Studieschuld kleinkinderen verlagen? Dit kunt u doen

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2020
  4. Studieschuld kleinkinderen verlagen? Dit kunt u doen
blog
17 november 2020

Studieschuld kleinkinderen verlagen? Dit kunt u doen

Veel grootouders vinden het geen prettig idee dat hun kleinkinderen een schuld hebben als ze klaar zijn met studeren. Hoe helpt u ze met hun studiekosten?
lezer in bibliotheek

November is bij Van Lanschot de maand van de schenking. Dit jaar staat de schenking van grootouders aan kleinkinderen centraal. In deze derde blog gaan we in op het helpen van de kleinkinderen met de studiekosten door te schenken

In 2015 is de basisbeurs vervangen door het huidige leenstelsel. Veel grootouders vinden het geen prettig idee dat hun kleinkinderen een schuld hebben als ze klaar zijn met studeren. Wat kunt u doen?

Schenking of niet?

U kunt natuurlijk geld aan uw kleinkind overmaken voor de studie of bijvoorbeeld het collegegeld betalen. Wordt dit als een schenking gezien? Over het algemeen wel, en dat betekent dat uw kleinkind schenkbelasting moet betalen. Schenkingen aan kleinkinderen zijn vrijgesteld tot een bedrag van € 2.208 per jaar. Over het meerdere tot € 126.723 per jaar wordt 18% schenkbelasting geheven. Het bedrag dat het kleinkind aan schenkbelasting moet betalen kan hij niet aan de studie uitgeven. U mag als grootouders ook de schenkbelasting voor uw rekening nemen. U schenkt dan vrij van recht. Dit is echter ook weer een schenking waarover u dan ook schenkbelasting betaalt. 

schenkbelasting
Collegegeld betalen?
kleinkind helpen
18
Vanaf de vrijstelling tot € 126.723 per jaar wordt 18% schenkbelasting geheven.
Vrijstelling tot
 € 2.208 per jaar
Belast tot
€ 126.723 per jaar

De praktijk is echter wat weerbarstiger. Stel, u geeft uw kleinkind voor zijn verjaardag de boeken van het eerste studiejaar cadeau. Is er dan ook sprake van een schenking? Hoe groter uw vermogen hoe passender een duur verjaardagscadeau aan uw kleinkind is. Het antwoord op deze vraag zal dus afhangen van de feiten en de omstandigheden. Ouders mogen in 2020 onder voorwaarden € 54.114 belastingvrij schenken aan hun kinderen voor de studie. Deze hoge vrijstelling geldt niet voor grootouders.

Schenken aan uw kind voor studie kleinkind 

Ouders mogen aan kinderen € 5.515 per jaar (2020) belastingvrij schenken. Kunt u als grootouder nu dit bedrag schenken aan uw eigen kind en aan deze schenking de voorwaarde verbinden dat dit doorgeschonken moet worden aan het kleinkind? Fiscaal wordt dat beschouwd als een schenking van grootouder aan kleinkind en is er toch schenkbelasting verschuldigd. Schenkt u echter aan uw kind en deze betaalt vervolgens de studie van uw kleinkind dan zal dit niet tot heffing leiden.

Zijn studieboeken ook een schenking?

Schenking besteden aan studie 

Hoe voorkomt u dat uw schenking aan iets anders besteed wordt dan aan de studie? U kunt ervoor kiezen om een aantal rekeningen voor de studie direct te betalen. Maakt u liever een bedrag aan uw kleinkind over waarbij u toch controle houdt op de bestedingen? Dan kunt u een bewindvoerder benoemen. Dit kunt u zelf zijn, maar dit kan ook de ouder of een derde zijn. De benoeming van de bewindvoerder hoeft niet via de notaris, u kunt dit zelf in een onderhandse schenkingsakte regelen.

Studiespaarpot bij geboorte 

Als een kleinkind wordt geboren zijn het vaak de grootouders die direct een beleggingsrekening of spaarrekening openen voor het kleinkind. Als de grootouders van zowel vaders als moeders kant jaarlijks het vrijgestelde bedrag van € 2.208 storten, dan is er bij een rendement van 3% per jaar op de achttiende verjaardag van het kleinkind al circa € 100.000 voor de studie beschikbaar. Tijdens de studie kunnen grootouders blijven schenken en kan het kleinkind de schenking direct voor de studie gebruiken.

Eenmalig of jaarlijks een bedrag (laten) geven na uw overlijden

Ook na uw overlijden financieel steunen

Als u wilt dat uw kleinkind na uw overlijden ook nog jaarlijks een bedrag ontvangt, dan kunt u dit in uw testament vastleggen. Dit kan op verschillende manieren. U kunt bijvoorbeeld de ouder van het betreffende kleinkind in uw testament een zogenaamde last opleggen dat de ouder jaarlijks een bedrag moet uitkeren aan het kleinkind. De ouder (uw kind) is uw erfgenaam en kan uit het verkregen vermogen dan jaarlijks deze uitkering doen. Een andere optie is het opnemen van een legaat in uw testament voor uw kleinkind. Uw kleinkind krijgt dan een bedrag in één keer ter beschikking. U kunt dan overwegen de ouder van het kind tot bewindvoerder te benoemen om erop toe te zien dat het geld voor de studie wordt gebruikt. Overleg met uw notaris wat het beste bij uw familieomstandigheden past.

Op dit moment staat het leenstelsel politiek ter discussie. Mogelijk zien we na de verkiezingen in 2021 een terugkeer van de basisbeurs of een variant daarop.

Dit is de derde blog in de blogserie over schenken aan kleinkinderen. De laatste blog gaat over het helpen bij schenken aan goede doelen. Lees ook de eerste blog (verstandig schenken: 6 aandachtspunten) en tweede blog (helpen met een eigen woning) uit deze serie. 

Geschreven naar de stand van zaken op 17 november 2020.

Wat kan Van Lanschot voor u doen?

Van Lanschot bedient graag alle generaties. Uw kleinkinderen kunnen dus ook bij ons bankieren. We hebben voor u als grootouders een schenkingsakte beschikbaar. Hiermee kunt u een bewindvoerder aanwijzen en bepalen dat uw schenking in het privévermogen valt van uw kleinkind. Mocht uw kleinkind onverhoopt gaan scheiden, dan hoeft uw schenking niet gedeeld te worden met de ex-partner.
investeren in de toekomst

Schenken aan uw kleinkind?

Met een Evi4Kids beleggingsrekening kunt u uw kleinkind financieel op weg helpen. Bijvoorbeeld voor grote zaken later: een studie, het starten van een eigen bedrijf, het kopen van een huis. 

Wilt u schenken aan een minderjarig kleinkind? Kies dan voor Evi4kids. Nadat de rekening is geopend, ontvangt uw kleinkind alvast een leuk cadeautje van Evi.

Is uw kleinkind ouder dan achttien jaar en wilt u een schenking doen? Kies dan voor een Evi Beheer beleggingsrekening.

Login page tracking pixel