Vermogensregie: houvast in onrustige tijden

Yvonne Doets
senior private bankier
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2020
  4. Vermogensregie: houvast in onrustige tijden
blog
03 juli 2020

Vermogensregie: houvast in onrustige tijden

Door de coronacrisis hebben veel mensen vragen over hun vermogen. De toekomst is onzeker en onzekerheid leidt tot onrust. Mijn ervaring is dat rust bereikt kan worden door op een andere manier naar uw vermogen te kijken. 
Handen van een dirigent

Natuurlijk is het rendement dat u behaalt belangrijk, maar er zijn ook andere factoren die misschien nog wel veel meer invloed hebben op de ontwikkeling van uw vermogen. ‘Wat wilt u met uw vermogen? Welke risico’s bent u bereid te nemen? Waar doet u verstandig aan?’

Om een goed antwoord op uw vragen te krijgen en de meest passende keuzes te kunnen maken, helpt het om structuur aan te brengen. Bij Van Lanschot noemen wij deze structuur Vermogensregie.

Goede vermogensregie start met een duidelijk beeld van de uitgangssituatie: Hoe zien uw inkomen en vermogen er nu uit? Welke verwachtingen hebt u voor de toekomst? En welke wensen? De wereldwijde onrust die er op dit moment heerst, heeft misschien wel invloed op uw inkomen of op uw onderneming. Wat betekent dat voor de lange termijn? Kunt u uw wensen nog wel realiseren of zult u concessies moeten doen?

 

 

In onze tool Vermogenshorizon maken we de antwoorden op deze vragen inzichtelijk en tonen we op een heldere wijze wat de haalbaarheid van uw wensen is. Door rekening te houden met verschillende economische scenario’s schetsen we een duidelijk beeld van uw financiële positie, nu en in de toekomst. 

Vermogensregie geeft u de rust dat alle zaken rondom uw vermogen goed geregeld en up-to-date zijn, en aansluiten bij uw wensen

Behalve naar de uitkomsten van Vermogenshorizon, is het ook goed om te bekijken hoe uw wensen in financiële zin geoptimaliseerd kunnen worden. De wetgeving speelt hierbij natuurlijk een belangrijke rol. We maken, eventueel samen met uw eigen specialisten (notaris, fiscalist etc.), een analyse hoe de zaken rondom uw financiën nu gestructureerd zijn en doen waar mogelijk suggesties hoe dat beter kan.

Kunt u bijvoorbeeld bepaalde beleggingen of investeringen beter in privé of in de BV aanhouden? Hoe kunt u anticiperen op nieuwe wetgeving (bijvoorbeeld rondom excessief lenen)? Ook bespreken we wat er gebeurt als u er morgen onverhoopt niet meer bent. Hoe zit het dan met uw nabestaanden? Een goed testament geeft niet alleen rust, maar kan soms ook tot enorme besparingen leiden.

inzicht in uw doelen en de haalbaarheid

Ten slotte nemen we de vermogensoplossingen onder de loep. We weten nu waar uw vermogen uit bestaat en wat uw wensen zijn. Op basis daarvan kunnen we een goede inschatting maken hoe uw vermogen het beste verdeeld kan worden over verschillende vermogenscategorieën (cash, beleggingen, onroerend goed, private equity, etc.). Hierbij houden we uiteraard rekening met risico, rendement, looptijd en spreiding. Kiest u in deze onzekere tijd voor liquiditeit? Met als nadeel dat u daar misschien rente over moet betalen? Of zijn er ook andere oplossingen?

Het doorlopen van het proces van vermogensregie geeft u de rust dat alle zaken rondom uw vermogen goed geregeld en up-to-date zijn, en aansluiten bij uw wensen. Niemand kan de uiteindelijke impact van deze crisis exact voorspellen, maar we kunnen wel alvast een aantal mogelijke persoonlijke scenario’s voor u uitwerken. 

Wilt u ook graag rust creëren door een goede structuur voor uw vermogen? Neemt u dan contact op met mij of uw private banker. Bent u nog geen klant bij Van Lanschot? Maak dan een afspraak

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel