Handelsregister: privéadressen vanaf 2022 afgeschermd

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2021
  4. Handelsregister: privéadressen vanaf 2022 afgeschermd
blog
12 oktober 2021

Handelsregister: privéadressen vanaf 2022 afgeschermd

Vindt u het als ondernemer niet gewenst dat uw privéadres openbaar is? Dan is er goed nieuws. Vanaf 2022 worden privéadressen in het Handelsregister afgeschermd en zijn deze alleen nog maar toegankelijk voor medewerkers van bestuursorganen, advocaten, notarissen en deurwaarders.
Man met horloge aan bureau

Hoe is de situatie nu?

Als u een onderneming hebt, dan moet u die inschrijven in het Handelsregister. Het vestigingsadres van de onderneming is altijd openbaar. Als het privéadres afwijkt van het vestigingsadres is in sommige gevallen ook het privéadres van de ondernemer openbaar. Dat is het geval als de ondernemer persoonlijk aansprakelijk is voor de activiteiten van de onderneming. Dat speelt bij eenmanszaken, personenvennootschappen zoals een maatschap, een CV of een VOF en bij bestuurders van Verenigingen van Eigenaren. Ook van de gemachtigden van deze ondernemingen is het privéadres openbaar.

Privéadres is openbaar bij persoonlijke aansprakelijkheid

Van bestuurders of aandeelhouders van rechtspersonen (BV, NV, Stichting etc.) is alleen het vestigingsadres van de rechtspersoon openbaar. Hier is de bestuurder of aandeelhouder in privé in principe niet aansprakelijk voor de schulden van de onderneming.

Hoe wordt het?

Het vestigingsadres van de onderneming blijft openbaar. In de gevallen dat het privéadres afwijkt van het vestigingsadres, wordt het privéadres afgeschermd. Het privéadres is dan alleen nog maar te raadplegen door personen die daarvoor autorisatie hebben aangevraagd. 

UBO-register

Naast het Handelsregister is er sinds 27 september 2020 ook het UBO-register. Daarin zijn bepaalde gegevens van de uiteindelijk belanghebbenden (de Ultimate Benificial Owners) van entiteiten openbaar. Het privéadres is daar alleen maar zichtbaar voor bevoegde instanties. Zie mijn blog Het UBO-register: registreer op tijd! en UBO-register op 27 september 2020 in werking getreden

Bent u toch met uw privacy bezig, denk dan aan de naam van uw Holding-BV

Privacy

Het vestigingsadres wordt vermeld op het uittreksel Handelsregister en in diverse KvK-producten, zoals adresbestanden en KvK-dataservices. Ook internetapplicaties als Google Maps, Company.info of spYderweb maken hier gebruik van. Wij zien in de praktijk dat veel directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) hun Holding-BV op hun privéadres gevestigd hebben. Wilt u uw privéadres buiten de publiciteit houden, dan moet u ervoor zorgen dat het vestigingsadres van uw Holding-BV elders is. Dat mag overigens geen postbusadres zijn. 

En als u dan toch met uw privacy bezig bent, denk ook eens aan de naam van uw Holding-BV. Vaak komt uw achternaam daarin voor, bijv. J. Jansen Holding BV. Als u enig aandeelhouder van uw BV bent, dan staat dat ook vermeld in het Handelsregister. Door één aandeel bij iemand anders te plaatsen, bijvoorbeeld uw partner of een Stichting Administratiekantoor, voorkomt u die vermelding. Dan moet u overigens niet in gemeenschap van goederen getrouwd zijn, want dat wordt dan toch als één aandeelhouder gezien.

Geschreven naar de stand van zaken op 11 oktober 2021.

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie. 
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel