Het UBO-register: registreer op tijd!

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2019
  4. Het UBO-register: registreer op tijd!
blog
10 december 2019

Het UBO-register: registreer op tijd!

Op 10 december 2019 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor een UBO (Ultimate Beneficial Owner)-register. De verwachting is dat ook de Eerste Kamer op korte termijn instemt. Al snel treedt dan register 1 van het UBO-register in werking en moet u actie ondernemen.
Man en vrouw in trein

 Recente ontwikkeling: vanaf 27 september 2020 treedt het register 1 van het UBO-register in werking. U moet dan actie ondernemen (6 juli 2020)
 Lees meer

Recente ontwikkeling: inwerkingtreding UBO-register uitgesteld door Eerste Kamer (20 december 2019)
Pas op 28 januari 2020 staat het voorbereidend onderzoek voor de behandeling van dit wetsvoorstel gepland. Dit betekent dat de ingangsdatum van 10 januari 2020 waarover ik eerder in dit blog schreef, niet gehaald wordt. Het kabinet wil het wetsvoorstel in het voorjaar van 2020 in werking laten treden. De exacte datum is nog niet bekend.

Voor rechtspersonen en personenvennootschappen die op of na de ingangsdatum van de wet worden opgericht, moet u binnen acht dagen de UBO’s aanmelden bij de Kamer van Koophandel (KvK). Bij entiteiten die vóór de ingangsdatum zijn opgericht, heeft u achttien maanden de tijd om de UBO’s aan te melden bij de KvK. Let op: niet op tijd melden is een economisch delict, waarop een boete staat en uiteindelijk zelfs gevangenisstraf. 

Welke entiteiten komen er in het UBO-register?

In register 1 worden de UBO’s vermeld van in Nederland opgerichte:

  • rechtspersonen: onder andere een BV, NV - voor zover niet-beursgenoteerd -, coöperatie, vereniging en stichting;
  • personenvennootschappen: vennootschap onder firma, maatschap en commanditaire vennootschap. 

Daarnaast komt er nog een register 2 voor trusts en vergelijkbare entiteiten, zoals fondsen voor gemene rekening. Het wetsvoorstel daarvoor moet nog worden ingediend. 

Eenmanszaken komen niet in het UBO-register, omdat de eigenaar al zichtbaar is in het gewone Handelsregister.

 
Verschillende UBO's
25
Een UBO is altijd een natuurlijk persoon. Elke entititeit heeft er minstens 1: een zeggenschaps- of bezits-UBO en, als die er niet zijn, een pseudo-UBO.
Zeggenschaps-UBO
Meer dan 25% zeggenschap over de entiteit
Bezits-UBO
Direct of indirect economisch belang van meer dan 25%

Wie is de UBO?

Er moet bepaald worden wie de UBO van een entiteit is. Dit is altijd een natuurlijk persoon en elke entiteit heeft minimaal één UBO. Er is sprake van drie soorten UBO’s: de bezits-UBO, de zeggenschaps-UBO en de pseudo-UBO. Heeft iemand direct of indirect een economisch belang  van meer dan 25% in een entiteit? Dan is er sprake van een bezits-UBO. Als een persoon meer dan 25% zeggenschap over de entiteit heeft, is er sprake van een zeggenschaps-UBO. Pas als er geen bezits- of zeggenschaps-UBO is, wordt de pseudo-UBO in het register opgenomen. Dit is een persoon die behoort tot het hoger leidinggevend personeel (bij rechtspersonen de bestuurder).

Een entiteit kan dus meerdere UBO’s hebben. Stel, een BV heeft zijn aandelen gecertificeerd via een stichting administratiekantoor (STAK). De certificaten zijn in handen van drie kinderen (ieder een belang van een derde). Vader is bestuurder van de STAK,  die de zeggenschapsrechten van de BV-aandelen heeft. De drie kinderen zijn dan bezits-UBO’s en vader is de zeggenschaps-UBO van de BV.  

Wat moet er gemeld worden?

De entiteit zelf moet de gegevens van zijn UBO’s melden bij de KvK. Sommige gegevens worden voor iedereen zichtbaar en sommige gegevens zijn alleen zichtbaar voor de FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit Nederland) en bevoegde autoriteiten, bijvoorbeeld de Belastingdienst. U ziet het in deze tabel:

 

Inzage in het UBO-register

Het UBO-register is een openbaar register. Degene die het register wil inzien moet zich laten registreren en een beperkte vergoeding betalen. Er kan alleen op naam van een entiteit worden gezocht, het is niet mogelijk op naam van een persoon te zoeken. In het openbare deel van het register staan de eerste vijf gegevens (zie de tabel met UBO-informatie). De FIU en de bevoegde autoriteiten kunnen meer gegevens zien. Banken, fiscalisten, accountants en notarissen kunnen ook alleen maar de gegevens zien van het openbare deel. 

Eigen onderzoekplicht financiële instellingen

Financiële instellingen, waaronder banken, en bepaalde adviseurs zoals fiscalisten, accountants en notarissen hebben een eigen onderzoekplicht. Als deze constateren dat hun UBO-informatie afwijkt van de gegevens in het UBO-register, dan moeten zij dit melden bij de KvK. De KvK meldt dan in het register dat er een onderzoek plaatsvindt. 

Het is verstandig om op tijd te bekijken welke impact dit wetsvoorstel voor u heeft. In het UBO-register is in het openbare deel niet te zien wat uw belang in de onderneming waard is. Maar door de gegevens van het UBO-register te combineren met de gedeponeerde jaarstukken in het Handelregister van de KvK wordt meer zichtbaar van uw onderneming dan tot op heden het geval is. 

Geschreven naar de stand van zaken op 10 december 2019, bijgewerkt op 20 december 2019 en 6 juli 2020.

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie. 
Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel