Gulle gever? Uw naam wordt openbaar bij donaties vanaf € 15.000

Andrew Mackay
Andrew Mackay
Charity & Impact Investing Specialist
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2019
  4. Gulle gever? Uw naam wordt openbaar bij donaties vanaf € 15.000
blog
07 februari 2019

Gulle gever? Uw naam wordt openbaar bij donaties vanaf € 15.000

Schenkt u wel eens meer dan € 15.000 aan een goed doel? Dan heeft een concept wetsvoorstel, als dat ongewijzigd wordt aangenomen, ingrijpende gevolgen voor u als donateur.
generaties
In het concept wetsvoorstel staat dat alle maatschappelijke organisaties in Nederland verplicht worden om bij elke donatie vanaf € 15.000 het bedrag en de naam en woonplaats van de donateur te publiceren op hun website. Daarnaast moeten álle stichtingen (ANBI of niet) hun balans en staat van baten en lasten openbaar maken. Deze maatregelen zijn bedoeld om ongewenste invloed van buitenaf - als gevolg van financiële afhankelijkheid - tegen te gaan.

Uw naam, woonplaats en donatie zeven jaar op de website van het goede doel

Wat betekent dat voor u?

Als dit wetsvoorstel ongewijzigd wordt aangenomen, dan worden bij uw donaties van meer dan € 15.000 uw naam, uw woonplaats en de hoogte van uw donatie gedurende zeven jaar gepubliceerd op de website van het goede doel. U hebt tot 22 februari 2019 de gelegenheid om te reageren op dit concept wetsvoorstel via een internetconsultatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met deze internetconsultatie vraagt het ministerie het Nederlandse publiek om te reageren op het wetsvoorstel. Na 22 februari wordt het voorstel behandeld in het parlement.

Waarom dit wetsvoorstel?

De roep om meer transparantie bij goede doelen is de laatste jaren flink toegenomen. Naast wettelijke vereisten in verband met de fiscale ANBI-status moeten goede doelen beter uitleggen wat ze doen, hoe ze hun middelen inzetten en wat ze daadwerkelijk bereiken. Terrorismedreiging en ongewenste beïnvloeding van buitenaf maken dat de Nederlandse overheid meer grip wil hebben op maatschappelijke organisaties. Organisaties die een maatschappelijke rol vervullen, zoals vakbonden, religieuze instellingen en goede doelen, zouden in theorie namelijk misbruikt kunnen worden als dekmantel voor maatschappelijk ondermijnende activiteiten.

Argumentatie van het ministerie

In de ‘Memorie van toelichting’ worden enkele argumenten genoemd die pleiten voor de in het concept wetsvoorstel opgenomen transparantieverplichting. Zo zou deze bewerkstelligen dat voor iedereen inzichtelijk wordt in hoeverre sprake is van financiering van maatschappelijke organisaties door donaties. Ook zou de transparantieverplichting de informatiepositie versterken van degenen die worden geconfronteerd met onwenselijke gedragingen die mogelijk voortvloeien uit beïnvloeding. De verplichting om transparant te zijn, moet ervoor zorgen dat een maatschappelijke organisatie hierop kan worden aangesproken.

Groeiende weerstand

Op dit moment groeit de maatschappelijke weerstand tegen dit wetsvoorstel, en het is dus maar de vraag of het in deze vorm ook zal worden ingevoerd. Op dit moment is het dus nog niet duidelijk of het mogelijk blijft om anoniem donaties te (blijven) doen die hoger zijn dan € 15.000. Vanzelfsprekend houden we de ontwikkelingen goed in de gaten. 

Wilt u persoonlijk en op maat gesneden advies op het gebied van geven of nalaten aan goede doelen? Neemt u dan contact met mij op via 06 12 59 47 75. 
Andrew Mackay
Andrew Mackay
Charity & Impact Investing Specialist
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel