Prinsjesdag 2019: wat verandert er in 2020?

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2019
  4. Prinsjesdag 2019: wat verandert er in 2020?
blog
18 september 2019

Prinsjesdag 2019: wat verandert er in 2020?

Op 17 september 2019 heeft minister Hoekstra van Financiën het Belastingplan 2020 gepresenteerd. Maar niet alleen in het Belastingplan 2020 zijn fiscale veranderingen aangekondigd. Sommige veranderingen voor 2020 waren al in het Belastingplan 2019 aangekondigd. In onderstaande blog zetten wij voor u de zes belangrijkste aandachtspunten op een rij.
Het binnenhof

1. Inkomstenbelasting box 1: “vlaktaks” 

De huidige drie tarieven in de inkomstenbelasting worden per 2020 vervangen door twee tarieven. Tot circa € 68.500 betaalt u in 2020 dan het basistarief van 37,35% en daarboven het toptarief van 49,5%. In 2021 wordt het basistarief verlaagd naar 37,10%. Mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, betalen in 2020 over de eerste € 34.712 geen 37,35% maar 19,45%. Zij hoeven immers geen AOW-premie meer te betalen (dit is nu overigens ook al het geval). In 2021 wordt dit tarief verder verlaagd naar 19,20%.

2. Eigen woning

In het Belastingplan 2019 was de afbouw van de hypotheekrenteaftrek voor de komende jaren opgenomen. De aftrek van de hypotheekrente wordt in 2020 verlaagd met 3%-punt ten opzichte van 2019. Het maximale tarief waar de hypotheekrente in 2020 tegen kan worden afgetrokken is 46%. 

Ook het tarief waartegen het eigenwoningforfait wordt belast daalt iets, namelijk van 51,75% naar 49,5%. Ook daalt het percentage voor de berekening van het eigenwoningforfait van 0,65% naar 0,60%, maar alleen tot een WOZ-waarde van circa € 1.095.000*. De ‘villataks’ van 2,35% voor huizen met een WOZ-waarde boven deze grens blijft bestaan. 

Vanaf 2019 wordt de Wet Hillen in dertig jaar afgebouwd met 3,33%-punt per jaar. In 2020 krijgt u 2/30 van het eigenwoningforfait (EWF) bijgeteld ook al heeft u geen hypotheekrenteaftrek in box 1 meer. Heeft u een fiscaal partner en geen of weinig hypotheekrenteaftrek? Dan kunt u er ook voor kiezen om dit op te geven bij de partner met het laagste inkomen. Het eigenwoningforfait en de aftrek van de hypotheekrente moeten altijd gezamenlijk worden opgegeven.

*Door afronding kan dit bedrag nog anders worden.

3. Overdrachtsbelasting

Ondanks de geruchten vindt er in 2020 geen aanpassing van het tarief van de overdrachtsbelasting voor woningen plaats, dat blijft op 2%. Hierbij is het niet van belang of u de woning zelf bewoont of verhuurt. De overdrachtsbelasting voor ander onroerend goed dan woningen wordt per 1 januari 2021 wel verhoogd, van 6% naar 7%. 

4. Box 3

Het tarief in box 3 blijft ongewijzigd 30%. Per persoon wordt de vrijstelling in 2020 door inflatiecorrectie € 30.846. Het fictieve rendement daalt in 2020 licht door de jaarlijkse aanpassing van de rendementen. De aanpassing zal voor box 3-vermogen leiden tot een kleine verlaging van de belastingdruk.

In de Kamerbrief van 6 september 2019 heeft de staatssecretaris van Financiën aangekondigd de box 3-heffing per 2022 ingrijpend te willen veranderen. Hij wil het tarief verhogen naar 33% en de schijven afschaffen.  Daarnaast wil hij ook de behandeling voor schulden in box 3 aanpassen. Spaargelden zullen nauwelijks meer belast worden. Zie hiervoor onze blog ‘Box 3: goed nieuws voor spaarders, niet voor beleggers’.

5. Verlaging tarief aftrekposten 

Voor bepaalde aftrekposten, zoals partneralimentatie en giften aan goede doelen met een ANBI-status, daalt de aftrek geleidelijk naar maximaal de laagste tariefschijf. In 2020 is er sprake van een aftrek tegen 46% en daarna daalt die stapsgewijs naar circa 37% in 2023. Aftrekposten zoals arbeidsongeschiktheidspremies en lijfrentepremies blijven daarentegen wel aftrekbaar tegen het toptarief (in 2020 is dit 49,5%). 

6. Bijtelling elektrische auto’s omhoog

De bijtelling voor nieuwe elektrische auto’s wordt de komende jaren verhoogd. In 2020 gaat het tarief van 4% naar 8% tot een cataloguswaarde van € 45.000 (nu nog € 50.000). Voor het bedrag daarboven blijft de reguliere bijtelling van 22% van toepassing. Het tarief van het aankoopjaar blijft vijf jaar geldig. De komende jaren stijgt het tarief verder en vanaf 2026 is de regeling voor elektrische auto’s gelijk aan die voor andere auto’s. 

Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord gaan, treedt het Belastingplan 2020 per 1 januari 2020 in werking. Komen er tijdens de parlementaire behandeling nog ingrijpende veranderingen dan zullen wij dit in een nieuwe blog nader toelichten. 

Geschreven naar de stand van zaken op 18 september 2019.

Bent u DGA? Lees dan onze blog ‘Prinsjesdag 2019: 5 aandachtspunten voor DGA’s’. 

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie. 
Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel