Schenken door te beleggen: voordeliger voor uw kind

  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2019
  4. Schenken door te beleggen: voordeliger voor uw kind
blog
02 december 2019

Schenken door te beleggen: voordeliger voor uw kind

Schenken aan uw kind is voordeliger om met de warme hand te doen dan na overlijden. Veel ouders schenken door te storten op een spaarrekening, maar wist u dat u ook kunt schenken door te beleggen? Dat kan voor de ontvanger nog voordeliger zijn ook.

Het is veel mensen een doorn in het oog. Als u na overlijden geld wilt nalaten aan uw kinderen, dan moeten zij daar flink erfbelasting over betalen. Tot wel 36%. Dit kunt u voorkomen door gebruik te maken van een vrijstelling. Hiermee kunt u beetje bij beetje, belastingvrij, een flink bedrag overdragen aan uw kind. Als ouders mag u samen jaarlijks €5.428 belastingvrij schenken aan uw kind.

Eenmalig belastingvrij schenken

Naast de jaarlijkse vrijstelling is er ook de mogelijkheid om eenmalig belastingvrij te schenken. Ouders mogen één keer in hun leven een grotere schenking doen zonder dat het kind hier belasting over hoeft te betalen. De voorwaarde is wel dat het kind tussen de 18 en 40 jaar is. In 2019 kunt u tot € 26.040 aan uw meerderjarige kind schenken. 

Ook bij een dure studie of een koophuis mag u belastingvrij een grote schenking doen

Er zijn ook andere manieren om belastingvrij geld over te maken naar uw kind. Gebruikt hij of zij de schenking voor de aankoop of verbouwing van een koophuis? Dan hoeft er over een bedrag tot € 102.010 geen schenkbelasting te worden betaald. Ook bij een dure studie mag u eenmalig belastingvrij een grote schenking doen. Natuurlijk zijn hier voorwaarden aan verbonden, die kunt u nalezen op de website van de Belastingdienst

Sparen versus beleggen

De meestgebruikte manier om te schenken is door simpelweg geld over te maken naar de spaarrekening van het kind. Maar de spaarrente staat nu historisch laag, zelfs lager dan de inflatie. Hierdoor wordt de schenking op een spaarrekening vanzelf minder waard. Overweeg daarom ook de mogelijkheid om te schenken op een beleggingsrekening. Aan beleggen zijn risico’s verbonden, u kunt een deel van uw inleg verliezen. Daar staat tegenover dat bij beleggingen de kans groot is dat het rendement op lange termijn hoger uitvalt dan de spaarrente. Zo kan schenken door te beleggen voordeliger uitvallen voor uw kind.

Schenken onder bewind

In de praktijk merken we dat ouders wel vermogen willen overdragen aan hun kinderen, maar vaak worstelen met de vraag of hun kinderen - nu of in de toekomst - wel verstandig met dit vermogen zullen omgaan.

Wat kunt u doen om de zeggenschap over het geschonken vermogen te behouden? Er zijn meerdere mogelijkheden om op een gestructureerde manier familievermogen over te dragen naar de volgende generaties. Welke vorm voor u geschikt is, hangt erg af van uw situatie en wensen. Een van die vormen is Schenken onder Bewind. 

Met een onderhandse of notariële akte houdt u zeggenschap over het vermogen dat u schenkt aan uw kind

In een schenkingsakte kunt u opnemen dat het vermogen onder bewind komt te staan. Dat kan met een notariële akte, maar ook met een onderhandse akte zijn. U bepaalt zelf wie als bewindvoerder wordt aangesteld; meestal is dat een van de ouders. Daarnaast bepaalt u tot welke leeftijd het bewind van toepassing is, bijvoorbeeld tot de zevenentwintigste verjaardag. Uw kind kan nu alleen met toestemming van de bewindvoerder over het vermogen beschikken. Via Evi van Lanschot bieden we de mogelijkheid om eenvoudig, middels een onderhandse akte, het vermogen onder bewind te schenken.

Wilt u meer weten over schenken of schenken onder bewind?

Neem dan contact op met uw banker bij Van Lanschot. Uw banker kan u helpen bij het opstellen van de onderhandse schenkingsakte voor schenken onder bewind.

Dit blog is een bewerking van een artikel dat in oktober 2019 is gepubliceerd op evivanlanschot.nl.