Scheiden? Alimentatie vanaf 2020 naar 5 jaar

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
 1. Inspiratie
 2. Vermogensregie
 3. 2019
 4. Scheiden? Alimentatie vanaf 2020 naar 5 jaar
blog
22 mei 2019

Scheiden? Alimentatie vanaf 2020 naar 5 jaar

Gaat u scheiden? Dan maakt het voor de duur van de partneralimentatie uit of u dat in 2019 doet of daarna, want de regels gaan veranderen per 1 januari 2020.
Advocaat op kantoor

De nieuwe regels gelden alleen voor scheidingen vanaf 2020, zowel voor de alimentatie bij huwelijken als bij geregistreerd partnerschap.

Hoe zijn de huidige regels? Een kort overzicht.

Scheiding vóór 1 juli 1994

Voor scheidingen die vóór 1 juli 1994 zijn uitgesproken golden geen wettelijke termijnen. De betalingsverplichting stopt na de termijn die u met uw ex-partner hebt afgesproken of na de periode die de rechter heeft vastgesteld.

Scheiding vanaf 1 juli 1994

Is uw scheiding op of na 1 juli 1994 uitgesproken? Dan gelden de volgende wettelijke termijnen:

 • maximaal twaalf jaar voor een huwelijk met kinderen;
 • maximaal twaalf jaar voor een huwelijk zonder kinderen als het huwelijk langer duurde dan vijf jaar;
 • net zolang als het huwelijk duurde bij een huwelijk korter dan vijf jaar zonder kinderen.

Partneralimentatie wordt teruggebracht tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar

Wat gaat er voor scheidingen vanaf 2020 veranderen? Ik geef u de algemene regel met drie uitzonderingen:

Scheiding vanaf 1 januari 2020

Voor scheidingen vanaf 2020 wordt de duur van de partneralimentatie teruggebracht tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Hierop zijn drie uitzonderingen waardoor de termijn langer kan zijn:

 1. Kinderen jonger dan twaalf jaar
  Als er uit het huwelijk kinderen zijn geboren, dan eindigt het recht op partneralimentatie als het jongste kind twaalf jaar wordt.
 2. Lang huwelijk
  Als het huwelijk minimaal vijftien jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde binnen tien jaar AOW krijgt, dan loopt de alimentatieverplichting minimaal tot aan de AOW-leeftijd.
 3. Lang huwelijk en geboren vóór 1970
  Er geldt een overgangsregeling voor ex-partners die geboren zijn op of voor 1 januari 1970, die pas over meer dan tien jaar AOW krijgen en bij wie het huwelijk langer heeft geduurd dan vijftien jaar. In deze situatie is de alimentatieduur maximaal tien jaar.

Overigens houdt de rechter in schrijnende gevallen altijd het laatste woord. De mogelijkheid om in die gevallen een langere termijn dan vijf jaar toe te wijzen blijft bestaan. Daarnaast houden partners ook de mogelijkheid om zelf in onderling overleg een andere termijn af te spreken.

Fiscale aftrek alimentatie

De komende jaren verandert ook de fiscale aftrek van partneralimentatie. In 2019 is de betaalde partneralimentatie nog aftrekbaar tegen maximaal 51,75%, maar dit tarief daalt geleidelijk naar 37,05% in 2023. Deze wijziging geldt ook voor de al lopende alimentatieverplichtingen.

U ziet dat het nogal uitmaakt of u in 2019 of 2020 een verzoek tot echtscheiding indient. Afhankelijk van uw positie (betaler of ontvanger), kan een overeengekomen alimentatieregeling financieel gunstiger of ongunstiger voor u uitpakken.

Meer weten? Neem contact op met uw private banker of maak een afspraak.

Geschreven naar de stand van zaken van 22 mei 2019.

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie. 
Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel