Prinsjesdag 2019: 5 aandachtspunten voor DGA’s

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2019
  4. Prinsjesdag 2019: 5 aandachtspunten voor DGA’s
blog
18 september 2019

Prinsjesdag 2019: 5 aandachtspunten voor DGA’s

Op 17 september 2019 heeft minister Hoekstra van Financiën het Belastingplan 2020 gepresenteerd. Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord gaan dan treden per 1 januari 2020 enkele wijzigingen in werking. Wat gaat er veranderen en wat betekent dat voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s)?
Koffertje op het binnenhof

Ik bespreek vijf belangrijke aandachtspunten:

1. Excessieve leningen

Op 4 maart 2019 is al een conceptwettekst voor excessieve leningen bekendgemaakt. Zie onze eerdere blog: ‘DGA met leningen bij de eigen BV: let op!’ 
De volgende contouren werden daarin geschetst:  

  • Als de totale som van de schulden van de DGA aan zijn eigen vennootschap(pen) meer dan € 500.000 bedraagt, wordt dat meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2 belast met AB-heffing.
  • Eigenwoningschulden bij de eigen BV blijven daarbij buiten beschouwing.
  • De beoogde ingangsdatum van deze maatregel is 1 januari 2022. 

Op Prinsjesdag is bekendgemaakt dat het definitieve wetsvoorstel in het vierde kwartaal van 2019 wordt ingediend.

2. Vpb-tarief en AB-tarief box 2

In het Belastingplan 2019 is opgenomen dat het tarief van de vennootschapsbelasting (Vpb) stapsgewijs wordt verlaagd en tegelijkertijd het aanmerkelijk belang (AB)-tarief stapsgewijs wordt verhoogd. Het Belastingplan 2020 brengt op dit punt geen aanpassingen voor winsten tot € 200.000. De tarieven zijn als volgt:

In tegenstelling tot eerdere plannen gaat het Vpb-tarief voor winsten vanaf € 200.000 het komende jaar niet omlaag. Het tarief blijft dus 25%. Ook daalt het tarief vanaf 2021 minder ver: naar 21,7% in plaats van 20,5%.

Wilt u nog dividend uitkeren? Dan is het verstandig dit vóór 1 januari 2020 te doen. Er komt geen step up voor winsten gerealiseerd voor 2020, wat betekent dat over deze winsten ook het hogere AB-tarief moet worden afgerekend.

3. Belastingrente Vpb

Vanaf 2020 geldt dat er geen belastingrente is verschuldigd als de aangifte voor de Vpb wordt gedaan vóór 1 juni van het jaar volgend op het belastingjaar.

4. Betalingskorting voor de Vpb afgeschaft in 2021

In bepaalde gevallen kunnen ondernemers nu korting krijgen als zij de Vpb in één keer betalen. Deze betalingskorting blijft in 2020 gehandhaafd, maar wordt per 1 januari 2021 afgeschaft.

5. Tarief innovatiebox omhoog

De innovatiebox is ingevoerd om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. Alle winsten die u behaalt met deze innovatieve activiteiten, vallen in deze box. Het tarief van de Vpb voor deze winsten is 7%. In 2020 blijft dit ongewijzigd, maar in 2021 stijgt het percentage naar 9%. 

Geschreven naar de stand van zaken op18 september 2019.

Wilt u weten wat de veranderingen zijn voor u als privépersoon? Lees dan onze blog ‘Prinsjesdag 2019: wat verandert er in 2020?

De ingangsdatum van het wetsvoorstel ‘Excessieve leningen bij de eigen BV’ is met een jaar uitgesteld naar 2023.

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie. 
Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel