5 tips om uw kleinkinderen te helpen met een eigen woning

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2020
  4. 5 tips om uw kleinkinderen te helpen met een eigen woning
blog
10 november 2020

5 tips om uw kleinkinderen te helpen met een eigen woning

Zeker als uw kleinkind voor het eerst een eigen woning koopt, kan financiële ondersteuning het verschil maken. Wat zijn de belangrijkste mogelijkheden en voorwaarden bij schenkingen en familieleningen voor de eigen woning?
Huis met zonnepanelen

November is bij Van Lanschot de maand van de schenking. Dit jaar staat de schenking van grootouders aan kleinkinderen centraal. In deze tweede blog gaan wij in op het ondersteunen van de kleinkinderen bij de aanschaf van een eigen woning. Zeker als uw kleinkind voor het eerst een eigen woning koopt, kan financiële ondersteuning het verschil maken. 

Wat zijn de belangrijkste mogelijkheden en voorwaarden bij schenkingen en familieleningen voor de eigen woning? We bespreken er vijf:

1. Eenmalige hoge schenking woning

In de blog “Verstandig schenken aan kleinkinderen: 6 aandachtspunten” is al kort stilgestaan bij de eenmalige hoge vrijstelling voor de eigen woning van € 103.643 (2020). Aan die hoge vrijstelling zijn voorwaarden verbonden. Zo is die vrijstelling alleen van toepassing als uw kleinkind tussen de 18 en 40 jaar oud is. De 40ste verjaardag is de laatste dag waarop de schenking kan plaatsvinden. 

De vrijstelling geldt ook als uw kleinkind een partner heeft van nog geen 40

Als uw kleinkind al ouder is, maar wel een partner heeft die nog geen 40 jaar is, dan kunt u toch gebruikmaken van de vrijstelling. De schenking zelf kan dan helemaal aan uw kleinkind toekomen. De schenking moet wel gebruikt worden voor de aanschaf of verbouwing van de eigen woning, voor aflossing van de eigenwoningschuld of voor de afkoop van erfpacht. En uw kleinkind moet aangifte schenkbelasting doen, waarin een beroep op de vrijstelling wordt gedaan.

2. Gespreide schenking

Uw kleinkind heeft ruim twee jaar de tijd om de schenking voor de eigen woning te gebruiken. Als u de schenking in 2020 doet, dan moet uw kleinkind dus vóór 31 december 2022 de schenking voor de eigen woning hebben gebruikt. Zeker als de schenking gebruikt wordt voor gespreide extra aflossing van de hypotheek kan dat een welkome oplossing zijn om een eventuele aflossingsboete te voorkomen. 

Ruim twee jaar de tijd om de schenking te gebruiken 

Ook als u onverhoopt nog maar een korte levensverwachting heeft, kunt u op deze manier van de hoge vrijstelling gebruikmaken, ook al heeft uw kleinkind nu nog geen eigen woning. De eigen woning moet dan vóór 31 december 2022 zijn aangekocht. Bovendien geldt de 180-dagenregeling niet bij gebruik van de hoge vrijstelling (zie blog Schenken vlak voor overlijden? Pas op de valkuilen).

Een andere manier om de schenking te spreiden is om gebruik te maken van de driejarenregeling. Die regeling kan bijvoorbeeld van pas komen als de schenking uit uw jaarlijkse inkomen moet komen. Het bedrag van € 103.643 mag dan verdeeld worden over een periode van drie opeenvolgende jaren. Bijvoorbeeld € 40.000 in 2020, 0 in 2021 en € 63.643 in 2022. Let op: de laatste schenking moet dan ook uiterlijk op de 40e verjaardag  worden gedaan en ook in 2022 worden gebruikt. 

3. Clausules

Aan de schenking voor de eigen woning mag u wel de uitsluitingsclausule verbinden (zie de eerste blog van deze serie), maar u kunt de schenking niet herroepen. De enige ontbindende voorwaarde die toegestaan is, is dat de schenking teruggedraaid wordt als de schenking niet binnen de toegestane periode (het kalenderjaar van schenking plus twee volle jaren) voor de eigen woning is gebruikt.

4. Hypotheek verstrekken

Naast of in plaats van de schenking voor de eigen woning, kunt u uw kleinkind ook een familiehypotheek verstrekken, eventueel in aanvulling op een hypotheek van de bank. Om de hypotheeklasten te beperken, wil men meestal een zo laag mogelijke rente afspreken. Vanuit fiscaal oogpunt kan het echter aantrekkelijk zijn om de rente zo hoog mogelijk vast te stellen en vervolgens weer terug te schenken. Voor uw kleinkind is de rente namelijk aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Bij een starter op de arbeidsmarkt is het belastingvoordeel circa 37%. De schenkbelasting over de terug geschonken rente bedraagt 18% voor het meerdere boven de vrijstelling van € 2.208. De rente op een familiehypotheek mag dus hoog zijn, maar moet nog wel zakelijk zijn (zie onze Familiehypotheekwijzer).

5. Overeenkomst en testament

Verstrekt u een familiehypotheek? Dan is het belangrijk dat u de lening vastlegt in een schriftelijke overeenkomst, al dan niet bij de notaris. En vaak is het verstandig om ook een hypotheekrecht te vestigen. Denkt u er bovendien over na wat er met de lening moet gebeuren als u onverhoopt komt te overlijden. Moet de lening dan alleen vererven naar de ouders van uw kleinkind of naar al uw erfgenamen? Krijgt het kleinkind een legaat waarmee de lening geheel of gedeeltelijk verrekend wordt? Allemaal zaken die u in uw testament moet regelen.

Dit is de tweede blog in de blogserie over schenken aan kleinkinderen. In de derde blog staan we stil bij het financieren van een studie en we sluiten af met een blog over het helpen bij schenken aan goede doelen.

Geschreven naar de stand van zaken op 10 november 2020.

Wilt u meer informatie?

Meer weten
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie.
investeren in de toekomst

Schenken aan uw kleinkind?

Met een Evi4Kids beleggingsrekening kunt u uw kleinkind financieel op weg helpen. Bijvoorbeeld voor grote zaken later: een studie, het starten van een eigen bedrijf, het kopen van een huis. 

Wilt u schenken aan een minderjarig kleinkind? Kies dan voor Evi4kids. Nadat de rekening is geopend, ontvangt uw kleinkind alvast een leuk cadeautje van Evi.

Is uw kleinkind ouder dan achttien jaar en wilt u een schenking doen? Kies dan voor een Evi Beheer beleggingsrekening.

Login page tracking pixel