Veranderingen box 3: gevolgen voor bestaande schenkingen onder schuldigerkenning

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2019
  4. Veranderingen box 3: gevolgen voor bestaande schenkingen onder schuldigerkenning
blog
11 september 2019

Veranderingen box 3: gevolgen voor bestaande schenkingen onder schuldigerkenning

Op 6 september 2019 heeft de staatssecretaris van Financiën een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de voorgenomen wijziging van de box 3-heffing. Het wetsvoorstel wordt pas in de zomer van 2020 verwacht en voor de invoering van de veranderingen wordt gestreefd naar 1 januari 2022.
Zakenvrouw op trap

In mijn blog van 9 september 2019 ga ik in op de voorgestelde veranderingen in box 3. In deze blog sta ik stil bij de specifieke gevolgen van die veranderingen voor schenkingen onder schuldigerkenning. Wat betekent dit voor de bestaande schenkingen onder schuldigerkenning? Wat zijn de gevolgen voor de schenkers en voor de ontvangers?

Aan de hand van een voorbeeld breng ik de verschillen voor u in kaart.

Voorbeeld

De heer en mevrouw Groen hebben beleggingen ter waarde van € 5 miljoen in box 3. Om erfbelasting te besparen en om hun dochter (41 jaar) al wat financiële ruimte te geven, hebben zij dit jaar bij de notaris een schenking onder schuldigerkenning gedaan van € 100.000.

Op 1 januari 2020 geeft de dochter bij haar box 3-vermogen € 100.000 op. Aangezien de dochter geen ander box 3-vermogen heeft, betaalt zij daar in 2020 € 373 over (1,8% x 30% x (€ 100.000 - € 30.846)). Dit kan zij makkelijk betalen, omdat de ouders verplicht zijn hun dochter 6% rente (€ 6.000) over de vordering te vergoeden. Ze houdt hiervan na belasting € 5.627 over. 

De heer en mevrouw Groen trekken de schuld aan hun dochter in box 3 af. Dit geeft in hun situatie een vermindering van hun box 3-heffing van € 1.600 (5,33% x 30% x € 100.000).

Voor dochter Groen stijgt de heffing in box 3 aanzienlijk

Wat gaat er veranderen?

De rente (6% van € 100.000) die de dochter ontvangt blijft onbelast, maar de heffing in box 3 zal aanzienlijk stijgen. De € 100.000 is volgens het voorstel belast met ((5,33% x € 100.000) - € 400) x 33% = € 1.626. De dochter houdt dan € 4.374 over, een daling van € 1.253.

Maar ook voor haar ouders gaat de box 3-heffing veranderen. De schuld zelf is vanaf 1 januari 2022 niet meer aftrekbaar van het vermogen. In plaats daarvan wordt nu een fictieve rente van 3,03% op het box 3-inkomen in mindering gebracht.  

Bezit 5,33% x € 5.000.000 = € 266.500
Schuld 3,03% x € 100.000 = € 3.033 -/-
Totaal € 263.467
Heffingsvrij inkomen € 800 -/-
Totaal € 262.667 x 33% = € 86.680

In de huidige situatie wordt de hele schuld in mindering gebracht op de bezittingen. Dat zou een besparing opleveren van 5,33% fictief rendement. In het nieuwe voorstel mag maar 3,03% aan rente in aftrek gebracht worden. Het verschil van 2,3% wordt dan tegen 33% belast. De box 3-heffing in dit voorbeeld is daardoor € 760 hoger (33% x 2,3% x € 100.000).

De ouders Groen kunnen overwegen de schenking af te lossen om hun box 3-vermogen te verminderen

Overgangsrecht?

Naar verwachting zal dit nieuwe voorstel ook gelden voor de bestaande schenkingen onder schuldigerkenning. Als de ouders voldoende liquide middelen hebben, dan kunnen zij overwegen om de schenking onder schuldigerkenning af te lossen. Hierdoor vermindert hun box 3-vermogen daadwerkelijk. De dochter kan er dan voor kiezen om de ontvangen € 100.000 te gebruiken voor een gedeeltelijke aflossing van een hypothecaire lening of (deels) als spaargeld in box 3 aan te houden. Bij € 100.000 spaargeld is er in de nieuwe situatie geen box 3-belasting verschuldigd. Wat is verstandig? Dat is afhankelijk van de situatie en blijft maatwerk. Een gesprek met uw fiscalist hierover is zeker raadzaam. 

Geen overhaaste stappen

Belangrijk is om het wetsvoorstel af te wachten. Pas dan kan worden bekeken of er inderdaad actie vereist is bij een bestaande schenking onder schuldigerkenning. Overweegt u dit jaar nog een schenking onder schuldigerkenning te doen? Neemt u dan deze plannen vast mee in uw overwegingen.

Geschreven naar de stand van zaken op 10 september 2019.

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie. 
Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel