Belastingplan 2021: met een aantal wijzigingen aangenomen door Tweede Kamer

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2020
  4. Belastingplan 2021: met een aantal wijzigingen aangenomen door Tweede Kamer
blog
16 november 2020

Belastingplan 2021: met een aantal wijzigingen aangenomen door Tweede Kamer

Op 12 november heeft de Tweede Kamer de wetsvoorstellen uit het Belastingplan 2021 van Prinsjesdag aangenomen, onder toevoeging van een aantal wijzigingen. Ik bespreek drie veranderingen die van belang zijn voor vermogende particulieren.
Man in auto met kano

Op Prinsjesdag 2020 is het Belastingplan 2021 bekendgemaakt. Op 12 november heeft de Tweede Kamer de wetsvoorstellen aangenomen onder toevoeging van een aantal amendementen en wijzigingen. De Eerste Kamer zal naar verwachting het Belastingplan op 15 december 2020 in stemming nemen. 

Ik bespreek een aantal veranderingen in het Belastingplan die van belang zijn voor vermogende particulieren. 

Tijdelijke verhoging vrijstelling schenkbelasting in 2021

De schenkingsvrijstelling aan kinderen en aan derden wordt voor het jaar 2021 met € 1.000 verhoogd. Daarmee is de ouder-kind-vrijstelling voor 2021 € 6.604 en de vrijstelling voor overige schenkingen voor 2021 wordt € 3.244. Per 1 januari 2022 worden de genoemde vrijstellingen weer verlaagd met € 1.000.

Grens aan vrijstelling overdrachtsbelasting starters

In de belastingplannen is een ingrijpende aanpassing van de overdrachtsbelasting opgenomen met ingang van 2021. Voor starters van 18 tot 35 jaar geldt een vrijstelling bij aankoop van een woning die gebruikt wordt als hoofdverblijf. Onder ‘starter’ wordt iemand verstaan die nog niet van de vrijstelling gebruikt heeft gemaakt. In eerste instantie was er geen grens gesteld aan de koopprijs. Deze grens is alsnog toegevoegd en gesteld op € 400.000.

Let op: dit is een drempelbedrag. Als de waarde van de woning hoger is, is over het gehéle bedrag overdrachtsbelasting verschuldigd. De grens is inclusief de daarbij behorende aanhorigheden (bijvoorbeeld een garage). De grens geldt voor de waarde van de gehele woning. Als twee partners jonger dan 35 jaar samen (50%/50%) een woning van € 500.000 (ieder € 250.000) kopen, dan is de vrijstelling niet van toepassing. 

De grens van € 400.000 wordt pas op 1 april 2021 ingevoerd, omdat sommigen wellicht nu al een huis gekocht hebben of de eigendomsoverdracht uitgesteld hebben, in de veronderstelling dat de aankoop volgend jaar vrij van overdrachtsbelasting zou zijn. Als de eigendomsoverdracht van de woning tussen 1 januari en 1 april 2021 plaatsvindt, geldt er geen grens in verband met de waarde van de woning. De vrijstelling zou in de oorspronkelijke plannen aflopen op 31 december 2025, maar die einddatum staat nu niet meer vermeld. Er vindt tegen die tijd wel een evaluatie plaats of de regeling voortgezet moet worden.

Onderzoek: afbouw Wet Hillen en optie kiezen werkelijk rendement box 3

Er zijn twee moties aangenomen waarin de minister opgeroepen wordt een onderzoek te doen. De Wet Hillen regelt dat u niet méér aan eigenwoningforfait hoeft bij te tellen dan u aan aftrekbare rente en kosten voor de eigen woning hebt. Sinds 2019 wordt de Wet Hillen in stappen van 3,33% per jaar over een periode van dertig jaar afgebouwd. Onderzocht wordt nog, wat de gevolgen hiervan zullen zijn voor de verschillende groepen in de samenleving.

Daarnaast gaat de minister kijken of het mogelijk is een regeling te treffen, zodat in sommige gevallen gekozen kan worden voor heffing in box 3 over het werkelijke rendement in plaats van het fictieve rendement. 

Mijn inschatting is dat de Eerste Kamer akkoord gaat met het Belastingplan 2021. Als dit toch anders uitpakt, dan wijden wij daar een vervolgblog aan. 

Geschreven naar de stand van zaken op 16 november 2020.

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie. 
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel