4 eindejaartips voor 2021

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2021
  4. 4 eindejaartips voor 2021
blog
18 november 2021

4 eindejaartips voor 2021

Nog enkele weken en dan is het jaar 2021 weer voorbij. Tijd om, in overleg met uw fiscalist, te bekijken of u dit jaar nog zaken moet regelen.
Vergaderruimte met adviseur en klant
In deze blog behandel ik vier onderwerpen. Van sommige weten we nog niet of de voorgestelde wijzigingen ook daadwerkelijk in wetgeving worden omgezet. Het Belastingplan 2022 en de daaraan gekoppelde wetgeving is namelijk nog in behandeling bij het parlement.

4 tips voor particulieren

Hypotheek

Hypotheek

Is uw inkomen dit jaar hoger dan € 68.500? Dan is het voordeel van de aftrek van hypotheekrente in box 1 geen 49,5%, maar 43%. Die aftrek daalt de komende twee jaar verder naar circa 37%. Als u nu een relatief hoge rente betaalt is het, gezien de huidige rentestand, mogelijk interessant om uw hypotheek over te sluiten naar een lagere rente. Vaak zult u dan een aflossingsvergoeding aan de bank moeten betalen. Deze aflossingsvergoeding is dit jaar aftrekbaar tegen maximaal 43%. Met een lagere hypotheekrente heeft u vervolgens minder last van het dalende aftrekpercentage. Per saldo kunnen de nettolasten (inclusief aflossingsvergoeding na oversluiten) lager liggen dan uw huidige nettolasten. Als oversluiten door de aflossingsvergoeding voor u niet aantrekkelijk is, kunt u als alternatief mogelijk gebruikmaken van rentemiddeling. De aflossingsvergoeding betaalt u dan niet in één keer maar gespreid, in de vorm van een opslag op de nieuwe hypotheekrente.

Als u ook box 3-vermogen heeft, kan het interessant zijn om de hypotheek over te hevelen van box 1 naar box 3. De belastingbesparing is in box 3 in veel gevallen groter dan in box 1. Maar u krijgt uw hypotheek niet zomaar van box 1 naar box 3. Afhankelijk van de aflossingsvorm is daar een aantal stappen voor nodig. Als u bijvoorbeeld nog een aflossingsvrije hypotheek heeft, moet u deze eerst helemaal met eigen geld aflossen. Op een later moment kunt u weer een hypotheek opnemen, die dan in box 3 belandt. 

Zowel voor oversluiten als overhevelen geldt: wilt u dit nog in 2021 regelen, dan moet u daar snel mee starten. 

Overigens kan extra aflossen op uw hypotheek ook een goede optie zijn. Zorg ervoor dat u dit op tijd bij uw bank aankondigt. Als u uw hypotheek volledig wilt aflossen, dan moet u dat bij Van Lanschot een maand van tevoren aankondigen, dus vóór 1 december. Wilt u alleen een extra aflossing doen, dan moet deze uiterlijk 28 december 2021 door ons zijn ontvangen. Ook bij een (extra) aflossing kunt u mogelijk te maken krijgen met een aflossingsvergoeding als u meer aflost dan het maximale boetevrije bedrag.
Box 3-vermogen

In het Belastingplan 2022 is geen wijziging opgenomen voor de box 3-belasting. Alleen het fictieve rendement daalt licht en de vrijstelling en de schijven worden aangepast met de inflatiecorrectie.

Voor vermogende spaarders en defensieve beleggers kan het interessant zijn om vermogen over te brengen naar een spaar-BV of een open fonds voor gemene rekening (OFGR). In plaats van box 3-belasting over een forfaitair rendement, betaalt u dan vennootschapsbelasting en box 2-belasting over uw daadwerkelijk gerealiseerde rendement.

Let op: dit moet allemaal geregeld zijn vóór 1 januari 2022. Zeker als u nog een BV of een OFGR moet oprichten, is het zaak daar snel mee te starten. Schakel uw fiscalist dus tijdig in. Belangrijk is nog om te vermelden dat het OFGR onder druk staat. Het wachten is op een aangepast wetsvoorstel dat in 2022 wordt verwacht.

Schenken

Schenken

In 2021 is de jaarlijkse vrijstelling voor schenken aan uw kinderen € 6.604 en voor kleinkinderen € 3.244. Als u gebruik wilt maken van de vrijstelling in 2021, is het belangrijk dat u ervoor zorgt dat het geld in 2021 van uw rekening is afgeschreven. Als u gebruikmaakt van de jaarlijkse vrijstelling hoeft er geen aangifte voor de schenkbelasting te worden gedaan.

Overweegt u van te voren goed of u misschien voorwaarden aan de schenking wilt verbinden. Denk hierbij aan de zogenaamde uitsluitingsclausule, het instellen van bewind of bijvoorbeeld een tweetrapsmaking. Voor onze klanten hebben wij een schenkingsakte beschikbaar die geschikt is voor schenkingen tot € 50.000, die niet gebruikt worden voor de eigen woning.

Eenmalig hoger bedrag

Het is ook mogelijk om eenmalig een hoger bedrag belastingvrij aan uw kind te schenken. Voorwaarde is dat uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Let op: de uiterste datum voor deze schenking is de 40ste verjaardag van uw kind of de partner van uw kind. U kunt in 2021 € 26.881 schenken; dit bedrag is vrij besteedbaar. Als u voor deze optie kiest, is het niet mogelijk om later ook nog eens voor de eigen woning van dat kind te schenken.

Wilt u juist schenken voor de eigen woning van uw kind, dan is het eenmalige bedrag in 2021 € 105.302. Uw kind moet de schenking dan vóór 31 december 2023 gebruiken voor de eigen woning. Hierbij kunt u onder andere denken aan (gedeeltelijke) aflossing van de hypotheek, aankoop van een eigen woning of een verbouwing van de eigen woning.

Overigens is de schenkingsvrijstelling van € 105.302 voor de eigen woning niet beperkt tot een schenking van ouder aan kind. Deze vrijstelling geldt ook voor een schenking aan een kleinkind, neef of nicht, vriend of willekeurige derde, mits deze maar tussen de 18 en 40 jaar oud is. Deze eenmalige hoge schenking is weliswaar vrijgesteld van schenkbelasting, maar u moet er toch aangifte van doen.

Lijfrente

Lijfrente

Als u een pensioentekort heeft, dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de lijfrenteaftrek. De hoogte van de aftrekbare premie is afhankelijk van uw inkomen en eventuele pensioenopbouw. Dit jaar is de maximaal aftrekbare premie in de jaarruimte € 13.236.

Heeft u over het verleden geen lijfrentepremie afgetrokken terwijl u daar wel voor in aanmerking kwam? Dan kunt u naast de jaarruimte nog gebruikmaken van de inhaalaftrek. Deze bedraagt maximaal € 7.489. Als u ouder bent dan 56 jaar en 4 maanden, dan bedraagt het maximum € 14.785.

Op de site van de Belastingdienst kunt u berekenen hoeveel uw maximale aftrekbare lijfrentepremie bedraagt. De premie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Bij een inkomen in box 1 van meer dan € 68.500 is uw belastingvoordeel 49,5%, daaronder circa 37%.

U kunt bij een verzekeraar een lijfrenteverzekering afsluiten of bij een bank of beleggingsonderneming een bankspaarproduct. Van Lanschot biedt hiervoor Evi Pensioenbeleggen aan.

Wilt u meer weten over (een van) deze onderwerpen?

Uw private banker wisselt graag met u van gedachten. Vraagt u ook altijd eerst advies aan uw fiscalist voordat u een beslissing neemt.

Geschreven naar de stand van zaken op 16 november 2021.

Lees ook de eindejaartips voor DGA’s.

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie. 
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel