COVID-19: goede doelen zetten in op onderzoek voor betere behandeling

Andrew Mackay
Andrew Mackay
Charity & Impact Investing Specialist
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2020
  4. COVID-19: goede doelen zetten in op onderzoek voor betere behandeling
blog
03 juli 2020

COVID-19: goede doelen zetten in op onderzoek voor betere behandeling

Verschillende risicogroepen en patiënten vragen een verschillende behandeling tegen COVID-19, zo blijkt inmiddels, maar er is nog veel onderzoek nodig. Hier ligt een belangrijke rol voor goede doelen (en hun donateurs). Filantropie vervult hierin een eigen en onafhankelijke rol.
Apotheker

Begin maart werden we in Nederland overvallen door COVID-19, wereldwijd de ergste pandemie in honderd jaar. De menselijke en maatschappelijke gevolgen door deze ziekte zijn aanzienlijk. Na een intelligente lockdown van bijna vier maanden krijgen we in Nederland langzaam meer ruimte, al ligt een nieuwe opleving van het virus op de loer.

Terwijl de race naar een vaccin en medicijn in volle gang is en hier veel geld en aandacht naar uitgaan, is er ook nog veel onbekend over de beste manier om patiënten te behandelen. Het is gebleken dat verschillende risicogroepen en patiënten een verschillende behandeling vragen, maar ook dat er nog veel onderzoek nodig is. Hier ligt een belangrijke rol voor goede doelen (en hun donateurs).  

Wereldwijd wordt in verschillende richtingen onderzoek gedaan om kans op herstel voor zoveel mogelijk mensen te vergroten

COVID-19 is een ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus “SARS-CoV-2”. De ziekte kan luchtwegklachten en koorts veroorzaken en in ernstige gevallen ook ademhalingsproblemen. Met name mensen met een zwakke gezondheid lopen grotere risico’s. Zo is gebleken dat veel coronapatiënten die ernstig ziek worden hartproblemen of een hoge bloeddruk hebben. Kankerpatiënten die behandeld worden met chemotherapie of immunotherapie lopen daarnaast een grotere kans op het krijgen van complicaties door het coronavirus; vaak zijn zij langer ziek en hebben ernstigere klachten.  

De wetenschap is aan zet

Op dit moment is er (nog) geen geregistreerde behandeling tegen COVID-19 en is er nog veel onbekend over de effecten van deze ziekte. Wereldwijd wordt daarom in verschillende richtingen onderzoek gedaan om de behandeling en de kans op herstel voor zoveel mogelijk mensen te vergroten. 

Filantropie vervult een eigen rol bij onderzoek dat anders niet zou plaatsvinden 

In Nederland worden verschillende onderzoeken naar COVID-19 uitgevoerd, overzichten hiervan zijn te vinden op de website van de FMS en de website van ZonMWM. De financiering van dit wetenschappelijk onderzoek is afkomstig uit verschillende bronnen. Denk hierbij aan de Nederlandse overheid via ZonMw, de Europese Unie, het bedrijfsleven en goede doelen.

Rol voor de filantropie

Goede doelen zetten zich volop in om de samenleving door de coronacrisis heen te helpen, denk hierbij naast wetenschappelijk onderzoek aan het verzachten van de gevolgen voor eenzame ouderen, ontwikkelingsprojecten, kunst en cultuur etc. De filantropie vervult daarin een eigen en onafhankelijke rol. Goede doelen met een focus op gezondheid zetten zich vaak in voor specifieke doelgroepen en/of onderzoek waarvan de uitkomst onzeker is en financiering (nog) niet vanzelfsprekend. Zij dragen daarmee bij aan het uitvoeren van onderzoek ten behoeve van hun doelgroep, dat anders niet zou plaatsvinden. 

Nederlands onderzoek op zoek naar financiële ondersteuning

Verschillende Nederlandse organisaties zijn betrokken bij en op zoek naar een betere behandeling van patiënten met COVID-19. Het Viroscience Laboratorium in het Erasmus MC is bijvoorbeeld als WHO referentiecentrum betrokken bij de wereldwijde respons tegen het coronavirus, dit wordt ondersteund door de Erasmus MC Foundation. Andere voorbeelden van onderzoek die gepland staan en waarvoor nu fondsen worden geworven zijn: 

  • De Nederlandse Hartstichting die drie onderzoeken wil laten uitvoeren voor een beter begrip van de risico’s, een betere behandeling en gevolgen op lange termijn voor coronapatiënten met hartproblemen. 
  • Het KWF dat een grootschalig project steunt waarin voor kankerpatiënten risicofactoren en mogelijke aanpassingen in de behandeling in kaart moeten worden gebracht. 
  • Het Sophia Kinderziekenhuis dat een onderzoek gaat starten naar de invloed van het virus op kinderen. 
  • Het Utrecht Universitair Medisch Centrum dat een onderzoek start om meer inzicht te krijgen in de werking van het afweersysteem bij patiënten met corona.

Het mag duidelijk zijn dat als onderzoekers sneller en op grotere schaal aan de slag kunnen, er eerder uitzicht zal zijn op een betere behandeling

Minder inkomsten

Uit een recent onderzoek van Geven in Nederland blijkt dat ‘gezondheid’ in 2018 met ruim € 1 miljard de belangrijkste ontvanger was van filantropisch geefgeld in Nederland. Voor onderzoekers die op zoek zijn naar financiering is dat uiteraard een bemoedigend cijfer, maar de lockdown heeft ook geleid tot een terugloop in de inkomsten van goede doelen uit collectes en acties. Nog onbekend is wat de gevolgen van de verwachte mogelijke economische crisis zullen zijn voor de geefbereidheid en daarmee de benodigde financiering van de beoogde onderzoeksprojecten. Maar het mag duidelijk zijn dat wanneer onderzoekers sneller en op grotere schaal aan de slag kunnen er eerder uitzicht zal zijn op een betere behandeling. En dat is belangrijk voor iedereen!

Wilt u meer informatie of heeft u behoefte aan persoonlijke begeleiding op het gebied van het geven aan goede doelen in het veld van medisch wetenschappelijk onderzoek of op andere terreinen? Ik ben graag bereid u hiermee te helpen, neemt u dan contact met mij op via a.r.mackay@vanlanschot.com of 06 12 59 47 75.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel