DGA met leningen bij de eigen BV: let op!

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
 1. Inspiratie
 2. Vermogensregie
 3. 2019
 4. DGA met leningen bij de eigen BV: let op!
Blog
06 maart 2019

DGA met leningen bij de eigen BV: let op!

In 2018 heeft het kabinet op de dag na Prinsjesdag een maatregel aangekondigd die lenen voor meer dan € 500.000 bij de eigen BV moet ontmoedigen. Wat valt op in de concept-wettekst die op 4 maart 2019 bekend is gemaakt?
Man en vrouw in magazijn

In 2018 heeft het kabinet op de dag na Prinsjesdag een specifieke maatregel aangekondigd die lenen voor meer dan € 500.000 bij de eigen BV moet ontmoedigen. De volgende contouren werden toen geschetst: 

 • Als de totale som van de schulden van de directeur groot aandeelhouder (DGA) aan zijn eigen vennootschap(pen) meer dan € 500.000 bedraagt, wordt dat meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang (AB-heffing) in box 2 belast.
 • Eigenwoningschulden bij de eigen BV blijven buiten beschouwing.
 • De ingangsdatum van deze maatregel is 1 januari 2022.

Op 4 maart 2019 is een concept-wettekst bekendgemaakt en is een internetconsultatie gestart. Deze loopt tot 1 april 2019. Na de internetconsultatie wordt de wetgeving verder uitgewerkt en ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel in de zomer van 2019 ingediend bij de Tweede Kamer, zodat de maatregel per 1 januari 2022 van kracht wordt.

Een aantal opvallende zaken in deze concept-wettekst

 1. Ook voor leningen aan partner en familie
  Niet alleen de leningen aan de DGA zelf zullen onder deze maatregel vallen, maar ook de leningen aan de partner van de DGA. Daarnaast vallen ook de leningen aan bloed- en aanverwanten in de rechte lijn van de DGA of zijn partner (verbonden personen) onder deze regeling, als deze verbonden personen zelf geen aanmerkelijk belanghouder zijn in de vennootschap en alleen als de lening meer dan € 500.000 bedraagt. Dit zijn bijvoorbeeld leningen aan (groot)ouders en (klein)kinderen.

 2. Begrip ‘schulden’ ruim opgevat
  Om te voorkomen dat de maatregel eenvoudig omzeild kan worden, wordt ook gekeken naar de feitelijke samenhang met schijnbaar reguliere leningen. Als bijvoorbeeld een niet-verbonden persoon (stel een broer) leent van de BV van de DGA en dit geld doorleent aan de DGA dan wordt die lening ook meegenomen in de bepaling of er sprake is van een al dan niet excessieve lening. Ook garantstellingen door de eigen BV voor leningen die de DGA elders aangaat, kunnen onder de maatregel gaan vallen.

 3. Hypothecaire inschrijving
  Een voor box 1 kwalificerende eigenwoningschuld valt niet onder deze maatregel, mits er een hypothecaire inschrijving is. Voor de op 31 december 2021 bestaande eigenwoningschulden geldt deze eis van hypothecaire inschrijving niet. Zodra een lening overgaat naar box 3, wordt deze lening niet meer gezien als eigenwoningschuld en valt dan onder de maatregel.

 4. Schuld blijft bestaan
  Vaststelling van bovenmatige schulden gebeurt per 31 december van een jaar. Als de schuld hoger is dan € 500.000 wordt over het meerdere in box 2 belasting geheven. Maar dit betekent niet dat de schuld voor dat deel is vervallen. De schuld aan de BV blijft, waardoor ook de rente- en aflossingsverplichtingen doorlopen.

 5. Korting bij latere verkoop aandelen
  Als in 2022 over de bovenmatige lening belasting is betaald in box 2, kan dit leiden tot een korting: de vervreemdingskorting. Wanneer de DGA bijvoorbeeld op een later moment zijn aandelen verkoopt, mag hij het bedrag waarover al box 2-belasting is voldaan in mindering brengen op de verkoopopbrengst van de aandelen. Daarmee wordt op dat moment de box 2-heffing beperkt. Deze korting geldt alleen:
  • als er op dat moment geen sprake meer is van een aanmerkelijk belang, en
  • voor zover er in 2022 belasting is betaald. Voor latere belastingheffing over excessieve leningen geldt deze korting dus niet.


De ingangsdatum van het wetsvoorstel ‘Excessieve leningen bij de eigen BV’ is met een jaar uitgesteld naar 2023.

We volgen de komende maanden op de voet wat er gaat gebeuren met dit conceptwetsvoorstel en houden u via blogs op de hoogte. Mocht u namelijk dividend willen uitkeren om uw schulden aan de BV af te lossen, dan is het mogelijk verstandig om dit in 2019 al te doen omdat de AB-heffing nu nog 25% bedraagt. In de komende jaren wordt deze heffing verhoogd naar 26,9%.

Geschreven naar de stand van zaken op 5 maart 2019.

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie. 
Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel