Aangifte inkomstenbelasting 2019: 5 aandachtspunten en valkuilen

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2020
  4. Aangifte inkomstenbelasting 2019: 5 aandachtspunten en valkuilen
blog
06 april 2020

Aangifte inkomstenbelasting 2019: 5 aandachtspunten en valkuilen

Het is weer tijd voor de aangifte inkomstenbelasting; vóór 1 mei 2020 moet u aangifte over 2019 doen. Door de voor-ingevulde aangifte is dit al een stuk makkelijker geworden. Maar check de door de Belastingdienst ingevulde gegevens goed, dat voorkomt dat u mogelijk te veel belasting betaalt.
Man en vrouw in koffietent

Wat zijn de aandachtspunten en valkuilen? Ik bespreek er vijf.

1. Verdelen box 3-vermogen

Als u een fiscale partner heeft (gehuwden of in sommige gevallen samenwoners) dan mag u het box 3-vermogen verdelen tussen u en uw partner. Dit mag ook als het vermogen maar van een van u beiden is. Stel u heeft een box 3-vermogen van € 2.000.000 en uw partner heeft geen vermogen. Door het box 3-vermogen evenredig te verdelen tussen u en uw partner bespaart u circa € 3.800 belasting. Uw partner betaalt dan wel box 3-belasting, maar dat kan hij of zij terugvorderen van u.

2. Verdelen van de eigen woning

De rente is laag, waardoor voor veel mensen de aftrekbare hypotheekrente vrijwel gelijk is aan het eigenwoningforfait. Dan is het van belang om te bekijken bij wie u de eigen woning  opgeeft. In het verleden was het altijd aantrekkelijk om dit te doen bij de partner met het hoogste inkomen. Maar dat is nu anders. 

Aftrek hypotheekrente
eigen woning
49
Tegenwoordig kunt u een eigen woning vaak beter opgeven bij de partner met het laagste inkomen.
Aftrek 2019
49%
Aftrek 2023
37,1%

Een voorbeeld: U heeft een looninkomen van € 80.000. Dan betaalt u belasting in de hoogste schijf van box 1 (51,75%). De aftrekbare hypotheekrente is € 7.000 en uw eigenwoningforfait is ook € 7.000. De belasting over het eigen woningforfait is in dat geval € 3.622 en de besparing over de hypotheekrente is maar € 3.430. Die aftrek is over 2019 namelijk beperkt tot 49%. Per saldo betaalt u dus € 192. Als uw partner een inkomen heeft dat lager is dan circa € 68.500, dan kunt u de eigen woning beter bij uw partner opgeven. Het belastingtarief waar het eigenwoningforfait tegen belast wordt, is dan namelijk gelijk aan het belastingtarief waartegen de rente afgetrokken wordt. Zo bespaart u € 192.  De komende jaren wordt dit nog veel belangrijker, omdat de hypotheekrenteaftrek voor inkomens boven de € 68.500 elk jaar verder beperkt wordt, tot uiteindelijk 37,1% vanaf 2023. 

3. Uitstel van aangifte

Het is mogelijk om uitstel aan te vragen en de aangifte pas na 1 mei in te leveren. Houd er dan rekening mee dat de Belastingdienst rente in rekening brengt over de te betalen belasting. De rente bedraagt 4% (op jaarbasis). In verband met de coronacrisis wordt de rente met ingang van 1 juli 2020 tijdelijk verlaagd naar 0,01%.

Culturele goede doelen
anbi
Er is een extra giftenaftrek voor giften aan goede doelen die een culturele instelling zijn.
Culturele ANBI
1,25x bedrag gift
Andere ANBI
1x bedrag gift

4. Multiplier voor giften aan culturele goede doelen

Dat schenkingen aan goede doelen met een ANBI-status fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting is vaak wel bekend. Maar wist u ook dat er een extra giftenaftrek is voor giften aan goede doelen die een culturele instelling (culturele ANBI) zijn? Bij een culturele ANBI mag u 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5.000 van de aan culturele instellingen gedane giften. Als u bijvoorbeeld € 1.000 geeft aan een culturele instelling, dan kunt u € 1.250 in aftrek brengen. Het Van Gogh Museum is een voorbeeld van een culturele instelling. Op de website van de Belastingdienst kunt u nagaan of een instelling een culturele ANBI is. Achter de naam van de instelling staat dan ‘Cultuur’ vermeld in de activiteitenkolom.

5. Middeling box 1-inkomen

Heeft u over een periode van drie jaar sterk wisselende inkomsten in box 1? Dan kan het voordelig zijn om uw inkomen te middelen. In welke situaties is dat het geval? U heeft bijvoorbeeld een eenmanszaak met sterk wisselende inkomsten, u bent als student net gaan werken of u bent juist gestopt met werken. Bij middeling telt u de inkomens van box 1 van drie aaneengesloten jaren bij elkaar op. De uitkomst deelt u daarna door drie. Over de uitkomst daarvan – het gemiddelde inkomen – berekent u per jaar opnieuw de belasting. Is het totaal van de nieuwe belastingbedragen lager dan van de oude belastingbedragen en is het verschil groter dan € 545? Dan kunt u belasting terugkrijgen. Het middelingstijdvak mag geen overlap hebben met een ander middelingstijdvak. U mag elk jaar maar één keer benutten in een middelingsperiode. Op de website van de belastingdienst vindt u meer informatie en een formulier om een verzoek tot middeling te doen. 

Heeft u vragen over de juiste invulling van uw aangifte? Belt u dan met de belastingtelefoon (0800 0543) of neemt u contact op met een fiscalist. 

Heeft u naar aanleiding van het aangifteformulier vragen over uw vermogen? Bijvoorbeeld over de optimale belegging ervan, over de haalbaarheid van uw doelstellingen of over de meest optimale belastingbox voor uw beleggingen? Uw private banker helpt u graag.

Geschreven naar de stand van zaken op 5 maart 2020, geactualiseerd op 6 april 2020.

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel