Hoe gaat het verder met box 3?

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2020
  4. Hoe gaat het verder met box 3?
blog
18 oktober 2020

Hoe gaat het verder met box 3?

Met Prinsjesdag heeft het kabinet een aanpassing van box 3 aangekondigd die in 2021 zou moeten ingaan. Waar moet u rekening mee houden?
Koffertje op het binnenhof

Met Prinsjesdag heeft het kabinet een aanpassing van box 3 aangekondigd die in 2021 zou moeten ingaan. Met deze aanpassing worden de ‘kleine’ spaarder en belegger ontzien. Tot een vermogen van € 50.000 (voor partners € 100.000) is er geen box 3-belasting verschuldigd. Hebt u meer vermogen, dan betaalt u daar belasting over. Het belastingtarief in box 3 stijgt van 30% naar 31%. Daarnaast gaat – als gevolg van de daadwerkelijke beleggingsrendementen over 2019 – het forfaitaire rendement omhoog. 

Schijven per belastingplichtige Forfaitair rendement Tarief  Box 3-heffing 2021 
 € 0 - € 50.000  Vrijgesteld  Vrijgesteld  vrijgesteld
 € 50.000 - € 100.000  1,9%  31%  0,59% (was 0,54%)
 € 100.000 - € 1.000.000  4,5%  31%  1,40% (was 1,26%)
 Meer dan € 1.000.000  5,69%  31%  1,76% (was 1,58%)

In vergelijking met de box 3-heffing van dit jaar gaat u in 2021 meer belasting betalen als u een box 3-vermogen hebt van meer dan € 136.500 (voor partners € 273.000).

Heffing over werkelijk rendement

Nu betaalt u in box 3 belasting over uw vermogen, ongeacht uw werkelijk gerealiseerde rendement. Zeker spaarders en defensieve beleggers ervaren dit als onrechtvaardig. Een verondersteld rendement van 5,69% (zoals nu gehanteerd wordt) is natuurlijk een enorm verschil met de huidige rente van vrijwel 0% tot zelfs -0,5% voor ‘grote’ spaarders. Het kabinet heeft aangegeven uiteindelijk ook naar een belastingheffing over het werkelijk gerealiseerde rendement te streven. Er wordt al langere tijd onderzoek gedaan hoe dit vorm moet worden gegeven (zie ook Herziening belastingstelsel, wat betekent dat mogelijk voor de vermogende-particulier en Gaat box 3 veranderen?) 

Belangrijkste keuze: hoe om te gaan met waardestijgingen van box 3-beleggingen

De belangrijkste keuze die hierbij gemaakt moet worden, is hoe om te gaan met waardestijgingen van box 3-beleggingen. Daarbij zijn er twee mogelijkheden: pas belasting betalen als de waardestijging bij verkoop gerealiseerd wordt, of jaarlijks belasting betalen over de waardestijging. In technische termen is dit een keuze tussen vermogenswinstbelasting en vermogensaanwasbelasting. In het voorjaar van 2021 komt er een rapport over de praktische uitvoeringsmogelijkheden, waarna een nieuw kabinet een keuze mag maken. Het zal dan echter nog wel enige tijd duren voordat dat nieuwe systeem ingevoerd is, volgens de staatssecretaris kan dat nog wel tien jaar duren.

Misschien dat de Hoge Raad het kabinet nog dwingt tot een snellere aanpassing. Er loopt namelijk nog een zogenoemde “massaal bezwaarprocedure” over het huidige box 3-systeem dat in 2017 is ingevoerd. De Hoge Raad moet nog een uitspraak doen of dit systeem voldoet aan het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). Als dat niet het geval blijkt, dan zal de druk op het kabinet toenemen.

Meer rechterlijke uitspraken over de vraag of box 3-heffing leidt tot buitensporige last

Buitensporige last

Ondertussen worden er ook meer rechterlijke uitspraken gedaan over de vraag of de box 3-heffing in individuele gevallen leidt tot een buitensporige last. In de laatste twee zaken van het Gerechtshof Amsterdam uit september 2020 betaalden de belastingplichtigen over 2017 veel meer box 3-belasting dan het daadwerkelijk behaalde rendement. Er was in beide zaken echter sprake van een voldoende inkomen en een niet-onaanzienlijk vermogen (circa € 100.000 en € 400.000), waardoor het Hof vond dat hier geen sprake was van een buitensporige last. Uit de bekende uitspraken over de afgelopen jaren blijkt dat alleen in zeer uitzonderlijke gevallen een beroep op het begrip “buitensporige last” door de rechter wordt gehonoreerd.

Box 3-vermogen overbrengen naar (spaar)BV of OFGR steeds interessanter voor vermogende spaarder en defensieve belegger

Spaar-BV interessant

Met de aangekondigde aanpassing van box 3 in 2021 en de verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting naar 15% voor een winst tot € 245.000, wordt het voor de vermogende spaarder en defensieve belegger steeds interessanter om box 3-vermogen over te brengen naar een (spaar)BV of een Open Fonds voor Gemene Rekening (OFGR). Als u meer dan € 100.000 (partners € 200.000) vermogen hebt, dan bent u bij een rendementsverwachting tot 3,7% beter af in een BV. Bij een vermogen van meer dan € 1 miljoen (partners € 2 miljoen) is dat zelfs tot bijna 4,7%.

Wilt u dit jaar nog een BV of OFGR oprichten? Houdt u er dan rekening mee dat hier enige tijd overheen gaat. Bovendien moet er na de oprichting nog een bankrekening geopend worden. Start dus tijdig met de voorbereidingen, schakel uw fiscalist in en bespreek het met uw private banker.

Geschreven naar de stand van zaken op 16 oktober 2020.

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie. 
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel