DGA met lening bij de eigen BV? Wet excessief lenen uitgesteld tot 2023

Coen van den Bedem - Van Lanschot
Coen van den Bedem
Structureerder, Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2020
  4. DGA met lening bij de eigen BV? Wet excessief lenen uitgesteld tot 2023
Blog
29 april 2020

DGA met lening bij de eigen BV? Wet excessief lenen uitgesteld tot 2023

Het kabinet heeft op 24 april 2020 een aantal fiscale maatregelen aangekondigd die er onder andere op gericht zijn de directeur-grootaandeelhouder (DGA) meer financiële ruimte te geven tijdens de coronacrisis.
Aspergeveld

De Wet excessief lenen zou worden ingevoerd per 2022, maar dat wordt met een jaar uitgesteld. Als een DGA op 31 december 2022 schulden aan de eigen BV zou hebben van meer dan € 500.000, dan zou dat meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang (AB-heffing) in box 2 belast worden. Eigenwoningschulden bij de eigen BV blijven buiten beschouwing. Door het uitstel krijgen DGA’s nu tot eind 2023 de tijd om schulden aan hun eigen vennootschap af te lossen. Het wetsvoorstel moet overigens nog wel worden ingediend bij het parlement.

Naast het uitstel van de Wet excessief lenen is er nog een aantal fiscale verruimingen voorzien:

1.      Gebruikelijk loon

Een DGA die werkzaam is voor zijn onderneming is fiscaal verplicht zichzelf een minimum bedrag aan salaris toe te kennen: het gebruikelijk loon. Het gebruikelijk loon moet minimaal het hoogste bedrag zijn van een van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het loon van de meestverdienende werknemer bij de vennootschap of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap van de werkgever; of
  • € 46.000.

Alleen als het gebruikelijk loon ten hoogste € 5.000 bedraagt, hoeft de DGA in het geheel geen gebruikelijk loon aan te geven. Deze bepaling is met name van belang voor DGA’s van passieve beleggings-, pensioen- en lijfrentevennootschappen.

In verliessituaties is het gewoonlijk niet zomaar toegestaan om een lager salaris uit te keren. Door de coronacrisis wordt nu een uitzondering gemaakt. Een DGA mag zijn gebruikelijk loon in 2020 verminderen, evenredig aan zijn omzetdaling.

2.    Voorziening verliesverrekening

Het kabinet treft een regeling op grond waarvan bedrijven die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting een coronareserve kunnen vormen voor een mogelijk verlies dat in 2020 door de coronacrisis optreedt. Deze voorziening mag al in 2019 in aanmerking worden genomen tot maximaal het bedrag van de belastbare winst over 2019. Hierdoor is het mogelijk dat een verwacht verlies over 2020 de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019 kan verlagen. Anders moet de DGA wachten met het verrekenen van het verlies in de BV tot 2020 voorbij is. Het liquiditeitsvoordeel voor de BV volgt dan pas in 2021.

Overleg met uw fiscalist of bovenstaande maatregelen voor u relevant zijn. Als het wetsvoorstel excessief lenen wordt ingediend, houden wij u daarvan op de hoogte via onze blogs

Geschreven naar de stand van zaken op 29 april 2020.
Coen van den Bedem - Van Lanschot
Coen van den Bedem
Structureerder, Kenniscentrum Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel