Schenking ontvangen in 2019? Doe aangifte vóór 1 maart 2020

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2020
  4. Schenking ontvangen in 2019 Doe aangifte voor 1 maart 2020
blog
28 januari 2020

Schenking ontvangen in 2019? Doe aangifte vóór 1 maart 2020

De Belastingdienst stuurt geen verzoek voor het doen van aangifte, u moet dus zelf actie ondernemen. Wanneer moet dat wel, en wanneer niet?

Heeft u in 2019 een schenking ontvangen van iemand die in Nederland woont, dan moet u aangifte schenkbelasting doen vóór 1 maart 2020. Heeft u een schenking ontvangen van een Nederlander die minder dan tien jaar geleden geëmigreerd is, dan moet u ook vóór 1 maart aangifte doen. 

De Belastingdienst stuurt geen verzoek voor het doen van aangifte, u moet dus zelf actie ondernemen. U kunt op de site van de Belastingdienst met uw DigiD digitaal aangifte doen. 

We noemen drie aandachtspunten waar u rekening mee moet houden bij uw aangifte schenkbelasting. 

Bij een schenking met een hoge vrijstelling moet u wél aangifte doen, en moet u een beroep op deze vrijstelling doen

1. Wie moet de aangifte doen?

In de meeste gevallen zult u als begunstigde de aangifte doen en de schenkbelasting betalen. Als de schenker een ‘schenking vrij van recht’ heeft gedaan, is het handig dat de schenker zelf de aangifte doet. Bij een schenking vrij van recht neemt de schenker namelijk de schenkbelasting voor zijn rekening. U ontvangt de schenking dan netto.   

2. Vrijstelling schenkbelasting, toch aangifte doen?

In de Successiewet is een aantal schenkingsvrijstellingen opgenomen. Als u een schenking van uw ouder(s) gekregen heeft, dan hoeft u geen aangifte te doen als de schenking niet meer bedraagt dan de gewone vrijstelling van € 5.428 (in 2019). Bij schenking van anderen is dat bedrag € 2.173 (in 2019)  en hoeft u dus ook geen aangifte te doen. Als er sprake is van een schenking met een hoge vrijstelling, dan moet er wél aangifte worden gedaan, en moet u een beroep op deze vrijstelling doen.  

Overzicht vrijstellingen 2019

Schenking Vrijstelling
Kinderen € 5.428
Kinderen van 18 t/m 39 jaar, eenmalig € 26.040
Te verhogen voor dure studie tot € 54.246
Te verhogen voor eigen woning tot € 102.010
Overige begunstigden € 2.173
Overige begunstigden 18 t/m 39 jaar, eenmalig voor eigen woning € 102.010

De hoge vrijstelling van € 102.010 voor de eigen woning mag gespreid worden over drie opeenvolgende jaren, bijvoorbeeld in 2019 € 30.000 , in 2020 € 30.000 en in 2021 € 42.010. U moet dan wel ieder jaar aangifte doen van de ontvangen bedragen. Bovendien mag u in 2020 en 2021 daarnaast ook nog gebruikmaken van de gewone vrijstelling van € 5.428 of € 2.173.

Bij elkaar optellen
30
U en uw partner hebben € 10.000 van een vriend ontvangen. U geeft € 20.000 als schenking aan en er wordt schenkbelasting geheven over € 17.872 (u krijgt één keer de vrijstelling van € 2.173). De schenkbelasting bedraagt dan € 5.361 (30%).
U krijgt
€ 10.000
Uw partner krijgt
€ 10.000

3. Sommige schenkingen moet u bij elkaar optellen

Als u vorig jaar meerdere schenkingen van één persoon heeft gekregen, dan moet u die bij elkaar optellen. Krijgt u een schenking van twee mensen die elkaars partner zijn? Dan ziet de fiscus hen ook als één schenker en moet u de bedragen bij elkaar optellen. Een schenking van zowel uw opa als uw oma telt u dus bij elkaar op. Maar zijn uw opa en oma gescheiden, dan hoeft dat niet. Schenkingen van uw ouders moet u altíjd bij elkaar optellen, zelfs als uw ouders gescheiden zijn. 

Hebben u en uw partner beiden vorig jaar van dezelfde persoon een schenking gekregen? Dan moet u ook die schenkingen bij elkaar optellen. U heeft dan ook maar recht op één keer de vrijstelling. Stel, u bent gehuwd of woont samen (langer dan vijf jaar of langer dan twee jaar met een notariële samenlevingsovereenkomst) en zowel u als uw partner heeft van een gezamenlijke vriend ieder € 10.000 schenking ontvangen. U geeft dan € 20.000 als schenking aan en er wordt schenkbelasting geheven over € 17.872 (u krijgt maar één keer de vrijstelling van € 2.173). De schenkbelasting bedraagt dan € 5.361 (30%).

Geschreven naar de stand van zaken op 27 januari 2020.

Wilt u meer informatie?

Meer weten
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie.
Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot