DGA met lening bij de eigen BV? Wetsvoorstel excessieve leningen bekend

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2020
  4. DGA met lening bij de eigen BV? Wetsvoorstel excessieve leningen bekend
blog
19 juni 2020

DGA met lening bij de eigen BV? Wetsvoorstel excessieve leningen bekend

Op 17 juni 2020 is het wetsvoorstel Excessief lenen bij de eigen vennootschap bij de Tweede Kamer ingediend. Sommige onderdelen zijn aangepast ten opzichte van het voorstel van maart. De beoogde ingangsdatum is door de coronacrisis uitgesteld naar 1 januari 2023. Wat zijn de belangrijkste aanpassingen?
Architect aan bureau
Op 17 juni 2020 is het wetsvoorstel Excessief lenen bij de eigen vennootschap bij de Tweede Kamer ingediend. In mijn blog ‘DGA met leningen bij de eigen BV: let op!‘ van 6 maart 2019 heb ik het voorstel besproken dat voor internetconsultatie was ingediend. Naar aanleiding van de reacties daarop is het wetsvoorstel op sommige onderdelen aangepast. De beoogde ingangsdatum is door de coronacrisis naar 1 januari 2023 uitgesteld. In deze blog zet ik de belangrijkste aanpassingen voor u op een rij.

Leningen boven de € 500.000 

Als u meer dan € 500.000 geleend heeft van uw BV, dan wordt dat meerdere gezien als excessief en als dividend belast in box 2. Leningen aan u en uw partner worden hiervoor bij elkaar opgeteld. Heeft u bij meerdere BV’s geleend? Dan worden alle leningen bij elkaar opgeteld en daarvan wordt maar één keer € 500.000 afgetrokken. 

Leningen aan verbonden personen

Leningen aan een verbonden persoon worden ook meegeteld voor zover er aan die verbonden persoon meer geleend is dan € 500.000. De grens van € 500.000 geldt per verbonden persoon. Wie zijn verbonden persoon? Dat zijn bloed- en aanverwanten in de rechte lijn van u en uw partner voor zover ze zelf geen aanmerkelijk belang in uw BV hebben. Dit zijn dus de (groot)ouders en (klein)kinderen en hun partners. Dus als uw BV aan uw twee kinderen een lening verstrekt van ieder € 600.000 voor bijvoorbeeld hun vakantiehuis, dan moet u € 200.000 daarvan als excessieve lening aanmerken. Dat wordt vervolgens opgeteld bij uw eigen leningen bij de BV. Stel dat u zelf € 450.000 heeft geleend, dan komt u in totaal op € 650.000. Daar mag u uw eigen grens van € 500.000 van afhalen, waardoor u over € 150.000 moet afrekenen.

Uitzondering voor eigenwoningleningen 

Hypotheken die door uw BV verstrekt zijn voor de financiering van uw eigen woning en waarvan de rente in box 1 wordt afgetrokken, worden buiten beschouwing gelaten. Dit geldt voor uw eigen hypotheken en voor de hypotheken aan de verbonden personen. Alleen voor op 31 december 2022 bestaande eigenwoningleningen hoeft er geen hypothecaire inschrijving te zijn. Let op: een hypotheek die in box 3 aangegeven wordt, telt dus wel mee voor de excessieve leningentoets.

Constructies

Het begrip lening wordt ruim uitgelegd om constructies te voorkomen. Stel uw BV leent aan uw broer, die vervolgens aan u doorleent. Dit is een doorleenconstructie en daarom wordt deze lening eveneens meegeteld. Ook als uw BV zich garant stelt voor een lening die de bank aan u verstrekt, is het oppassen geblazen. Alleen als u de lening bij de bank ook op eigen kracht zou kunnen krijgen en deze door de garantstelling van uw BV gunstigere condities oplevert, is dat toegestaan.

Voorkoming dubbele heffing

In het concept wetsvoorstel van vorig jaar was maar een beperkte regeling opgenomen om dubbele belastingheffing te voorkomen. Dat is nu aangepast, waardoor dubbele heffing meestal wordt voorkomen. Een voorbeeld: u heeft in enig jaar € 700.000 geleend van uw BV, waardoor u over € 200.000 box 2- belasting moet betalen. In een later jaar lost u € 200.000 op uw schuld bij uw BV af. Op dat moment mag u in box 2 € 200.000 negatief inkomen opvoeren, dat u kunt verrekenen met ander box 2-inkomen in dat jaar, bijvoorbeeld uit een dividenduitkering. Is dat andere box 2-inkomen niet voldoende? Dan kunt u het resterende verlies verrekenen met box 2-inkomen van het vorige jaar of de volgende zes jaar. Deze regeling geldt ook als u uw aandelen verkoopt of komt te overlijden. Dan wordt dit gezien als het aflossen van uw schuld aan de BV, waardoor u een negatief box 2-inkomen krijgt dat u kunt verrekenen.

Bouwstenenrapport

Onlangs is het Bouwstenenrapport voor een nieuw belastingstelsel verschenen, waarin ook de nodige voorstellen voor de DGA gedaan worden. Lees hierover ook mijn blog ‘Herziening belastingstelsel: wat hangt de DGA mogelijk boven het hoofd?’. Eén van de suggesties in het bouwstenenrapport is om het lenen bij de eigen BV nog verder te beperken dan in het nu gepubliceerde wetsvoorstel. Zo wordt de suggestie gedaan om alleen een uitzondering te maken voor reeds bestaande hypotheken. Nieuwe hypotheken tellen dan gewoon mee als excessieve lening. Een andere suggestie is om de hypotheek voor de eigen woning vrij te stellen tot € 1.090.000 (de grens voor de “villabelasting”). Ook wordt voorgesteld om de hierboven genoemde grens van € 500.000 te verlagen naar bijvoorbeeld € 17.500. De vraag is of een nieuw kabinet deze suggesties overneemt.

Wat kunt u doen?

Als deze wetgeving doorgaat, heeft u tot eind 2023 (peildatum) de tijd om maatregelen te nemen. U kunt uw schuldenpositie verlagen door een aflossing uit privémiddelen, een bancaire herfinanciering of een dividenduitkering te doen. Als u een dividenduitkering nodig heeft, is het wellicht verstandig dat dit jaar te doen. Het box 2-tarief is dit jaar nog 26,25%. Volgend jaar wordt het verhoogd naar 26,9%. Overweegt u herfinanciering van uw lening bij de BV? Neemt u dan contact op met uw private banker.  

Via onze blogs houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen bij de parlementaire behandeling.

Geschreven naar de stand van zaken op 19 juni 2020.

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie. 
Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel