De blik naar buiten ... maar hoe ver dan?

Mark Buitenhuis - Van Lanschot
Mark Buitenhuis
regiodirecteur private banking
 1. Inspiratie
 2. Vermogensregie
 3. 2019
 4. De blik naar buiten ... maar hoe ver dan?
blog
15 februari 2019

De blik naar buiten ... maar hoe ver dan?

Ondernemen is vooruitzien en inspelen op kansen en bedreigingen. Vaak doen we dat door te kijken naar onze directe omgeving. Maar is dat ver genoeg?
Steiger met boot

Om te ervaren wat een ruime blik op de toekomst ons kan opleveren zijn Van Lanschot en The Executive Network afgelopen week samen met 35 topondernemers naar Singularity University in Silicon Valley afgereisd. Weer even terug in de schoolbanken om te leren en te zien welke impact technologische ontwikkelingen hebben op de nabije toekomst, en dus ook op de bedrijfsvoering in vele sectoren.   
 
Hoewel de dingen die op ons afkomen op onderdelen echt waanzinnig zijn qua technologie, vernieuwing en mogelijke impact op de gehele maatschappij, vond ik vooral de snelheid waarmee dat gaat overweldigend.

Ter geruststelling, alles gaat sneller dan ooit, net als bij alle andere vernieuwingen

In sneltreinvaart worden de toepassingsgebieden groter, van technologische vernieuwingen op het gebied van artificial intelligence, DNA, biotechnologie tot energievernieuwing en neuroscience.

Naast de technische uitdagingen is er ook een duidelijk ethische kant. Dit leidde dan ook tot veel interactie tussen de ondernemers en stevige discussies tijdens en na de course. En dit alles afgewisseld met bezoeken aan het NASA-terrein, Facebook en GoogleX. Elk voor zich bedrijven met hun eigen uitdagingen en cultuur. 

Kunnen ondernemers lessen trekken uit deze sneltrein?

Ik denk het wel. Daarom een paar inzichten die elke ondernemer stof tot nadenken geven:

 • In de energietransitie (van fossiele brandstoffen naar meer wind- en zonne-energie) wordt vernieuwing veel minder afhankelijk van overheidssteun dan we nu vaak denken. Door deze ontwikkeling verbetert de marktwerking.
 • Succesvolle ondernemingen worden zelden succesvol in hetgeen ze oorspronkelijk voor ogen hadden. Zij hebben juist excellent gehandeld door hun business model, producten of diensten op een alternatieve manier in te zetten.
 • Disruptie komt nooit vanuit de eigen industrie, en komt daarmee ook altijd onverwacht voor veel spelers in de markt. Het is bijna onmogelijk om je daartegen te verdedigen.
 • Disruptie anno nu begint vaak al met een alternatief dat beter is dan alles wat tot dat moment voorhanden was.
 • Prijsdaling door inzet van nieuwe technologieën is een zegen: het vergroot de marktpotentie in plaats van de marges te beperken.
 • Het enige dat je kunt doen om de adoptie van een nieuwe techniek bij te houden, is je kennis op peil houden: op tijd leren levert meer op dan enthousiasme.
 • Toekomstige prijsmodellen zijn allemaal dynamische prijsmodellen.
 • Het nieuwe werken gaat meer bestaan uit coördinatie dan uit samenwerken.

En ter geruststelling, alles gaat sneller dan ooit, net als bij alle andere vernieuwingen. Ook in het verleden bleken degenen met de scherpste blik naar buiten en het beste aanpassingsvermogen het meest succesvol te zijn. Dus open je ogen en wees bereid te veranderen…

Mark Buitenhuis - Van Lanschot
Mark Buitenhuis
regiodirecteur private banking
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel