Aangifte inkomstenbelasting 2018: 6 aandachtspunten en valkuilen

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2019
  4. Aangifte inkomstenbelasting 2018 6 aandachtspunten en valkuilen
blog
15 maart 2019

Aangifte inkomstenbelasting 2018: 6 aandachtspunten en valkuilen

De aangifte inkomstenbelasting staat weer voor de deur. Het loont om uw vooraf ingevulde aangifte te controleren. Ik geef u zes punten om dit jaar op te letten.
Man met horloge aan bureau

Het is weer tijd voor de aangifte inkomstenbelasting, vóór 1 mei 2019 moet u aangifte over 2018 doen. Door de voor-ingevulde aangifte is dit al een stuk makkelijker geworden. Maar check de door de Belastingdienst ingevulde gegevens goed, dat voorkomt dat u mogelijk te veel belasting betaalt.

Wat zijn de aandachtspunten en valkuilen?

Ik bespreek er zes.

1. Verdelen box 3-vermogen
Als u een fiscale partner hebt (gehuwden of in sommige gevallen samenwoners) dan mag u het box 3-vermogen verdelen tussen u en uw partner. Dit mag ook als het vermogen maar van een van u beiden is. Stel, u hebt een box 3-vermogen van € 2.000.000 en uw partner heeft geen vermogen. Door het box 3-vermogen evenredig te verdelen tussen u en uw partner bespaart u circa € 4.000 belasting. Uw partner betaalt nu wel box 3-belasting, maar dat kan hij of zij terugvorderen van u.

Heeft uw partner het laagste inkomen, en lager dan € 68.500, dan kunt u de eigen woning tegenwoordig beter bij uw partner opgeven

2. Verdelen van de eigen woning
De rente is laag, waardoor voor veel mensen de aftrekbare hypotheekrente vrijwel gelijk is aan het eigenwoningforfait. Dan is het van belang om te bekijken bij wie u de eigen woning  opgeeft. In het verleden was het altijd aantrekkelijk om dit te doen bij de partner met het hoogste inkomen. Maar dat is nu anders.

Een voorbeeld: U hebt een looninkomen van € 80.000. Dan betaalt u belasting in de hoogste schijf van box 1 (51,95%). De aftrekbare hypotheekrente is € 7.000 en uw eigenwoningforfait is ook € 7.000. De belasting over het eigen woningforfait is in dat geval € 3.636 en de besparing over de hypotheekrente is maar € 3.465. Die aftrek is over 2018 namelijk beperkt tot 49,5%. Per saldo betaalt u dus € 171. Als uw partner een inkomen heeft dat lager is dan circa € 68.500, dan kunt u de eigen woning beter bij uw partner opgeven. Het belastingtarief waar het eigen woningforfait tegen belast wordt, is dan namelijk gelijk aan het belastingtarief waartegen de rente afgetrokken wordt. Zo bespaart u € 171. Vanaf 2019 wordt dit nog veel belangrijker, omdat de hypotheekrenteaftrek voor inkomens boven de € 68.500 elk jaar verder beperkt wordt.

3. Uitstel van aangifte
Het is mogelijk om uitstel aan te vragen en de aangifte pas na 1 mei in te leveren. Houd er dan rekening mee dat de Belastingdienst rente in rekening brengt over de te betalen belasting. De rente bedraagt 4% (op jaarbasis).

4. Vruchtgebruik en blooteigendom
Als u door het overlijden van een ouder het blooteigendom van een effectenportefeuille hebt geërfd en uw nog levende ouder heeft het vruchtgebruik, dan staat dit effectendepot waarschijnlijk op uw naam geadministreerd. Het effectendepot zal dan bij u in de voor-ingevulde aangifte staan. Dit effectendepot moet echter niet bij u in box 3 aangegeven worden, maar bij uw nog levende ouder. U kunt dit vermogen dan ook verwijderen uit de voor-ingevulde aangifte.

De Belastingdienst controleert dit jaar extra of erfgenamen het saldo van een ervenrekening opgeven

5. Vermogen in een fonds voor gemene rekening
Een fonds voor gemene rekening (FGR) wordt nog wel eens gebruikt als familiefonds of als entiteit om box 3-vermogen te verplaatsen naar box 2. Een aantal banken administreert een FGR op naam van de bewaarder. Als u als bewaarder bent aangesteld, kan het zijn dat het hele fondsvermogen bij u in de voor-ingevulde aangifte staat. Dat moet u dan ook corrigeren.

6. Ervenrekening
Het is een misverstand dat geen aangifte inkomstenbelasting gedaan hoeft te worden over een erfenis die nog niet is verdeeld. In de voor-ingevulde aangifte staat dit vermogen niet automatisch ingevuld. U moet uw deel in de onverdeelde boedel zelf opgeven. De Belastingdienst controleert daar dit jaar extra op.

Komen er tijdens het doen van de aangifte vragen naar boven over uw vermogen?

Bijvoorbeeld over de optimale belegging ervan, of over de haalbaarheid van uw doelstellingen? Uw private banker helpt u graag.

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel