Heeft uw bedrijfs- of beleggingspand nog geen energielabel? Wacht niet te lang!

theo timmers - van lanschot
Theo Timmers
Business advisor
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2019
  4. Heeft uw bedrijfs- of beleggingspand nog geen energielabel? Wacht niet te lang!
blog
21 maart 2019

Heeft uw bedrijfs- of beleggingspand nog geen energielabel? Wacht niet te lang!

Uw kantoorpand moet vanaf 2023 minimaal energielabel C hebben om nog als kantoor gebruikt te mogen worden. Vier logische stappen om te beginnen met uw aanvraag.
Architect aan bureau

In 2050 moet de bebouwde omgeving in Nederland nagenoeg CO2-neutraal zijn. Daarom gelden sinds 2008 al strenge regels voor de energiezuinigheid van utiliteitsbouw. Bij oplevering of overdracht van een gebouw of bij het aangaan van een nieuw huurcontract is nu een energielabel vereist, maar vanaf 2023 is het hebben van een label alleen niet meer voldoende.

Vanaf 2023 moeten kantoren van 100 m2 of groter energielabel C, B of A hebben. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, kantoren die als nevenfunctie dienen (minder dan 50% van het gebruiksoppervlak heeft een kantoorfunctie) en voor panden die binnen twee jaar worden gesloopt, getransformeerd of onteigend.

Panden met energielabel
Nederland
23
23% van het totale kantooroppervlakte beschikt over een label. Dat is slechts 6% van het aantal kantoorpanden, dus vooral de grotere panden zijn inmiddels gelabeld.
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2016

Heeft uw kantoorpand per 1 januari 2023 niet minimaal een C-label? Dan mag het pand niet langer als kantoor gebruikt worden.

2023 lijkt weliswaar nog ver weg, maar wacht niet te lang met het ondernemen van actie. Want met het in zicht komen van de deadline zullen steeds meer kantooreigenaren een beroep doen op ondersteunende instellingen zoals gespecialiseerde adviseurs en bouw- en installatiebedrijven.

Hebt u besloten niet te wachten op de massa, maar weet u niet waar te beginnen met het aanvragen van een energielabel? De volgende vier stappen vormen een logische start.

4-stappenplan voor een energielabel

Eerste check

Heeft uw pand al een label?

Check op www.ep-online.nl of uw gebouw al een energielabel heeft. Heeft uw kantoorpand al een energielabel A, B of C, dan voldoet het aan de norm voor 2023.
Nog geen label?

Laat een labelberekening maken

Heeft uw pand nog geen label? Schakel dan een energieadviseur in. Deze kan een inschatting maken van de energiezuinigheid van uw kantoor en een labelberekening maken.
Maatwerkadvies

Welke verbeteringen zijn mogelijk?

Als blijkt dat uw pand niet aan het vereiste label voldoet, kan de energieadviseur u een maatwerkadvies bieden met de verbetermogelijkheden, de kostenberekening en de te realiseren besparing.
Uitvoering

Verken financiële regelingen, voer de maatregelen uit

Ga na bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland welke financiële regelingen mogelijk van toepassing zijn en voer de benodigde maatregelen uit. Daarna kan een nieuw energielabel opgesteld worden.

Meer weten?

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u veel informatie over dit onderwerp. Hebt u nog andere vragen over een energielabel voor uw kantoorpand? Neemt u dan contact met mij op via 06 55 81 63 35 of t.timmers@vanlanschot.com.

Ontdek de duurzame kansen die u hebt: 11 april 2019

Hoe kunt u omgaan met duurzaam wonen, ondernemen en beleggen? Laat u informeren tijdens de klimaatbijeenkomst van Van Lanschot op 11 april.

theo timmers - van lanschot
Theo Timmers
Business advisor
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel