Bestuurder van een BV? Inschrijven van UBO’s bij KvK verplicht

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2020
  4. Bestuurder van een BV? Inschrijven van UBO’s bij KvK verplicht
blog
27 september 2020

Bestuurder van een BV? Inschrijven van UBO’s bij KvK verplicht

Op 27 september 2020 is het UBO-register in werking getreden. Vanaf deze datum moet de bestuurder van een nieuw opgerichte BV* ook de Ultimate Beneficial Owner(s) inschrijven in het UBO-register van de Kamer van Koophandel.
Man en vrouw in trein

Bestaande BV’s hebben mogelijk al een verzoek van de Kamer van Koophandel (KvK) ontvangen om de UBO(’s), in te schrijven of ontvangen dat in de komende maanden.

We zetten de belangrijkste aandachtspunten van het UBO-register voor u op een rij.

Wie is de UBO?

Een BV heeft minimaal één UBO (Ultimate Beneficial Owner), maar kan ook meerdere UBO’s hebben. Een UBO is altijd een natuurlijk persoon. 

Het UBO-register onderscheidt drie soorten UBO’s: de bezits-UBO, de zeggenschaps-UBO en de pseudo-UBO. Heeft iemand direct of indirect een economisch belang van meer dan 25% in de BV? Dan is er sprake van een bezits-UBO. Als een persoon meer dan 25% zeggenschap over een BV heeft, is er sprake van een zeggenschaps-UBO. Een BV kan dus zowel een bezits- als zeggenschaps-UBO hebben. 

Pas als er geen bezits- of zeggenschaps-UBO is, wordt de pseudo-UBO in het register opgenomen. Dit is de statutaire bestuurder (bij rechtspersonen is dat het gehele bestuur).

Uw BV opgericht op of na 27 september? Meld de UBO('s) binnen zeven dagen bij de KvK

Deadline voor inschrijven

De bestuurder van een al bestaande BV heeft achttien maanden de tijd om de UBO(’s) te melden bij de KvK. De uiterste datum is dus 27 maart 2022. Voor het melden van een UBO van een op of na 27 september 2020 opgerichte BV geldt een termijn van zeven dagen. Het melden kan online met een persoonlijke inlogcode, via een formulier (per post) of via de notaris. 

Wel ingeschreven, maar niet openbaar gemaakt

Alle UBO’s moeten bij het UBO-register worden gemeld, maar slechts een deel van de gegevens is publiekelijk toegankelijk. Het is ook mogelijk dat over de UBO helemaal geen gegevens openbaar worden gemaakt. Dit volledig afschermen gebeurt alleen op verzoek. En dat verzoek wordt alleen gehonoreerd als de UBO voorkomt op de lijst van personen die onder politiebescherming staan of als de UBO minderjarig of anderszins handelingsonbekwaam is. 

Onjuist of niet op tijd melden kan tot forse sancties leiden

Boete

Als u de UBO niet op tijd meldt, kan de KvK overgaan tot het opleggen van een sanctie. Het niet op tijd melden is namelijk een economisch delict en het is mogelijk dat u daarvoor een dwangsom of een boete krijgt. De bestuurlijke boete bedraagt maximaal € 21.750. Er kan zelfs een gevangenisstraf van maximaal zes maanden worden opgelegd. Omdat de BV afhankelijk is van de medewerking van de UBO zelf, kan de sanctie ook aan de UBO persoonlijk worden opgelegd. 

Financiële dienstverleners, zoals banken, verzekeraars, notarissen en fiscalisten moeten de KvK erover informeren als het UBO-register afwijkt van de informatie die uit hun klantonderzoek blijkt. Als zij afwijkingen niet melden, riskeren ook zij enorme boetes. Dit betekent dat uw private banker contact met u kan opnemen als hij vermoedt dat iemand anders UBO is dan in het UBO-register vermeld staat. Samen kunt u dan bekijken wie de daadwerkelijke UBO is. 

*In deze blog richten wij ons op de BV, maar er zijn meer entiteiten waarvoor de UBO(‘s) moet(en) worden inschreven in het UBO-register. Lees ook onze blog ‘Het UBO-register: registreer op tijd!’.

Geschreven naar de stand van zaken op 27 september 2020.

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie. 
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel