Wetvoorstel box 3-aanpassing laat op zich wachten

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2020
  4. Wetvoorstel box 3-aanpassing laat op zich wachten
Blog
07 mei 2020

Wetvoorstel box 3-aanpassing laat op zich wachten

Op 6 september 2019 heeft de toenmalige staatssecretaris van Financiën Snel zijn plannen bekendgemaakt om de box 3-heffing aan te passen. Het wetsvoorstel zou in de zomer van 2020 bekend worden gemaakt.
Stel aan tafel in huiskamer

Op 6 september 2019 heeft de toenmalige staatssecretaris van Financiën Snel zijn plannen bekendgemaakt om de box 3-heffing aan te passen. Het wetsvoorstel zou in de zomer van 2020 bekend worden gemaakt.

In die Kamerbrief van 2019 is aangegeven dat de huidige drie schijven komen te vervallen. Daarvoor in de plaats komt een verdeling waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen spaargeld en overig box 3-vermogen, met voor elke categorie een apart vastgesteld fictief rendement. Daarnaast wordt voorgesteld het belastingtarief voor box 3 te verhogen van 30% naar 33%. 

Onderstaand schema uit de Kamerbrief van 2019 geeft die plannen in het kort weer:

 

NB Het voorgestelde percentage voor spaargeld is inmiddels verhoogd naar 0,10% en het percentage voor beleggingen verlaagd naar 5,28%.

Brief van 24 april 2020

Tijdens een overleg op 4 maart 2020 heeft de huidige staatssecretaris Vijlbrief de Kamer toegezegd om vóór het mei-reces een brief te sturen over de stand van zaken van de aanpassingen van box 3. In een brief van 24 april geeft hij echter aan meer tijd nodig te hebben, onder andere als gevolg van de huidige coronamaatregelen. Hij streeft ernaar om de betreffende brief vóór het zomerreces aan de Kamer te sturen. Dat betekent dat het wetsvoorstel ter aanpassing van box 3 niet vóór het zomerreces wordt ingediend, zoals zijn ambtsvoorganger heeft toegezegd.

Recent heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aangegeven zeer kritisch te zijn over de voorgestelde aanpassingen in box 3. De AFM ziet in het voorstel onder andere risico’s voor een ongewenste gedragsverandering van (potentiële) beleggers. Deze kritische geluiden van de AFM zal de staatssecretaris mee moeten nemen in zijn wetsvoorstel.

Massaal bezwaar?

De staatssecretaris geeft aan dat de Belastingdienst verwacht dat veel belastingplichtigen ook voor het jaar 2019 bezwaar zullen maken tegen de box 3-heffing. Daarom is op 28 april 2020 besloten deze bezwaren aan te merken als massaal bezwaar, net zoals dat gebeurd is in de twee voorgaande jaren. Er wordt eenzelfde werkwijze aangehouden als voor de behandeling van de massale bezwaarschriften over de belastingjaren 2017 en 2018. De inspecteur doet binnen zes weken na een onherroepelijk oordeel van de Hoge Raad een collectieve uitspraak op de ingediende bezwaarschriften.

Als er meer duidelijkheid komt over de aanpassing van box 3, dan informeren wij u hierover via een nieuwe blog. Wilt u weten of uw vermogen in box 3 optimaal belegd is en past bij uw financiële doelstellingen? Neem dan contact op met uw private banker.

Geschreven naar de stand van zaken op 7 mei 2020.

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie. 
Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel