Toetreden tot een MSB? 3 belangrijke aandachtspunten

Pauline Kreeft
Teammanager Van Lanschot Healthcare
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2020
  4. Toetreden tot een medisch specialistisch bedrijf? 3 belangrijke aandachtspunten
blog
30 januari 2020

Toetreden tot een MSB? 3 belangrijke aandachtspunten

Bent u afgestudeerd als medisch specialist en staat u op het punt om toe te treden tot een medisch specialistisch bedrijf (MSB)? Dan is het gebruikelijk dat u goodwill betaalt of een inverdienregeling afspreekt. Waar moet u op letten en wat is de financiële impact?
Chirurgen doen operatie
Ik bespreek drie aandachtspunten.

1. Goodwill of inverdienregeling? 

Het uitgangspunt van de goodwillberekening is de omzet die het MSB genereert.  Door wijzigingen in de financieringsstructuur (bekostiging van zorg) is de omzet een minder zekere factor geworden. De berekening van de inverdienregeling is niet afhankelijk van omzet uit het verleden of van de lastig in te schatten omzet in de toekomst. De inverdienregeling is volledig winstafhankelijk en daarmee toekomstbestendig. Daarom stappen steeds meer MSB’s over van goodwill naar een inverdienregeling. Dit heeft een aantal voordelen, maar ook nadelen. 

De korte looptijd van de inverdienregeling heeft een forse impact op het bedrag dat u kunt lenen voor een hypotheek

Voordeel inverdienregeling

Een belangrijk voordeel van een inverdienregeling is dat u niet naar een bank hoeft voor een financiering, u hoeft geen levensverzekering af te sluiten en u hoeft niet persoonlijk borg te staan. Er vindt bovendien geen toetsing plaats op de financiële haalbaarheid van uw toetreding. Dit betekent dat de toetredingsmogelijkheden volledig los komen te staan van uw persoonlijke financiële situatie.   

Nadeel inverdienregeling

Een groot nadeel van de inverdienregeling is dat de looptijd ervan altijd korter is dan de looptijd van de reguliere goodwillfinanciering. In de praktijk zien wij nu al looptijden van twee jaar. Dit heeft een forse impact op het maximale bedrag dat u kunt lenen voor een hypotheek als u een woning koopt*.  

Maak tijdens de onderhandelingen inzichtelijk welke expertise u als nieuwe medisch specialist inbrengt

2. Hoe komt goodwill tot stand?  

Hoe wordt de hoogte van de goodwill/inverdienregeling verklaard? Hoe zien de cijfermatige onderbouwingen eruit en wat zegt dit over de toekomstige ontwikkelingen? Het is goed om tijdens de onderhandelingen inzichtelijk te maken welke expertise u als nieuwe medisch specialist inbrengt en wat dit betekent voor de vakgroep. Bij het opstellen van de overeenkomst is het raadzaam om vooraf inzicht en overzicht te hebben in de details. Denk daarbij aan de afspraken bij onder andere arbeidsongeschiktheid of in het geval van een duurzame ontwrichting van de samenwerking.  

Zakelijkheidscriterium

Is er sprake van een geschil in de onderhandelingen? Partijen kunnen de Federatie Medisch Specialisten inschakelen voor een bindende goodwillberekening. Een andere mogelijkheid is de onderhandeling over uw toetreden volledig uit te besteden aan een praktijkadviseur. Deze verzorgt dan ook het hanteren van het zogenoemde ‘zakelijkheidscriterium’ en voert de regie over uw toetredingsproces. Zo kunt u zelf uw aandacht volledig besteden aan de startende samenwerking met uw nieuwe collega’s en aan uw patiënten. 

Stel een financieel plan op: de financiële impact in de eerste jaren na toetreding is groot  

3. Wat is de financiële impact?

Wij zien in de praktijk dat de financiële impact in de eerste jaren na toetreding groot is. Er zijn nieuwe financiële lasten, bijvoorbeeld een hoge arbeidsongeschiktheidspremie, een eventuele financieringsverplichting en een forse bijdrage in het pensioenfonds. Een private leaseverplichting voor een auto, een consumptieve lening vanuit de AIOS-periode en in veel gevallen ook een DUO-studieschuld veroorzaken extra maandelijkse lasten. Zorg daarom vooraf voor inzicht en overzicht in uw financiële situatie door een financieel plan op te stellen. Kijk daarbij ook goed naar uw wensen en doelen, een goed financieel plan is maatwerk.  

Meer weten?

Wilt u weten wat er bij een toetreding komt kijken, waar u op voorhand aandacht aan moet geven en wat de financiële impact voor u is? De adviseurs van Van Lanschot Healthcare begeleiden u daar graag bij en zetten hun netwerk voor u in. Neemt u contact op met Pauline Kreeft, teammanager adviesteam Medisch Specialisten, via 06 55 89 29 41 of p.kreeft@vanlanschot.com.

*Gaat u verhuizen? 

Van Lanschot Healthcare levert in deze situatie maatwerk, wij houden bij uw hypotheekaanvraag rekening met de groei van uw (toekomstige) inkomen. 
Pauline Kreeft
Teammanager Van Lanschot Healthcare
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel