5 eindejaarstips voor de DGA

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2020
  4. 5 eindejaarstips voor de DGA
blog
10 november 2020

5 eindejaarstips voor de DGA

Over minder dan twee maanden is het jaar 2020 alweer voorbij; tijd om in overleg met uw fiscalist te bekijken wat u dit jaar nog moet regelen op fiscaal gebied.
Architect aan bureau
Speciaal voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) behandel ik in dit blog vijf onderwerpen.

5 tips

Verhoging box 2-tarief

In 2020 dividend uitkeren

Het box 2-tarief gaat vanaf volgend jaar omhoog naar 26,90%. Als u in 2020 nog dividend uitkeert, betaalt u daarover 26,25%. Door nu uit te keren, bespaart u dus 0,65%. Voor privé-uitgaven die u volgend jaar gaat doen en die u betaalt met dividend uit uw BV, kan het aantrekkelijk zijn om de dividenduitkering daarvoor dit jaar al te doen. Let op: laat de BV het wel pas na 1 januari uitbetalen, want anders zit het in de box 3-grondslag op 1 januari 2021. 
Verlaging vennootschapsbelasting

Winstgevende transacties uitstellen, potentiële verliezen nemen

Het Vpb-tarief (vennootschapsbelasting) in de eerste schijf gaat volgend jaar omlaag van 16,5% naar 15%. Daarnaast is het voorstel om de grens voor het lage tarief van € 200.000 in 2021 te verhogen naar € 245.000 en in 2022 zelfs naar € 395.000. Boven deze grenzen blijft het Vpb-tarief 25%. Het kan dus aantrekkelijk zijn om winstgevende transacties uit te stellen naar 2021 om zo gebruik te maken van het lagere tarief. Daarentegen kunnen potentiële verliezen mogelijk beter in 2020 genomen worden. 
Voorkom verliesverdamping

Stille reserves realiseren

Als u voor de vennootschapsbelasting nog compensabele verliezen uit 2011 heeft, dan is 2020 het laatste jaar dat u deze kunt compenseren. Als uw verwachte winst over 2020 niet voldoende is om dit verlies te compenseren, kan het aantrekkelijk zijn om stille reserves te realiseren. Zo voorkomt u dat het verlies verdampt. Stille reserves zitten vaak in effectenportefeuilles of onroerend goed. U realiseert stille reserves door effecten of onroerend goed te verkopen (eventueel aan privé of aan een andere BV binnen uw structuur). Bij onroerend goed bent u dan mogelijk wel overdrachtsbelasting verschuldigd. 

Er ligt een voorstel om de verliescompensatie voor de Vpb aan te passen, waardoor verliezen onbeperkt compensabel worden met toekomstige winsten. Dit gaat echter pas in 2022 in, dus 2021 is het laatste jaar dat u verlies uit 2012 kunt compenseren.
Aanschaf onroerend goed

Investeren in bestaand vastgoed

De overdrachtsbelasting voor zakelijk onroerend goed gaat volgend jaar omhoog. Dit jaar is het percentage nog 6%. Volgend jaar gaat het percentage in ieder geval naar 7% en als het wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting wordt aangenomen zelfs naar 8%. Ook voor woningen die niet als hoofdverblijf worden aangeschaft, gaat het tarief dan van 2% naar 8%. Bent u van plan om te investeren in bestaand vastgoed? Dan kan het dus aantrekkelijk zijn dat dit jaar nog te doen. 
Hypotheek bij de eigen BV

Geld vrijmaken

De hypotheekrente is historisch laag. U kunt daarom overwegen om uw hypotheek bij uw eigen BV geheel of gedeeltelijk te herfinancieren bij uw bank. Daarmee krijgt u in uw BV geld vrij voor investeringen, de aankoop van beleggingen of om pensioen- of dividenduitkeringen aan privé te kunnen doen. Als u verwacht dat het wetsvoorstel Excessief lenen gevolgen voor u heeft, dan kunt u het vrijgekomen geld ook gebruiken om het excessieve leningdeel af te lossen. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over (een van) deze onderwerpen? Neemt u dan contact op met uw private banker. Vraag ook altijd eerst advies aan uw fiscalist voordat u een beslissing neemt.

Lees ook de vijf eindejaartips voor uw privé-financiën

Geschreven naar de stand van zaken op 10 november 2020.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel