6 eindejaartips voor 2019

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2019
  4. 6 eindejaartips voor 2019
blog
14 november 2019

6 eindejaartips voor 2019

Een jaar vliegt om, ook 2019 ligt alweer bijna achter ons. De maand november is een goed moment om – in overleg met uw fiscalist – te bekijken of er op fiscaal gebied zaken zijn die u nog gauw zou moeten regelen.
Handen van een dirigent
In dit blog bespreek ik zes onderwerpen die u misschien nog wilt regelen.

1. Hypotheekrente

In 2019 is de hypotheekrente in de hoogste schijf aftrekbaar tegen 49%. In 2020 daalt dit percentage naar 46%. De komende jaren wordt deze aftrek nog verder teruggebracht, tot 37,10% in 2023. Wat kunt u doen als u op dit moment een rente betaalt die hoger is dan de huidige hypotheektarieven? U kunt overwegen om een zogenoemde “vergoedingsrente” aan de bank te betalen en te kiezen voor een lagere hypotheekrente.
Hoogste schijf
Hypotheekrente
Daling
37
De hypotheekrente is dit jaar nog aftrekbaar tegen 49%, maar in 2023 tegen 37,10%.

Deze “vergoedingsrente” is dan in uw belastingaangifte over 2019 nog aftrekbaar tegen het tarief van 49%. Als het belastingvoordeel daalt heeft u daar dan minder last van, omdat u een lager rentepercentage betaalt. Dit is maatwerk, dus laat u vooraf goed adviseren of dit in uw geval ook daadwerkelijk aantrekkelijk is.

2. Box 3-vermogen

De tarieven voor Box 3 dalen in 2020 een klein beetje. Heeft u geld op uw spaarrekening staan en maakt u geen rendement? Dan krijgt u toch te maken met een belastingheffing over uw spaargelden. De regering maakt plannen om dit aan te passen, maar de verwachting is dat dit pas in 2022 verandert.

Misschien is het interessant voor u om een deel van uw spaargeld te gebruiken om een aflossing op uw hypotheek te doen. Of eventueel een schenking te doen aan uw kinderen. Het zou ook een overweging kunnen zijn om uw spaargeld onder te brengen in een BV of een Open Fonds voor Gemene Rekening (OFvGR), zodat er over het werkelijke rendement vennootschapsbelasting en (uiteindelijk) aanmerkelijk belangheffing wordt betaald. Als u geen rendement maakt, hoeft u in dat geval ook geen belasting te betalen. In box 3 heeft u altijd te maken met een fictief rendement, ongeacht wat het rendement is dat u daadwerkelijk op uw vermogen maakt. Het overbrengen van vermogen van box 3 naar box 2 (BV/OFvGR) is echter aan een aantal spelregels gebonden, dus laat u goed voorlichten of dit in uw geval wel passend is. Let er daarnaast op of de kosten die u hiervoor moet maken wel opwegen tegen de besparing. Ook hier is sprake van maatwerk, waarbij advies van uw fiscalist belangrijk is.

Schrijf schenkingen aan uw (klein)kind in 2019 van uw rekening af, als u gebruik wilt maken van de vrijstelling

3. Schenken

In 2019 is de jaarlijkse vrijstelling voor schenken aan uw kinderen € 5.428 en voor kleinkinderen € 2.173. Als u gebruik wilt maken van de vrijstelling in 2019, is het belangrijk dat u ervoor zorgt dat het geld in 2019 van uw rekening is afgeschreven. Als u gebruikmaakt van de jaarlijkse vrijstelling hoeft er geen aangifte voor de schenkbelasting te worden gedaan. Overweeg of u nog voorwaarden aan de schenking wilt verbinden. Denk hierbij aan de zogeheten uitsluitingsclausule, bewind of bijvoorbeeld een tweetrapsmaking. Voor onze klanten hebben wij een schenkingsakte beschikbaar die geschikt is voor schenkingen tot € 50.000.

Ook is het mogelijk om eenmalig een hoger bedrag aan uw kinderen te schenken. Voorwaarde is dat uw kinderen tussen de 18 en 40 jaar zijn. Let op: de uiterste datum is de 40-ste verjaardag. U kunt in 2019 € 26.040 schenken; dit bedrag is vrij besteedbaar. Als u voor deze optie kiest, is het niet mogelijk om later ook nog eens voor de eigen woning van dat kind te schenken.

Wilt u juist schenken voor de eigen woning voor uw kind – dit kan zelfs voor een kleinkind (leeftijd 18 - 40 jaar) – dan is het eenmalige bedrag in 2019 € 102.010. Het (klein)kind moet de schenking dan vóór 31 december 2021 gebruiken voor de eigen woning. Hierbij kunt u onder andere denken aan (gedeeltelijke) aflossing van de hypotheek, aankoop van een eigen woning of een verbouwing van de eigen woning. Overigens kan ook een tante/oom gebruikmaken van de vrijstelling voor de woning (€ 102.010) om een schenking te doen aan een neef en/of nicht (ook hier geldt de leeftijdsgrens van 18 - 40 jaar). Ook al is deze schenking vrijgesteld van schenkbelasting, toch moet u hiervan aangifte doen.

Huwelijkse voorwaarden? Verreken dan uw inkomen aan het eind van het jaar

4. Periodiek verrekenen

Bent u gehuwd op huwelijkse voorwaarden? Dan kan het zijn dat u daarin een zogenoemd periodiek verrekenbeding heeft opgenomen. Hierin heeft u bepaald dat het inkomen dat aan het einde van het jaar over is, verrekend zal worden tussen u en uw echtgenoot. Veelal gebeurt dit niet. Wat is dan het gevolg? Als u nooit verrekent en uw huwelijk eindigt onverhoopt door een scheiding, dan is de kans groot dat het vermogen door twee gedeeld gaat worden. Als u nooit verrekend heeft, overweeg dan een vaststellingsovereenkomst en verreken in ieder geval het inkomen over 2019.

5. Alimentatie

Als u alimentatie betaalt, dan is die in 2019 nog aftrekbaar tegen 51,75%. Dit percentage daalt in de komende jaren geleidelijk, tot 37,10% in 2023. Voor een beperkt aantal mensen kan het een oplossing zijn om de alimentatie dit jaar nog af te kopen, waardoor er toch sprake is van een aftrek tegen 51,75%. Maar voor de meesten zal gelden dat het inkomen in box 1 niet voldoende is om de afkoopsom in mindering te brengen. Het meerdere moet u dan in aftrek brengen in box 3 en daarna in box 2. En dat is fiscaal minder interessant.

scheiden
Alimentatie
daling
Alimentatie wordt geleidelijk tegen een lager percentage aftrekbaar.
2019
51,75%
2023
37,10%

Ook de duur van de alimentatie gaat in 2020 veranderen voor nieuwe echtscheidingen. In de meeste gevallen zal dit leiden tot een kortere alimentatieduur. Het kan zijn dat de duur van twaalf jaar wordt teruggebracht naar vijf jaar. Als u de partij bent die alimentatie gaat ontvangen, kan het dus verstandig zijn om dit jaar nog het verzoek tot echtscheiding in te dienen (dan wordt de alimentatie nog geregeld volgens de huidige regels).

6. Giften

Ook de aftrek voor giften aan goede doelen met een zogenoemde ANBI-status gaat veranderen. Als u in 2019 een schenking doet, dan kunt u deze in de hoogste schijf aftrekken tegen 51,75%. In 2020 daalt dit percentage naar 46%. Ook hier zal de komende jaren nog een verdere daling plaatsvinden naar 37,10% in 2023. In het kader van de aftrek krijgt u te maken met een aftrekdrempel. Een deel van de gift of zelfs de gehele gift is dan mogelijk niet meer aftrekbaar. Deze drempel is afhankelijk van uw verzamelinkomen en dat van uw partner.

Wilt u deze drempel vermijden? Kiest u dan voor een periodieke gift. Dat houdt wel in dat u vijf jaar lang hetzelfde bedrag aan hetzelfde goede doel moet geven. Helaas is het niet zo dat, als u deze toezegging in 2019 doet, u dan alle giften tegen het tarief van 2019 mag aftrekken. U krijgt dan toch elk jaar te maken met een lager percentage waartegen u kunt aftrekken.

Meer weten?

Uw private banker wisselt graag met u van gedachten over deze onderwerpen. Vraag ook altijd eerst advies aan uw fiscalist voordat u een beslissing neemt.

Geschreven naar de stand van zaken op 14 november 2019.

Lees ook de 4 eindejaartips voor DGA’s.

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie. 
Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel