Donateur of bestuurder van een stichting of vereniging? Relevante ontwikkelingen in 2021

Andrew Mackay
Andrew Mackay
Charity & Impact Investing Specialist
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2021
  4. Donateur of bestuurder van een stichting of vereniging? Relevante ontwikkelingen in 2021
blog
22 september 2021

Donateur of bestuurder van een stichting of vereniging? Relevante ontwikkelingen in 2021

Het demissionaire kabinet heeft op Prinsjesdag geen aanvullende veranderingen aangebracht in de Geefwet. Maar dat betekent niet dat alles hetzelfde blijft. In deze blog bespreek ik enkele relevante en recent aangekondigde of ingevoerde maatregelen.
Vrouw aan het meer

Vlak voor de zomer stuurde de staatsecretaris van Financiën een brief naar de Tweede Kamer waarin hij ingaat op een aantal punten over algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) en de Geefwet. In deze brief kwamen onder andere het ‘onzekerheidsvereiste bij de periodieke gift’, en de ‘publicatieplicht via standaardformulieren’ aan de orde.

Onzekerheidsvereiste bij periodieke gift gaat vervallen

In een eerder blog besprak ik al de mogelijkheid om periodiek te schenken aan goede doelen. Als uw periodieke gift aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag u het hele bedrag van uw belastbaar inkomen aftrekken en kunt u een belastingvoordeel behalen van maximaal 43% (2021). Maar wanneer bijvoorbeeld een echtpaar gezamenlijk een periodieke gift wil doen levert dat in de praktijk ongewenste en onbedoelde discussies met de Belastingdienst op, omdat dan niet wordt voldaan aan de minimale sterftekans van 1%. Eerder dit jaar schreef ik hierover ook de blog ‘Overweegt u een periodieke gift aan een goed doel? Maak de gift afhankelijk van slechts één leven’.

Laat tot in elk geval 2024 uw periodieke gift afhankelijk zijn van één leven

De staatssecretaris heeft nu aangegeven dat hij het onzekerheidsvereiste bij periodieke giften wil schrappen. Dit vergt een nieuwe definitie van de periodieke gift en daarmee een wetswijziging. Deze aanpassing treedt op zijn vroegst op 1 januari 2024 in werking. Tot die tijd blijft daarom het advies om een periodieke gift afhankelijk te laten zijn van één leven. 

Publicatieplicht via standaardformulieren

Sinds 1 januari 2021 moeten nieuwe standaardformulieren meer transparantie bieden in de aard en omvang van donaties die grote ANBI’s (over het algemeen goede doelen en religieuze instellingen) ontvangen. Vanwege de extra tijdsbelasting voor met name kleine vrijwilligersorganisaties is door de Tweede Kamer gevraagd om deze regeling hiervoor te versoepelen. Het gebruik van standaardformulieren is nu verplicht voor grote ANBI’s. Een fondsenwervende ANBI is groot wanneer ze in een boekjaar donaties ontvangt van ten minste € 50.000. Is de ANBI bij het Centraal Bureau Fondsenwerving aangesloten? Dan kwalificeert het erkenningspaspoort ook als standaardformulier. Een niet-fondsenwervende ANBI (zoals een vermogensfonds) is groot als ze in een boekjaar minimaal € 100.000 aan lasten heeft. Op de website van de Belastingdienst zijn inmiddels diverse formulieren beschikbaar, afhankelijk van het type en soort organisatie. Grote ANBI’s moeten deze formulieren downloaden, invullen en op hun eigen website plaatsen.

Naast de eerder genoemde brief van de staatssecretaris is er nog een aantal andere overheidsmaatregelen die voor u relevant kunnen zijn.   

fiscaal
Voor donateurs
afbouw giftenaftrek
Wilt u schenken aan goede doelen, dan is het fiscaal gezien extra interessant om dat nog in 2021 te doen. 
2021
Tot 43% aftrekbaar
2023
Tot 37,05% aftrekbaar

Afbouw giftenaftrek

Voor veel donateurs is de al eerder ingevoerde afbouw van persoonsgebonden aftrek (waaronder giftenaftrek) van belang. In 2021 zijn uw giften nog tot maximaal 43% aftrekbaar, in 2022 daalt dit naar 40% en in 2023 naar 37,05%. Wilt u dus schenken aan goede doelen, dan is het fiscaal gezien extra interessant om dat dit jaar nog te doen. 

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Op 1 juli 2021 is de WBTR van kracht geworden. Als u bestuurder van een stichting of vereniging bent, hebt u te maken met deze wet.  

Het doel van de WBTR is de kwaliteit van bestuur en het toezicht op verenigingen en stichtingen te verbeteren. De wetgever wil hiermee voorkomen dat verenigingen en stichtingen schade oplopen door wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten. In onze blog ‘Bestuurder van stichting of vereniging? Check deze belangrijke wettelijke wijzigingen!’ leest u hier meer over.

Bij de eerstvolgende statutenwijziging zult u ze moeten aanpassen aan de WBTR

De meeste regels van de wet zijn inmiddels van kracht, het is daarom raadzaam om uw statuten tegen het licht te houden. Bij de eerstvolgende statutenwijziging zult u ze moeten aanpassen aan de WBTR. De wetgever geeft u daarnaast tot 30 juni 2026 de tijd om uw statuten – waar nodig – aan te passen. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over schenken of nalaten aan goede doelen? Hebt u behoefte aan begeleiding bij het maken van uw keuzes? Bij Van Lanschot Charity & Impact Investing Service helpen wij u graag. U kunt mij bereiken via a.r.mackay@vanlanschot.com of op 06 12 59 47 75.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel