Wijzigingen box 3 van de baan: alternatief bekend op Prinsjesdag 2020

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2020
  4. Wijzigingen box 3 van de baan: alternatief bekend op Prinsjesdag 2020
blog
29 juni 2020

Wijzigingen box 3 van de baan: alternatief bekend op Prinsjesdag 2020

Op vrijdag 26 juni 2020 heeft staatssecretaris Vijlbrief in een kamerbrief laten weten dat er op Prinsjesdag 2020 een alternatief voorstel gepresenteerd wordt om een groot deel van de mensen die belasting betalen in box 3 tegemoet te komen.
Koffertje op het binnenhof

Het voorstel komt in plaats van het vorig jaar gepresenteerde plan in de Kamerbrief van september 2019 (hierover schreef ik in mijn blog ‘Prinsjesdag 2019: wat verandert er in 2020?’).

Voorstel 2019

Het voorstel in de Kamerbrief van september 2019 zag er schematisch gezien als volgt uit:

Aanpassing box 3 in 2022 goed nieuws voor spaarders, niet voor beleggers, een overzicht van de plannen

Het voorlopige voorstel kwam weliswaar spaarders tegemoet, maar benadeelde andere belastingplichtigen in box 3. Er is brede steun voor het tegemoetkomen van spaarders, maar de herverdeling ten nadele van belastingplichtigen die relatief veel overige bezittingen of schulden hebben in box 3 en tegelijkertijd relatief lage werkelijke rendementen behalen, leidde tot veel reacties uit de samenleving, van individuele burgers tot brancheorganisaties en de AFM. In mijn blog ‘AFM zeer kritisch over voorgestelde aanpassingen box 3’ leest u hier meer over. 

Aanpassingen box 3 

In de Kamerbrief van 26 juni heeft de staatssecretaris niet aangeven wat de veranderingen zullen zijn. Recent heeft hij tijdens een tv-interview in Buitenhof wel laten vallen dat er aan gedacht wordt de huidige belastingvrije som van € 30.846 per persoon te verhogen naar € 50.000 per persoon. 

De huidige box 3-heffing is als volgt:  

Vermogen Forfaitair rendement  Belastingtarief  % over vermogen 
 € 30.846 - 103.643   1,79%  x   30%  =   0,54%
 € 103.643 - 1.036.418   4,19%  x  30%  =  1,26%
 > € 1.036.418    5,28%  x  30%  =  1,58%

De fictieve rendementen zijn opgebouwd uit een combinatie van rente op spaargelden en rendement op beleggingen. Om spaarders tegemoet te komen zou behalve de verhoging van de belastingvrije som ook de verhouding sparen en beleggen in de eerste schijf kunnen worden aangepast. Daar is nu de verhouding 67% sparen en 33% beleggen. Het rendement op sparen is voor 2020 gesteld op 0,07% en voor beleggen op 5,28%.  Als deze verhouding bijvoorbeeld wordt veranderd naar 90% sparen en 10% beleggen, dan zou de heffing geen 0,54% bedragen maar 0,17%. Dit sluit beter aan bij de huidige spaarrente. Maar of dit een wijziging is die de staatssecretaris in gedachten heeft, weten we niet. 

Hervorming lange termijn 

De staatssecretaris heeft in het schrijven van 26 juni aangegeven dat dit kabinet zal onderzoeken welke mogelijkheden er op de langere termijn zijn voor een hervorming van het box 3-stelsel. Dit zal gebeuren op basis van de opties die in de bouwstenen zijn gepresenteerd, zie ook mijn blog ‘Herziening belastingstelsel: wat betekent dat mogelijk voor de vermogende particulier?’. Hierbij moeten we denken aan een progressief tarief, een vermogensbelasting en/of het belasten van het reële rendement. Dit zijn fundamentele wijzigingen in de structuur van het stelsel die meer tijd kosten, omdat de Belastingdienst in de gelegenheid moet worden gesteld om deze wijzigingen door te voeren.

Prinsjesdag 2020

We zullen dus nog tot Prinsjesdag 2020 moeten wachten om zeker te weten wat de staatsecretaris wil doen om spaarders tegemoet te komen. Wanneer treden deze plannen dan in werking? Ook dat weten we pas op de derde dinsdag in september. In onze jaarlijkse Prinsjesdagblog gaan we natuurlijk zoals altijd uitvoerig in op de nieuwe plannen.

Geschreven naar de stand van zaken op 29 juni 2020.

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie. 
Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel