Prinsjesdag 2020: wat verandert er in 2021 voor de DGA?

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2020
  4. Prinsjesdag 2020: wat verandert er in 2021 voor de DGA?
blog
16 september 2020

Prinsjesdag 2020: wat verandert er in 2021 voor de DGA?

In het Belastingplan 2021 staan verschillende wijzigingen op stapel voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA). In deze blog gaan we in op de wijzigingen voor de DGA met een zogenoemde kasgeld-BV. Hiermee bedoelen we een DGA die zijn werk-BV heeft verkocht en gelden in de holding-BV heeft. Ook als er box 3-vermogen is ondergebracht in een BV is dat een kasgeld-BV.
Koffertje op het binnenhof

Dit zijn de vijf belangrijkste aandachtspunten voor u:

1. Verandering Vpb-tarief

Het tarief voor de laagste schijf in de vennootschapsbelasting (Vpb) daalt van 16,5% naar 15%. Daarnaast wordt de laagste schijf in 2021 verruimd van € 200.000 naar € 245.000. In 2022 wordt deze verder verruimd naar € 395.000. In de tweede schijf blijft het tarief 25%.

Een voorbeeld
Een DGA met een vermogen van € 10 miljoen in de BV maakt een rendement van 4%. Dit betekent een winst van € 400.000. De eerste € 245.000 wordt belast tegen 15% en het restant van € 155.000 wordt belast tegen 25%. Het wordt dus aantrekkelijker om een deel van het vermogen in bijvoorbeeld een dochter-BV onder te brengen, die zelfstandig belastingplichtig is. Beide BV’s kunnen dan gebruik maken van de lage schijf. En door de deelnemingsvrijstelling hoeft de holding-BV geen Vpb te betalen over de winst van de dochter-BV.

Schijven Tarieven Vpb 
 Winst van € 0 - € 245.000  15%
 Winst boven € 245.000  25%

2. Aanmerkelijk belangheffing box 2

In het Belastingplan 2021 is er geen verandering aangekondigd voor de aanmerkelijk belangheffing (AB-tarief). Maar het AB-tarief gaat volgend jaar toch stijgen: van 26,25% naar 26,9%. Dit was namelijk al in het Belastingplan 2020 afgesproken. Als u dus dividend wilt uitkeren, is het mogelijk aantrekkelijk om dat dit jaar nog te doen. Let op: als u vóór 1 januari 2021 dividend uitkeert, verhoogt dit uw vermogen in box 3.

3. Box 3-vermogen overbrengen naar een BV?

In het Belastingplan 2021 is een wijziging aangekondigd voor box 3 (lees ook onze blog ‘Prinsjesdag 2020: vijf aandachtspunten voor vermogende particulieren’). Als u vermogen in box 3 heeft met een relatief lage rendementsverwachting, kan het interessant zijn om het vermogen onder te brengen in een BV. Door de wijzigingen in box 3 gaan de omslagrendementen omhoog. Bij een lager rendement is beleggen in de BV interessanter, in onderstaand schema staan de omslagrendementen.

Gecombineerde belastingdruk Vpb en AB  Eerste schijf box 3 2021 Tweede schijf box 3 2021   Derde schijf box 3 2021
 winst tot € 245.000: 37,87%  1,55%  3,68%  4,66%
 winst boven € 245.000: 45,18%  1,30%  3,09%  3,90%

4. Winstreserves in de BV uitkeren naar privé?

Als u vermogen in uw BV heeft waar u nog aanmerkelijk belangheffing over moet betalen, dan is de vraag wanneer het aantrekkelijk is dit vermogen als dividend naar privé uit te keren en te beleggen in box 3. Ook hier is het omslagrendement door de wijzigingen in box 3 gestegen. Pas wanneer het rendement hoger ligt dan in het onderstaande schema is box 3 interessanter. Over het algemeen is beleggen in de BV dus aantrekkelijker dan beleggen in box 3, ook omdat een DGA over het algemeen voorkeur heeft voor het uitstellen van zijn box 2-heffing.

Vpb-tarief Eerste schijf box 3 2021  Tweede schijf box 3 2021  Derde schijf box 3 2021 
 15% laag (winst tot € 245.000)  3,92%  9,3%  11,76%
 25% hoog (winst > € 245.000)  2,35%  5,58%  7,06%

5. Verliesverrekening in de Vpb

Er is aangekondigd dat er een apart wetsvoorstel komt voor een aanpassing van de verliesverrekening. Vanaf 2022 zou dan mogelijk het verlies in een BV niet meer verdampen, maar onbeperkt verrekend kunnen worden met toekomstige winsten. Zodra daar meer over bekend is, informeren we u hierover in een van onze blogs.

Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord gaan, treedt het Belastingplan 2021 per 1 januari 2021 in werking. Wilt u weten wat de wijzigingen in het belastingplan voor u persoonlijk betekenen? Neemt u dan u contact op met uw private banker.

Geschreven naar de stand van zaken op 16 september 2020.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel