Toch weer btw-vrijstelling voor vermogensbeheer in een VBI?

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2020
  4. Toch weer btw-vrijstelling voor vermogensbeheer in een VBI?
blog
11 december 2020

Toch weer btw-vrijstelling voor vermogensbeheer in een VBI?

Op 4 december 2020 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de btw-vrijstelling van de beheervergoeding die banken in rekening brengen aan beleggingsfondsen waarin verschillende beleggers collectief beleggen.
Vergaderruimte met adviseur en klant
De uitspraak van de Hoge Raad kan er mogelijk toe leiden dat een Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI) en andere (familie)fondsen zoals een Fonds voor Gemene Rekening (FGR) geen btw meer hoeven te betalen over de vergoeding die ze aan de bank betalen voor het vermogensbeheer.

Vóór en na 1 januari 2020

Wat is het geval? Vóór 1 januari 2020 konden VBI’s gebruikmaken van de btw-vrijstelling voor collectief vermogensbeheer. Maar door een uitspraak van het Hof van Justitie en een daarop gebaseerd beleidsbesluit van de staatssecretaris van Financiën van 22 maart 2019 kwam daar verandering in: de vrijstelling gold alleen nog voor collectieve fondsen die onder bijzonder overheidstoezicht (lees: toezicht van de Autoriteit Financiële Markten) staan. De meeste VBI’s voldoen niet aan deze voorwaarde, zodat banken vanaf 1 januari 2020 weer btw moesten berekenen over de beheer- en adviesvergoeding.

Actuele uitspraak

De Hoge Raad heeft nu in zijn recente uitspraak van 4 december een ruimere uitleg gegeven aan het begrip ‘bijzonder overheidstoezicht’ dan de staatssecretaris doet. Vrij vertaald komt het op het volgende neer: als het vermogensbeheer door het collectieve beleggingsfonds is uitbesteed aan een bank die zelf onder toezicht staat van de AFM, is de btw-vrijstelling ook van toepassing. Voor een VBI zou dit dus kunnen betekenen dat er wel degelijk sprake is van bijzonder overheidstoezicht.

Hebt u een VBI die bij Van Lanschot belegt? 

Wij hebben contact met de Belastingdienst opgenomen om opnieuw een vrijstelling van btw aan te vragen voor de VBI’s die bij ons een vermogensbeheercontract hebben. Het is nog maar de vraag of de vrijstelling ook gaat gelden voor VBI’s die gebruikmaken van beleggingsadvies. Zodra er meer duidelijkheid is, brengen wij onze klanten hiervan persoonlijk op de hoogte.

Geschreven naar de stand van zaken op 10 december 2020.

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie. 
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel