Bestuurder van stichting of vereniging? Check deze belangrijke wettelijke wijzigingen!

Laurent Estourgie
Laurent Estourgie
Wealth Manager Verenigingen & Stichtingen
 1. Inspiratie
 2. Vermogensregie
 3. 2021
 4. Bestuurder van stichting of vereniging? Check deze belangrijke wettelijke wijzigingen!
blog
06 mei 2021

Bestuurder van stichting of vereniging? Check deze belangrijke wettelijke wijzigingen!

Met ingang van 1 juli 2021 treden de bepalingen in werking van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wet is in het leven geroepen na wantoestanden waarbij bestuurders zich verrijkten ten koste van een vereniging of stichting. De nieuwe bepalingen hebben invloed op alle verenigingen en stichtingen, óók als zij hun zaken keurig op orde hebben.
Vergaderruimte met adviseur en klant
Of uw vereniging of stichting nu groot of klein is, lokaal of nationaal actief is, een gezelligheidsvereniging of een beroepsorganisatie is, en of u voor uw bestuursfunctie betaald krijgt of niet: met ingang van 1 juli is de nieuwe wet op u van toepassing. 

In deze blog stippen we kort een aantal belangrijke elementen van de wet aan, onderverdeeld in vier thema’s.

Gevolgen voor bestuurders

Verplichtingen

Belang van vereniging en stichting voorop

Bestuursleden en toezichthouders hebben de plicht het belang van de vereniging of stichting voorop te stellen. Dat klinkt natuurlijk logisch, maar dit was – anders dan bij ondernemingen – nog niet in de wet vastgelegd. Deze plicht betekent dat de WBTR eisen stelt aan het handelen van bestuursleden en toezichthouders. 
Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid wordt strenger

 • Bestuursleden en toezichthouders kunnen aansprakelijk of zelfs hoofdelijk aansprakelijk zijn als ze niet aan hun verplichtingen voldoen. 
 • De eisen die bij ondernemingen gesteld worden aan raden van commissarissen, gelden nu ook voor verenigingen en stichtingen. Een voorbeeld hiervan is de eis van een behoorlijke taakuitoefening: stel, een bestuurder laat de cijfers van de organisatie opmaken door een bevriende accountant, die daarvoor een zeer hoge vergoeding vraagt. In die situatie is er sprake van een onbehoorlijke taakuitoefening van de bestuurder.
 • Bestuursleden en toezichthouders worden aansprakelijk bij een faillissement van verenigingen en stichtingen die vennootschapsbelastingplichtig zijn of die semipubliek zijn en een jaarrekeningplicht hebben.
Tegenstrijdige belangen

Gevolgen voor besluitvorming

 • Bestuursleden en toezichthouders die een persoonlijk belang hebben dat strijdig kan zijn met het belang van de vereniging of stichting, mogen niet deelnemen aan de besluitvorming over dat onderwerp.
 • Verenigingen en stichtingen moeten vastleggen hoe de besluitvorming bij tegenstrijdige belangen tot stand komt.
Overig

Statuten en stemmen

 • In de statuten moet komen te staan hoe er gehandeld wordt als er tijdelijk een bestuurslid of toezichthouder minder is dan gebruikelijk. Dat geldt dus ook als er een vacature is. 
 • Een bestuurslid of toezichthouder mag niet méér stemmen uitbrengen dan de anderen samen. Een bestuurslid mag dus niet in de gelegenheid zijn anderen te overrulen.
 

Wat kunt u doen?

De wet bevat nog veel meer onderdelen dan de hier genoemde punten. Informeer uzelf daarom goed, bijvoorbeeld op wbtr.nl.

Hebt u vragen naar aanleiding van deze blog? Uw private banker helpt u graag. Wilt u weten wat Van Lanschot voor uw stichting of vereniging kan betekenen? Neemt u dan contact met mij op via 06 22 41 55 75 of laurent.estourgie@vanlanschotkempen.com, of lees verder op Verenigingen & stichtingen.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel