Corona-initiatief Van Lanschot Kempen Foundation

  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2020
  4. Corona-initiatief Van Lanschot Kempen Foundation: doneer ook!
Van Lanschot Kempen Foundation

Corona-initiatief Van Lanschot Kempen Foundation

goede doelen
01 oktober 2020
De impact van de coronacrisis is ongekend. In onze samenleving worden sommigen enorm hard getroffen. De Van Lanschot Kempen Foundation riep daarom op een aantal projecten van haar partners te steunen met een financiële bijdrage. 

De ambitie van de Van Lanschot Kempen Foundation is dat Van Lanschot Kempen-medewerkers zich als vrijwilliger inzetten voor maatschappelijke doelen. Helaas liggen door de coronacrisis de meeste activiteiten en projecten van de Foundation stil. Van juli tot en met september 2020 organiseerde de Van Lanschot Kempen Foundation daarom een actie om coronagerelateerde projecten van partners te steunen met een donatie. We riepen daarvoor zowel de hulp van collega's als van klanten in en daaraan werd massaal gehoor gegeven. 

Namens onze partners en de Foundation bedankt voor alle donaties! 

Vijf goede doelen

 

JINC: 
Ieder kind heeft talent

In Nederland groeien honderdduizend kinderen op in een omgeving met sociaaleconomische achterstand. De coronacrisis raakt deze doelgroep hard. Thuis lessen volgen is extra moeilijk als je bijvoorbeeld geen laptop hebt, klein woont zonder rustige plek om te werken, of als je ouders niet goed in staat zijn om je te begeleiden bij je schoolwerk. Zo heeft deze crisis de kansenongelijkheid in het Nederlandse onderwijs nog verder vergroot. De projecten van JINC geven jongeren een steuntje in de rug voor een eerlijke start op de arbeidsmarkt en een succesvolle toekomst.
> jinc.nl

Jinc deelnemer

Humanitas:
Een levenstijdschrift laat iemand stralen

Een project om ouderen uit hun eenzaamheid/isolement te halen door voor hen en in gesprek met hen een Levenstijdschrift te maken. Deze op maat gemaakte glossy vertelt het verhaal van iemands leven. Het blad is een geschenk voor de persoon zelf, maar kan ook ingezet worden als hulpmiddel in de zorg, bijvoorbeeld voor dementerende ouderen. Humanitas-vrijwilligers gaan met mensen in gesprek en vullen het tijdschrift met het levensverhaal, foto’s en illustraties.
> humanitas.nl

Humanitas levenstijdschrift

De Zonnebloem:
‘Wij laten ze niet zitten. Jij toch ook niet?’

Bijna iedereen kan weer naar buiten of ontvangt bezoek thuis. Maar voor mensen met een lichamelijke beperking is dat moeilijker. Zij behoren vaak tot de risicogroep waardoor dit niet vanzelfsprekend is. Gelukkig staan vrijwilligers van de Zonnebloem voor hen klaar, maar daarbij zijn beschermingsmiddelen essentieel. 
> zonnebloem.nl

De Zonnebloem

Fonds Gehandicaptensport:
‘Laat corona geen éxtra beperking zijn’

Eenzaamheid onder mensen met een beperking groeit, omdat sporten onder begeleiding niet mogelijk is binnen de anderhalve­meter­samenleving. Verenigingen hebben minder inkomsten, waardoor zij ook na de coronacrisis minder kunnen faciliteren voor mensen met een handicap. De jaarlijkse huis-aan-huis­collecte van 28 maart tot 4 april 2020 ging niet door in verband met corona. 
> fondsgehandicaptensport.nl

Fonds Gehandicaptensport judo

Leids Universitair Medisch Centrum:
#wakeuptocorona-challenge

Het onderzoeksproject ‘COVID-19 bij kinderen’ van het LUMC onderzoekt de risicofactoren en gevolgen van COVID-19 bij kinderen in Nederland. Samen met kinderartsen in het hele land zullen zij COVID-19 bij kinderen nauwkeurig en gedetailleerd in kaart brengen om meer te leren over de uiting, het verloop en de behandeling van COVID-19 bij kinderen op landelijk niveau. Met deze kennis kunnen de kinderen en de volwassenen om hen heen beter beschermd worden en kan er belangrijke input voor beleidsmakers geleverd worden.
> covidkids.nl

Leidsch Medisch Centrum
‘In deze onzekere tijden willen wij graag een financiële bijdrage leveren aan enkele projecten van onze partners die er specifiek op gericht zijn de negatieve gevolgen van de coronacrisis te verminderen. Wij bieden collega’s en klanten de mogelijkheid om ook te doneren en samen het verschil te maken.’
Godfried van Lanschot, voorzitter Van Lanschot Kempen Foundation

Wat doet de Foundation?

onze missie
De missie van de Van Lanschot Kempen Foundation is het initiëren en bevorderen van maatschappelijke projecten voor volgende generaties en voor een betere wereld. De Foundation richt zich op vier thema’s: financiële educatie en talentontwikkeling, kunst & cultuur, gezondheid en sociale cohesie door sport. Alle activiteiten van de Foundation passen bij deze thema’s.
    Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel