt u uw overwinst in uw BV houden. Oefent u uw praktijk uit als ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan is het mogelijk interessant om de overwinst in te brengen in een nieuw op te richten BV.
Schulden aflossen

Aflossen van schulden

‘Van aflossen wordt niemand armer’. Een bekende uitdrukking. Door het aflossen van schulden verlaagt u uw toekomstige lasten en bouwt u feitelijk ook vermogen op. In veel gevallen is dit een goed alternatief. Als u echter aflost op bijvoorbeeld uw hypotheek voor uw eigen woning of ander vastgoed, verlaagt u wel uw lasten, maar u zet ook vermogen vast. Als u later geld nodig hebt voor een aanvulling op uw pensioen, is het wellicht lastig om dit weer via een bancaire lening beschikbaar te krijgen. Verkoop is dan de enige optie.
Verkoop van uw praktijk

Verkoop van uw praktijk

Bij pensionering hebt u wellicht een eigen praktijk die u wilt verkopen. De netto-verkoopopbrengst van uw praktijk kan dan uw aanvullende pensioen zijn. Maar wat is uw praktijk straks waard? En wat houdt u daar onderaan de streep van over? Naarmate de verkoop verder in de toekomst ligt, neemt de onzekerheid hierover toe. Het is daarom verstandig om uw pensioeninkomen niet afhankelijk te maken van de verkoop van uw praktijk, maar hier een apart vermogen voor op te bouwen.

Meer weten? 

Grote kans dat u (ook na het lezen van dit artikel) tot de grote groep behoort die niet precies weet hoe u uw pensioenopbouw goed moet regelen. Dit vraagt om een persoonlijk advies, toegesneden op uw inkomens- en vermogenspositie en uw wensen en doelstellingen. Dit advies is vervolgens de basis voor uw pensioenopbouw. Daarnaast is periodieke controle nodig, zodat u kunt checken of u nog op de juiste weg bent om uw doelstellingen te realiseren en of uw wensen en doelstellingen niet tussentijds zijn gewijzigd. 

Bij Van Lanschot Healthcare kunt u in elke fase van uw leven gebruikmaken van de juiste kennis en expertise om uw pensioenopbouw in goede banen te leiden. Van Lanschot Healthcare maakt gebruik van alle specialisaties van Van Lanschot Kempen, inclusief Evi van Lanschot.

Wilt u weten hoe u vermogen voor later kunt opbouwen en wat wij vandaag voor u kunnen betekenen? Neemt u dan contact met mij op via 06 51 40 04 31 of p.steenhuizen@vanlanschot.com of met mijn collega’s van Van Lanschot Healthcare, team Mondzorg, via mondzorg@vanlanschot.com.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel