5 eindejaarstips voor uw privé-financiën

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2020
  4. 5 eindejaartips voor 2020
blog
10 november 2020

5 eindejaarstips voor uw privé-financiën

We naderen het einde van het jaar en dan is het weer tijd om – in overleg met uw fiscalist – te bekijken of u nog voor 31 december zaken moet regelen.
Stel in luchtballon
In deze blog behandel ik vijf onderwerpen: schenken, box 3-vermogen, hypotheek oversluiten, overdrachtsbelasting en premie voor een lijfrente. Voor sommige daarvan weten we nog niet of de voorgestelde wijzigingen ook daadwerkelijk in wetgeving worden omgezet. Het Belastingplan 2021 en de daaraan gekoppelde wetgeving is namelijk nog in behandeling bij het parlement. (Update 16 november: Belastingplan 2021: met een aantal wijzigingen aangenomen door Tweede Kamer).

5 tips

Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting

Als u onroerend goed koopt, bent u overdrachtsbelasting verschuldigd (behalve bij de aankoop van nieuwbouw). Voor woningen is dat momenteel 2% en voor overig onroerend goed 6%. Als de kabinetsplannen worden aangenomen, gaat de overdrachtsbelasting met ingang van 2021 ingrijpend veranderen.

De overdrachtsbelasting gaat namelijk van 6% naar 8%. Alleen voor woningen die gebruikt gaan worden als eigen hoofdverblijf blijft het 2%-tarief gelden. Bent u jonger dan 35 jaar en koopt u een eigen woning? Dan kunt u zelfs een vrijstelling krijgen. Voorwaarde is dat u nog niet eerder van de vrijstelling gebruik heeft gemaakt. De vrijstelling gaat waarschijnlijk gelden voor woningen tot € 400.000 en is van toepassing met ingang van 1 april 2021. Dit laatste blijkt uit een brief van minister Ollongren. Het is nog niet duidelijk of in de periode van 1 januari tot 1 april 2021 er geen aankoopgrens geldt. Let op: voor een vakantiewoning of een woning die u voor uw studerende kind koopt, betaalt u met ingang van 2021 8%. Dat geldt ook voor een woning die u als belegging aankoopt.
  
Bent u jonger dan 35 jaar? Dan kan het dus voordelig zijn om pas in 2021 een eigen woning te kopen. Als u nu al gekocht heeft, dan kunt u in overleg met de verkoper mogelijk de formele eigendomsoverdracht uitstellen tot na 1 januari 2021 om zo alsnog van de vrijstelling gebruik te maken.

Voor de andere situaties is het voordelig dat u nog dit jaar eigenaar wordt. Voor tweede woningen en woningen voor de verhuur en dergelijke scheelt dat 6%. Voor grond, winkels, kantoor- of bedrijfspanden is het verschil 2%. Als u nu al gekocht heeft en het niet mogelijk is om de volledige eigendomsoverdracht nog dit jaar te laten plaatsvinden, kunt u mogelijk met de verkoper overeenkomen dat u dit jaar alleen het juridische eigendom of alleen het economische eigendom verkrijgt. In 2021 volgt dan de economische respectievelijk juridische eigendomsoverdracht. U bent dan dit jaar 2% (woningen) of 6% (overig onroerend goed) overdrachtsbelasting verschuldigd. Alleen over de tussentijdse waardestijging moet u dan volgend jaar aanvullend 6% of 2% overdrachtsbelasting betalen. Laat u goed voorlichten door uw notaris of fiscalist.

Meer over de plannen van de regering met de overdrachtsbelasting kunt u horen in de podcast Gevolgen van een gewijzigde overdrachtsbelasting.

Box 3-vermogen

Box 3-vermogen

In het Belastingplan 2021 is voorgesteld om de box 3-belasting aan te passen. Om de kleinere spaarder en belegger te ontzien, wordt de vrijstelling verhoogd naar € 50.000 (voor partners € 100.000). Daarentegen gaan de forfaitaire rendementen omhoog en stijgt het belastingtarief van 30% naar 31%. Als u meer dan € 136.500 (partners € 273.000) aan box 3-vermogen heeft, gaat u door de wijzigingen volgend jaar meer belasting betalen. 

Voor vermogende spaarders en defensieve beleggers kan het interessant zijn om vermogen over te brengen naar een Spaar-BV of een Open Fonds voor Gemene Rekening (OFGR). In plaats van box 3-belasting over een forfaitair rendement, gaat u dan vennootschapsbelasting en box 2-belasting betalen over uw daadwerkelijk gerealiseerde rendement. Let op: dit moet allemaal geregeld zijn vóór 1 januari 2021. Zeker als u daarvoor nog een BV of OFGR moet oprichten, moet u daar snel mee starten. Schakel uw fiscalist dus tijdig in. 

Hypotheek oversluiten

Hypotheek oversluiten

Is uw inkomen dit jaar hoger dan € 68.500? Dan is het voordeel van de aftrek van hypotheekrente in box 1 geen 49,5%, maar 46%; die aftrek daalt de komende drie jaar verder naar circa 37%. Als u nu een relatief hoge rente betaalt is het, gezien de huidige rentestand, mogelijk interessant om uw hypotheek over te sluiten naar een lagere rente. Vaak zult u dan een aflossingsvergoeding aan de bank moeten betalen, deze aflossingsvergoeding is dit jaar dan aftrekbaar tegen maximaal 46%. Met een lagere hypotheekrente heeft u vervolgens minder last van het dalende aftrekpercentage. Per saldo kunnen de nettolasten (inclusief aflossingsvergoeding na oversluiten) lager liggen dan uw huidige nettolasten.

Als oversluiten door de aflossingsvergoeding voor u niet aantrekkelijk is, kunt als alternatief mogelijk gebruikmaken van rentemiddeling. De aflossingsvergoeding betaalt u dan niet in één keer, maar gespreid in de vorm van een opslag op de nieuwe hypotheekrente.

Als u ook box 3-vermogen heeft, kan het interessant zijn om de hypotheek “over te sluiten” van box 1 naar box 3. De belastingbesparing is in veel gevallen in box 3 groter dan in box 1. U krijgt uw hypotheek niet zomaar van box 1 naar box 3. Afhankelijk van de aflossingsvorm is daar een aantal stappen voor nodig. Als u bijvoorbeeld nog een aflossingsvrije hypotheek heeft, moet u deze eerst helemaal met eigen geld aflossen. Op een later moment kunt u weer een hypotheek opnemen, die dan in box 3 belandt. 

Ook voor het oversluiten geldt: wilt u dit nog in 2020 regelen, dan moet u daar snel mee starten.

Overigens kan extra aflossen op uw hypotheek ook een goede optie zijn. Zorg ervoor dat u dit op tijd bij uw bank aankondigt. Als u uw hypotheek vollédig wilt aflossen, dan moet u dat bij Van Lanschot een maand van tevoren aankondigen, dus vóór 1 december. Wilt u alleen een extra aflossing doen, dan moet deze uiterlijk 24 december 2020 door ons zijn ontvangen.

Schenken

Schenken

In 2020 is de jaarlijkse vrijstelling voor schenken aan uw kinderen € 5.515 en voor kleinkinderen € 2.208. Als u gebruik wilt maken van de vrijstelling in 2020, is het belangrijk dat u ervoor zorgt dat het geld in 2020 van uw rekening is afgeschreven. Als u gebruikmaakt van de jaarlijkse vrijstelling hoeft er geen aangifte voor de schenkbelasting te worden gedaan.

Overweegt u van te voren goed of u misschien voorwaarden aan de schenking wilt verbinden. Denk hierbij aan de zogenoemde uitsluitingsclausule, het instellen van bewind of bijvoorbeeld een tweetrapsmaking. Voor onze klanten hebben wij een schenkingsakte beschikbaar die geschikt is voor schenkingen tot € 50.000, die niet gebruikt worden voor de eigen woning.

Ook is het mogelijk om eenmalig een hoger bedrag belastingvrij aan uw kinderen te schenken. Voorwaarde is dat uw kinderen tussen de 18 en 40 jaar zijn. Let op: de uiterste datum voor deze schenking is de 40ste verjaardag. U kunt in 2020 € 26.457 schenken; dit bedrag is vrij besteedbaar. Als u voor deze optie kiest, is het niet mogelijk om later ook nog eens voor de eigen woning van dat kind te schenken.

Wilt u juist schenken voor de eigen woning van uw kind – dit kan zelfs voor een kleinkind (leeftijd 18 - 40 jaar) – dan is het eenmalige bedrag in 2020 € 103.643. Het (klein)kind moet de schenking dan vóór 31 december 2022 gebruiken voor de eigen woning. Hierbij kunt u onder andere denken aan (gedeeltelijke) aflossing van de hypotheek, aankoop van een eigen woning of een verbouwing van de eigen woning. Overigens kan ook een tante of oom gebruikmaken van de vrijstelling voor de woning (€ 103.643) om een schenking te doen aan een neef of nicht (ook hier geldt de leeftijdsgrens van 18 - 40 jaar). Ook al is deze eenmalige hoge schenking vrijgesteld van schenkbelasting, toch moet u hiervan aangifte doen.

November is bij Van Lanschot de maand van de schenking. Dit jaar staat de schenking van grootouders aan kleinkinderen centraal.

Premie voor een lijfrente

Premie voor een lijfrente

Als u een pensioentekort heeft, dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de lijfrenteaftrek. De hoogte van de aftrekbare premie is afhankelijk van uw inkomen en eventuele pensioenopbouw. Dit jaar is de maximaal aftrekbare premie in de jaarruimte € 12.986. Heeft u over het verleden geen lijfrentepremie afgetrokken terwijl u daar wel voor in aanmerking kwam? Dan kunt u naast de jaarruimte nog gebruikmaken van de inhaalaftrek. Deze bedraagt maximaal € 7.371. Als u ouder bent dan 56 jaar en 4 maanden, dan mag u dat maximum verdubbelen tot € 14.552.

Op de site van de Belastingdienst kunt u berekenen hoeveel uw maximale aftrekbare lijfrentepremie bedraagt. De premie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Bij een inkomen in box 1 van meer dan € 68.500 is uw belastingvoordeel 49,5%, daaronder circa 37%. 

U kunt bij een verzekeraar een lijfrenteverzekering afsluiten of bij een bank of beleggingsonderneming een bankspaarproduct. Van Lanschot heeft hiervoor Evi-pensioensparen.

Uw private banker wisselt graag met u van gedachten over deze onderwerpen. Vraagt u ook altijd eerst advies aan uw fiscalist voordat u een beslissing neemt.

Geschreven naar de stand van zaken op 10 november 2020.

De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2021 inmiddels aangenomen. In de overdrachtsbelasting komt er voor starters een grens van € 400.000, die pas gaat gelden met ingang van 1 april 2021.

Lees ook de 5 eindejaartips voor DGA’s.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel